Meer scholieren kunnen duaal gaan leren op de werkvloer

Publicatiedatum

Auteur

Jo Brouns

Deel dit artikel

Er komen vanaf volgend schooljaar fors meer opleidingen ‘duaal leren’. Minister van Werk Jo Brouns bereikte hierover, in samenwerking met de minister van Onderwijs, een akkoord met de Vlaamse Regering. Zo kunnen nog meer scholieren en cursisten leren in de klas combineren met leren op de werkvloer. Dit is voor veel jongeren een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt. 

Leren in de klas en op de werkvloer

‘Duaal leren’ is sinds schooljaar 2019-2020 een volwaardig traject in het secundair onderwijs. Dankzij dit systeem, dat destijds door Hilde Crevits werd opgezet, kunnen jongeren vanaf 15 jaar leren in de klas combineren met leren op de werkvloer. Iedereen wint bij dat systeem. De scholieren en cursisten worden beter voorbereid op de arbeidsmarkt. De scholen kunnen hun leerlingen beter gemotiveerd houden en nog praktijkgerichter opleiden. De bedrijven trainen nieuwe krachten die na hun opleiding beschikken over alle relevante kennis en kunde en die vlot integreren op de werkvloer.

Versterking van de arbeidsmarkt

Op initiatief van minister Jo Brouns en minister Weyts wordt nu groen licht gegeven voor 266 extra opleidingen in 81 verschillende scholen secundair onderwijs en Syntra-centra. Het aanbod neemt zo in één klap toe met +22%. Er zijn bovendien 10 opleidingen die voor het eerst ‘duaal’ worden, waaronder slager-charcutier, polyvalent technieker in de haven en plaatser van houten vloerbedekking, stuk voor stuk unieke profielen. “Hoe groter het aanbod duaal leren, hoe meer jongeren hun vak leren én werkervaring opdoen in de onderneming”, zegt Jo Brouns.

Met opleidingen die ook op de werkvloer doorgaan, geven we jongeren meer kansen om te ontdekken wat écht bij hen past. “Met de goedkeuring van extra opleidingen kunnen we van duaal leren verder een succes maken. Een succes voor de school, de onderneming, maar vooral voor de jongere”, concludeert de minister.

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

"Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat", zeggen Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne en Kamerlid Leen Dierick. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.