Minimumpensioenen stijgen opnieuw

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Mensen die hun hele leven lang gewerkt hebben, verdienen een degelijk pensioen. Heb je een volledige loopbaan achter de rug, dan zal je jouw minimumpensioen vanaf deze maand opnieuw zien stijgen. Dat is opnieuw een duidelijk signaal voor de ondersteuning van de koopkracht van de gepensioneerden.

Het minimumpensioen voor een volledige loopbaan van de werknemers en zelfstandigen zal dus 1.253,95 euro bruto per maand bedragen voor de alleenstaanden en 1.566,94 euro bruto per maand voor het gezinstarief. Sinds het begin van deze legislatuur zullen de minimumpensioen al met minstens 130 euro/maand omhoog zijn gegaan. Met deze maatregel en de sociale bonus in de tax shift zijn de minimumpensioen voor een volledige loopbaan met 2,1% gestegen, buiten de indexering en de welvaartsvastheid.

pensioenen-stijgen.png

Meer koopkracht voor onze gepensioneerden mét een adequaat minimumpensioen dat een waardig leven toelaat, daar staan we als partij voor. Met deze verhoging gaan we verder op de weg die sinds 2015 is ingezet en waarbij het minimumpensioen gestegen met 130,61 euro voor de werknemers en met 183,01 euro voor de zelfstandigen.

Nieuws

Voer mee campagne in uw provincie!

Tijdens de laatste 2 weken van de campagne trekt onze tourbus door Vlaanderen en Brussel. Zorg dat u erbij bent en ga mee op pad met onze topkandidaten om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om op 9 juni voor zekerheid te kiezen.

Gratis bestaat niet.

De afgelopen weken werden we in de pers om de oren geslagen met maatregelen om de koopkracht van mensen te versterken. Bij linkse partijen kwam het woord ‘gratis’ sneller over de tong gerold dan het water in de Niagara-watervallen stromen kan. Rechtse partijen hadden de mond vol van de in hun ogen heilige graal van 500 euro verschil tussen werken en niet-werken. Ze slaan beiden pijnlijk de bal mis.

cd&v wil met bijkomende investeringen de veiligheid van ons land verzekeren

Cd&v legt een plan op tafel om de internationale veiligheid van ons land te versterken. Blikvangers zijn onder meer het verhogen van het aantal beroepsmilitairen naar 40.000, de aankoop van luchtafweer, een extra fregat en bijkomende F35’s. Cd&v bundelt die voorstellen in een ‘Roadmap voor onze Belgische Defensie’, die 15 concrete punten bevat.