Mantelzorgverlof komt eraan

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Mantelzorgers en het werk dat ze verrichten zijn van onschatbare waarde. “Om hun inspanningen te ondersteunen, creëren we nu de mogelijkheid om een thematisch verlof van één maand op te nemen", zegt Nahima Lanjri. Dankzij een uitkering wordt het inkomensverlies beperkt.

Vlaanderen alleen al telt meer dan 170.000 mantelzorgers. "Mantelzorgers bieden toegewijde zorg aan chronisch zieken, mensen met een beperking en zorgbehoevenden zodat deze thuis, in de eigen omgeving kunnen blijven wonen. Ze doen dat belangeloos en investeren niet alleen tijd maar vaak ook eigen middelen”, licht Lanjri toe. De wetgever wil dat werk nu erkennen.

“Met een thematisch verlof van een maand zal de mantelzorger beter in staat zijn om op de zwaarste momenten de nodige ademruimte voor zichzelf en de hulpbehoevende te creëren. We mogen niet vergeten dat heel wat mantelzorgers vaak ook een job hebben." - Nahima Lanjri

De uitkering tijdens dit verlof is dezelfde als deze voorzien voor het thematisch verlof ‘medische bijstand’ (€ 1.035 voor een alleenstaande en € 750 voor een samenwonende). Wat wel verschilt, is dat het verlof geldt voor élke mantelzorger. Je hoeft dus geen familielid te zijn. Men kan dit voltijds gedurende 1 maand, en halftijds of per 1/5e gedurende twee maanden opnemen.  “Het mantelzorgverlof telt mee in de pensioenberekening. Het is bovendien de bedoeling om dit in de toekomst op te trekken tot zes maanden."

Het mantelzorgverlof is gekoppeld aan een aantal voorwaarden. Zo moet de mantelzorger kunnen aantonen dat hij of zij minstens 50 uur per maand bijstand en hulp verleent, ofwel minstens 600 uur per jaar. Er zijn maximaal drie personen van wie de hoedanigheid van mantelzorger erkend kan worden per geholpen persoon. Ook voor de betrokken persoon die hulp ontvangt gelden een aantal voorwaarden.

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Betaalbare woningen voor werkende starters

Er heerst een wooncrisis in Vlaanderen. Jonge werkende gezinnen kunnen geen woning meer veroorloven. We moeten meer en sneller sociale woningen bouwen, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans. Zo zetten we de huizenmarkt in beweging en daalt de prijs van starterswoningen.

Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).