Vlaams regeerakkoord voorgesteld

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Maandag stelden de regeringsonderhandelaars het nieuwe, ambitieuze Vlaamse regeerakkoord voor. Voor Cd&v schreven onderhandelaars Wouter Beke en Hilde Crevits, samen met al onze Vlaamse parlementsleden, aan een verhaal op mensenmaat met een duidelijke oranje draad: een beleid dicht bij de mensen.

We danken alle CD&V-parlementsleden van de Vlaamse fractie , onze hoofdonderhandelaars en alle medewerkers uitdrukkelijk voor hun harde werk en hun bijdrage aan het slagen van dit regeerakkoord.  Het resultaat is een regeerakkoord waarin mensen centraal staan, dat een beleid dichtbij de mensen mogelijk maakt.

Een job voor elke Vlaming, een jobbonus waardoor de laagste inkomens meer zullen verdienen, flexibele kinderopvang, betaalbare rusthuizen, meer kinderverzorgsters in het kleuteronderwijs, een Taalturbo voor elk kind, 25.000 nieuwe of vernieuwde sociale woningen en enkele duizenden kilometer veilige fietspaden. Het zijn maar enkele van de CD&V-prioriteiten van het nieuwe, ambitieuze Vlaams Regeerakkoord. Met concrete, gerichte maatregelen brengt de nieuwe Vlaamse Regering Vlaanderen dicht bij de mensen.

Het Vlaams Regeerakkoord is een verhaal op mensenmaat met een duidelijke ‘oranje draad’. Een verhaal waar elke Vlaming beter van wordt. Een verhaal van investeren in de samenleving, in samenwerking en innovatie, in bescherming. Een verhaal dat elke Vlaming kansen geeft om boven zichzelf uit te stijgen maar ook de verantwoordelijkheid om die kansen te grijpen.

Bekijk de integrale tekst van het regeerakkoord 2019-2024

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

"Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat", zeggen Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne en Kamerlid Leen Dierick. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.