Nathalie Muylle

Federaal parlementslid, Nationaal Ondervoorzitter, Eerste Schepen in Roeselare

Nathalie werd op 8 februari 1969 geboren in Roeselare. Haar middelbare studies Latijn-Grieks volgde ze in de Bisschoppelijk Lyceum der Grauwe Zuster in Roeselare. Nadien trok ze richting Leuven om er Politieke en Sociale Wetenschappen met specialisatie Internationale betrekkingen te gaan studeren aan de KU Leuven. Ze behaalde haar diploma in 1991. Nathalie is gehuwd met Maarten Stuer en mama van Sara en Jasper.

Eerste stappen in de politiek

Nathalie Muylle zette haar eerste stappen in de politiek als opvolger van Yves Leterme (die minister-president werd) in de Kamer van Volksvertegenwoordigers (2004). Ze werd er vast lid van de commissie Buitenlandse Zaken. Ze werd herverkozen bij de verkiezingen van 29 mei 2007 vanop de tweede plaats op de lijst voor de Kamer. Ook tijdens de verkiezingen van 2010, 2014 en 2019 werd ze herverkozen als Federaal parlementslid. Ze werd vast lid van de Commissie Volksgezondheid en 1ste ondervoorzitter van 2014 tot 2019.

Roeselare

Als fractieleider in de Roeselaarse gemeenteraad startte Nathalie haar lokale politieke carrière. In februari 2010 volgde ze schepen Frans Dochy op en werd ze bevoegd voor milieu, duurzaamheid, patrimonium en jeugd. Vanaf 2014 tot 2019 was ze bevoegd voor omgevingsvergunningen, ruimtelijke ordening, patrimonium en bestuurszaken. In 2019 haalde Nathalie vanop de 4de plaats op de CD&V lijst in Roeselare 2.340 voorkeursstemmen en kon ze haar mandaat als schepen opnieuw opnemen, ze was 9 maanden schepen van omgevingsvergunningen, stadsontwikkeling, patrimonium en stedelijk en flankerend onderwijs. Na haar periode als minister werd ze in januari 2021 opnieuw Schepen in Roeselare. Vandaag zijn haar bevoegdheden omgevingsvergunningen, ruimtelijk planningsproces, stadsontwikkeling, stedelijk basisonderwijs, SASK, STAP, patrimonium en wijkhuizen

Minister

Op 3 oktober 2019 legde Nathalie Muylle de eed af als Federaal Minister van Werk, Economie en Consumentenzaken belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een handicap. Ze volgde daarmee Wouter Beke op die minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding in de Vlaamse regering werd. Bij de vorming van de regering-De Croo keerde ze terug naar het Federaal Parlement als volksvertegenwoordiger.

Dossiers

In de Kamer werkte Nathalie voornamelijk rond volksgezondheid en zette mee haar schouders onder het algemeen rookverbod in de horeca (de wet Muylle-Vandenbergh - legislatuur 2007-2010). In 2016 werd ook de wet-Muylle goedgekeurd. Die maakt het sindsdien mogelijk dat psychologen officieel erkend worden. Nathalie werkte tien jaar aan dat wettelijk kader. Ze was ook diegene die vanuit de Kamer minister De Block onder druk zette over het alcoholplan. De verkoop van sterkedrank in nachtwinkels en tankstations was volgens Nathalie en haar collega’s in de Kamer te eenvoudig. Ze pleitte ervoor om de link tussen drinken en rijden tot het minimum te beperken, alsook voor een verbod op alcoholreclame voor minderjarigen. In navolging van haar ministerschap volgt Nathalie Muylle ook de dossiers rond arbeidsmarkt en werk op in de Kamercommissie Werk, Sociale Zaken en Pensioenen.

Artikels van Nathalie

Cd&v gaat de strijd aan met slagaderverkalking

Atherosclerose of slagaderverkalking is de oorzaak van ruim één op de vijf sterfgevallen in ons land. Nochtans kan preventie en screening de mortaliteit aanzienlijk doen dalen. Kamerleden Nathalie Muylle (cd&v) en Daniël Bacquelaine (MR) pleiten voor een nationaal actieplan.