Reactie op verkiezingsresultaten

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

De verkiezingsresultaten zijn voor Cd&v ontgoochelend. We hadden gerekend en gehoopt op een uitslag die een stuk hoger lag. We mikten op 20%. Die score hebben we niet gehaald. Met als uitzondering de Vlaamse lijst in West-Vlaanderen, waar Hilde Crevits een stevig resultaat neerzet en de grootste partij is.

De verkiezingsuitslag vraagt om introspectie. Voor CD&V is het geen business as usual. We zullen binnen de partij een diepgaande analyse maken van deze nederlaag, om daaruit de juiste conclusies te trekken. Binnen die analyse zal ook gevraagd worden om voorzittersverkiezingen in het vooruitzicht te stellen. Zolang er geen nieuwe voorzittersverkiezingen gebeurd zijn, blijft CD&V onverkort achter voorzitter Wouter Beke staan.

Bescheidenheid. Het is het enige antwoord van CD&V op dit resultaat. Wij sluiten vandaag niets uit, en wachten op de initiatieven die genomen zullen worden. Het is duidelijk dat dit initiatief niet bij de christendemocraten zal liggen. Wanneer CD&V zou gevraagd worden voor gesprekken, dan zullen die gevoerd worden door Wouter Beke en Hilde Crevits.

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Betaalbare woningen voor werkende starters

Er heerst een wooncrisis in Vlaanderen. Jonge werkende gezinnen kunnen geen woning meer veroorloven. We moeten meer en sneller sociale woningen bouwen, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans. Zo zetten we de huizenmarkt in beweging en daalt de prijs van starterswoningen.

Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).