Meer werkingsmiddelen voor kleuterscholen

Publicatiedatum

Auteur

Hilde Crevits

Deel dit artikel

Vanaf volgend schooljaar krijgen kleuterscholen in Vlaanderen evenveel werkingsmiddelen als de lagere scholen. De Vlaamse Regering maakt op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits 52 miljoen euro extra vrij om die gelijkschakeling te garanderen. Concreet krijgen scholen voortaan 662 euro per kleuter in plaats van 477 euro. Dat is een stijging met bijna 40 procent. 

Hilde Crevits: "We maken nu komaf met de historisch gegroeide onderfinanciering van het kleuteronderwijs." 

Elk schooljaar krijgen scholen middelen voor hun dagelijkse werking.  Ze kopen daar materiaal mee, betalen vormingsmomenten voor de leerkrachten en zorgen voor het onderhoud van de school. Tot nu kregen lagere scholen meer werkingsmiddelen dan de kleuterscholen. Vroeger ging men er van uit dat kleuters maar twee derde van de tijd naar school gingen en vaker thuis bleven. Daar is de afgelopen jaren veel verandering in gekomen. Kleuters zijn nu ook steeds vaker aanwezig op school.

Vlaanderen kent een heel hoge kleuterparticipatie. 98,4% van de 3-jarigen is in een school ingeschreven en 99% van de 4- en 5-jarigen. De kleuterparticipatie wordt gestimuleerd omdat dit goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Dat gebeurt via het actieplan kleuterparticipatie en de vernieuwde kleuterbijslag waarbij kleuters van 4 en 5 jaar die ingeschreven en voldoende aanwezig zijn een kleutertoeslag van 130 euro krijgen. Vanaf het schooljaar 2020-2021 verlaagt ook de leeftijd voor de leerplicht van 6 naar 5 jaar.

Eind april keurde het Vlaams parlement unaniem een resolutie goed waarin de gelijkschakeling van de werkingsmiddelen al vanaf het schooljaar 2019-2020 werd gevraagd.  Daartoe werd nu op voorstel van minister Crevits een uitvoeringsbesluit goedgekeurd. Scholen zullen per kleuter 662 euro krijgen, nu was dat 477 euro. Een stijging dus met bijna 40 procent. Dat betekent een extra investering van 52 miljoen euro. 

“In Vlaanderen zijn er bijna 265.000 kleuters ingeschreven in 2600 scholen. Bij ons gaan zowat alle kleuters naar school. We horen op het vlak van kleuterparticipatie internationaal bij de besten van de klas. We maken nu komaf met de historisch gegroeide onderfinanciering van dat kleuteronderwijs. Vanaf het schooljaar 2019-2020 krijgen onze kleuterscholen eindelijk evenveel werkingsmiddelen als de lagere scholen. Op die manier komen we tegemoet aan een vraag die al lang leeft in het onderwijsveld en realiseren we een belangrijke vraag uit het plan basisonderwijs”, besluit Hilde Crevits.

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Franky Demon maakt nationaal toegangsverbod mogelijk voor recreatiedomeinen

Kamerlid Franky Demon dient een wetsvoorstel in dat de veiligheid in recreatiedomeinen regelt. Hiermee wordt het mogelijk om een nationaal toegangsverbod voor recreatiedomeinen op te leggen aan relschoppers. Hij spiegelt daarvoor zijn wet aan de voetbalwet die nationale toegangsverboden tot voetbalstadions mogelijk maakt.

Vlaams minister Dalle versterkt verenigingen waar armen het woord nemen

De 58 erkende verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen, zien hun werkingsmiddelen met zo’n 20 % stijgen. Dat heeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle beslist. Voor de meeste verenigingen gaat het om een stijging van 59.566,28 naar 71.260 euro.