Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Publicatiedatum

Tags

Gezinnen

Auteur

Hilde Crevits

Deel dit artikel

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager. 

“We zien dat er nog groeimogelijkheden zijn in het uitbreiden van kinderopvang via bedrijven. Daarom lanceren we een nieuw model waardoor het voor bedrijven aantrekkelijker is om te investeren. Omdat het gaat om plaatsen die voldoen aan de hoogste voorwaarden, investeren we zo verder in kwaliteit, in beschikbaarheid van plaatsen en in de mensen die werken in de kinderopvang. De bedoeling is om nu eerst lessen te trekken uit de proefprojecten die het komend voorjaar opstarten. - Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits

“Het niet vinden van kinderopvang horen we nog te vaak als reden om niet aan de slag te gaan. Door bijkomende plaatsen te creëren via bedrijven willen we meer mensen kansen bieden op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het aanbieden van kinderopvang via deze weg ook een extra troef voor werkgevers om nieuw personeel aan te trekken of om de huidige medewerkers aan de slag te houden.” - Vlaams minister van Werk Jo Brouns

In het kader van de Septemberverklaring heeft de Vlaamse Regering beslist om het aanbieden van kinderopvang via bedrijven verder te versterken. Kinderopvang in een bedrijfscontext bestaat vandaag al: de wetgeving voorziet nu al de mogelijkheid om zelf bedrijfsopvang te organiseren. Maar de toepassing blijft veelal beperkt tot grote ondernemingen die over voldoende ruimte, expertise en middelen beschikken om zelf een grote investering te doen in een eigen crèche.

Daarom lanceren minister van Welzijn Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns een oproep om bedrijven te ondersteunen om zelf aan de slag te gaan en te investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven voor baby’s en peuters. Het nieuwe systeem moet de drempel verlagen voor bedrijven om te investeren in kinderopvang voor hun medewerkers. Bedrijven die er mee aan de slag willen, zullen kunnen rekenen op begeleiding op maat.

Meer kwalitatieve plaatsen dichtbij huis

Het nieuwe model breidt het aantal beschikbare plaatsen in Vlaanderen uit en investeert tegelijk ook verder in de kwaliteit in de kinderopvang. Zo is het de bedoeling om enkel kwalitatieve plaatsen te creëren die voldoen aan de hoogste standaarden. Een bijkomend voordeel is dat ouders een opvang in de buurt kunnen kiezen. Op die manier hebben ouders dichtbij huis opvang ter beschikking, wat ook beantwoord aan de tendens naar meer thuiswerk in bedrijven.

Om de praktische uitrol te faciliteren, wordt er in een oproep gelanceerd naar organisaties om bedrijven bij te staan. Er wordt gemikt op partnerschappen tussen organisaties die veel ondernemingen bereiken (zoals bv. werkgeversorganisaties) organisator(en) van kinderopvang. Er wordt hiervoor 1 miljoen aan extra middelen voorzien waarmee in deze fase vijf partnerschappen aan de slag kunnen.

De oproep staat sinds vandaag open. De bedoeling is dat vanaf 1 februari de eerste proefprojecten met het nieuwe model van start gaan.

https://www.vlaanderen.be/departement-werk-sociale-economie/nieuwsberichten/oproep-voor-proeftuinen-voor-een-nieuw-model-kinderopvang

Nieuws

Vlaams minister Crevits investeert 2 miljoen euro in mentale gezondheidszorg voor aanstaande en jonge moeders

Jonge moeders worden geconfronteerd met grote veranderingen en aanpassingen die niet altijd eenvoudig zijn. Eén op de vijf vrouwen ervaart in de perinatale periode mentale gezondheidsproblemen.

Oppositie weigert wet te stemmen die zorgt voor meer terugkeer

Vandaag staan 4 wetsontwerpen van Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, op de agenda van de plenaire zitting van het parlement om gestemd worden. Die zijn hervormingen die noodzakelijk zijn om tot een gecontroleerd en rechtvaardig migratiemodel te komen, niet in het minst om meer terugkeer te kunnen organiseren. Alweer werd er een advies van de Raad van State gevraagd door de oppositie, terwijl dit er al is geweest en deze geen opmerkingen had.

Met uitbreiding project "High Trouble" en gezamenlijke missies naar herkomstlanden wil staatssecretaris de Moor inzetten op de terugkeer van drugscriminelen zonder wettig verblijf

De Moor: “De Dienst Vreemdelingenzaken zal plaatsen voorbehouden in gesloten centra voor drugsdealers zonder papieren. In het kader van het project High Trouble identificeert de politie de grootste overlastplegers in een buurt op voorhand en niet pas bij een actie op het terrein. De politie heeft zicht op de situatie in de buurt en weet door hun terreinkennis wie wijken onveilig maakt. De Dienst Vreemdelingenzaken zal hen in een gesloten centrum plaatsen en alles in het werk stellen om die personen te verwijderen.”