Tijd voor een kindnorm in het verkeer!

Publicatiedatum

Auteur

Jef Van den Bergh

Deel dit artikel

Naar aanleiding van de week van de mobiliteit pleit cd&v-verkeersexpert Jef Van den Bergh voor de kindnorm in het verkeer. Hiermee steunen we het pleidooi van de Gezinsbond.

Vandaag blijkt uit een onderzoek van de Gezinsbond dat een betere verkeersveiligheid een prioriteit is voor ouders en grootouders. Zij willen dat hun (klein)kinderen zich veilig kunnen verplaatsen in hun gemeente en vragen om het verkeersbeleid aan te passen aan wat kinderen nodig hebben.

"We moeten het verkeer bekijken door de ogen van kinderen, als volwaardige verkeersdeelnemers. Vier op de tien ouders vindt het niet veilig om kinderen met de fiets naar school te laten gaan. Ook het onderzoek van de Gezinsbond bevestigt dit vandaag. Daardoor krijgen kinderen en jongeren te weinig de kans om zelf het verkeer te leren kennen en zich zelfstandig te verplaatsen. In plaats van dat te aanvaarden, moeten we het verkeer meer op kindermaat organiseren." - Jef van den Bergh

20180919tw-kindnorm.png

"Zo moeten we ervoor zorgen dat kinderen een goed zicht hebben door de begroeiing lager te houden. We kunnen ook bijvoorbeeld kleine verkeerslichten op ooghoogte van kinderen plaatsen, zeker in de buurt van scholen of andere plekken waar veel kinderen komen.” - Jef van den Bergh

Kinderen zijn en blijven kwetsbaar in het verkeer. Omdat hun vaardigheden nog niet helemaal ontwikkeld zijn, ervaren ze het verkeer op een andere manier. Daarnaast spiegelen kinderen zich heel erg aan hun ouders en andere voorbeeldfiguren. Door sensibilisering en educatie leren ze snel bij over het verkeer en passen ze hun gedrag gemakkelijk aan. Tot tien jaar valt grote vooruitgang te boeken door veel te wandelen en fietsen.

De oplossing is dus niet om kinderen weg te houden uit het verkeer, maar om ze zo veel mogelijk zelf te laten deelnemen aan het verkeer en al doende te laten leren. Om dat te realiseren moeten we kinderen als referentiepunt nemen bij elke grote en kleine beslissing over het verkeer. De kindnorm als basis.

"Rond elke school is er nu al een zone 30 voorzien We zien effectief dat er in die zone 30 rond de school weinig ongevallen gebeuren. Maar we zien ook dat 77 procent van de ongevallen met kinderen op weg naar school nét buiten die zone 30 gebeuren, tot 300 meter van de school. Daarom moeten we de zone 30 rond scholen onder de loep nemen en in functie van de door de kinderen gebruikte routes, verder uitbreiden. Dat kan in combinatie met meer school- en fietsstraten om auto’s op grotere afstand van de school te houden, conflictvrije kruispunten door vb. aparte groenfases, fietstunnels of fietsopstelvakken om dodehoekongevallen te vermijden, …”  - Jef van den Bergh

Plaatsen die goed en veilig zijn voor een acht- en voor een tachtigjarige zijn goed en veilig voor iedereen. CD&V hanteert deze 8 80-visie in haar mobiliteitsvisie. De kindnorm is een verdere uitwerking van deze visie.

Meer info: Jef Van den Bergh: 0473/74.83.16

Nieuws

Staatssecretaris Nicole de Moor is tevreden met de doorbraak op Europese top over asiel en migratie

De Europese ministers die bevoegd zijn voor asiel en migratie zijn donderdag tot een akkoord gekomen die de toekomst van het Europees migratiebeleid zal bepalen. De afspraken die gemaakt zijn moeten zorgen voor een gecontroleerd asiel en migratiebeleid.

‘Wat is er in godsnaam mis met twee wettelijke papa’s?’

‘Willen we het krijgen van een biologisch kind niet beperken tot een mogelijkheid voor de happy few, dan moeten we zelf werk maken gelijk speelveld en een gedegen een juridische basis voor altruïstisch draagmoederschap’, aldus cd&v-volksvertegenwoordigers Els Van Hoof en Orry Van de Wauwer.

Decretale verlenging voor alle aflopende vergunningen eindelijk gestemd.

Landbouwers die hun vergunning de voorbije jaren zagen aflopen, kwamen in grote onzekerheid terecht en werden geconfronteerd met vermijdbare kosten. “Met de decretale verlenging van alle aflopende vergunningen zorgen we nu dat er voor hen een oplossing is”, zegt minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v).