Minimumpensioenen stijgen opnieuw

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Mensen die hun hele leven lang gewerkt hebben, verdienen een degelijk pensioen. Heb je een volledige loopbaan achter de rug, dan zal je jouw minimumpensioen vanaf deze maand opnieuw zien stijgen. Dat is opnieuw een duidelijk signaal voor de ondersteuning van de koopkracht van de gepensioneerden.

Het minimumpensioen voor een volledige loopbaan van de werknemers en zelfstandigen zal dus 1.253,95 euro bruto per maand bedragen voor de alleenstaanden en 1.566,94 euro bruto per maand voor het gezinstarief. Sinds het begin van deze legislatuur zullen de minimumpensioen al met minstens 130 euro/maand omhoog zijn gegaan. Met deze maatregel en de sociale bonus in de tax shift zijn de minimumpensioen voor een volledige loopbaan met 2,1% gestegen, buiten de indexering en de welvaartsvastheid.

pensioenen-stijgen.png

Meer koopkracht voor onze gepensioneerden mét een adequaat minimumpensioen dat een waardig leven toelaat, daar staan we als partij voor. Met deze verhoging gaan we verder op de weg die sinds 2015 is ingezet en waarbij het minimumpensioen gestegen met 130,61 euro voor de werknemers en met 183,01 euro voor de zelfstandigen.

Nieuws

Staatssecretaris Nicole de Moor is tevreden met de doorbraak op Europese top over asiel en migratie

De Europese ministers die bevoegd zijn voor asiel en migratie zijn donderdag tot een akkoord gekomen die de toekomst van het Europees migratiebeleid zal bepalen. De afspraken die gemaakt zijn moeten zorgen voor een gecontroleerd asiel en migratiebeleid.

‘Wat is er in godsnaam mis met twee wettelijke papa’s?’

‘Willen we het krijgen van een biologisch kind niet beperken tot een mogelijkheid voor de happy few, dan moeten we zelf werk maken gelijk speelveld en een gedegen een juridische basis voor altruïstisch draagmoederschap’, aldus cd&v-volksvertegenwoordigers Els Van Hoof en Orry Van de Wauwer.

Decretale verlenging voor alle aflopende vergunningen eindelijk gestemd.

Landbouwers die hun vergunning de voorbije jaren zagen aflopen, kwamen in grote onzekerheid terecht en werden geconfronteerd met vermijdbare kosten. “Met de decretale verlenging van alle aflopende vergunningen zorgen we nu dat er voor hen een oplossing is”, zegt minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v).