Mantelzorgverlof komt eraan

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Mantelzorgers en het werk dat ze verrichten zijn van onschatbare waarde. “Om hun inspanningen te ondersteunen, creëren we nu de mogelijkheid om een thematisch verlof van één maand op te nemen", zegt Nahima Lanjri. Dankzij een uitkering wordt het inkomensverlies beperkt.

Vlaanderen alleen al telt meer dan 170.000 mantelzorgers. "Mantelzorgers bieden toegewijde zorg aan chronisch zieken, mensen met een beperking en zorgbehoevenden zodat deze thuis, in de eigen omgeving kunnen blijven wonen. Ze doen dat belangeloos en investeren niet alleen tijd maar vaak ook eigen middelen”, licht Lanjri toe. De wetgever wil dat werk nu erkennen.

“Met een thematisch verlof van een maand zal de mantelzorger beter in staat zijn om op de zwaarste momenten de nodige ademruimte voor zichzelf en de hulpbehoevende te creëren. We mogen niet vergeten dat heel wat mantelzorgers vaak ook een job hebben." - Nahima Lanjri

De uitkering tijdens dit verlof is dezelfde als deze voorzien voor het thematisch verlof ‘medische bijstand’ (€ 1.035 voor een alleenstaande en € 750 voor een samenwonende). Wat wel verschilt, is dat het verlof geldt voor élke mantelzorger. Je hoeft dus geen familielid te zijn. Men kan dit voltijds gedurende 1 maand, en halftijds of per 1/5e gedurende twee maanden opnemen.  “Het mantelzorgverlof telt mee in de pensioenberekening. Het is bovendien de bedoeling om dit in de toekomst op te trekken tot zes maanden."

Het mantelzorgverlof is gekoppeld aan een aantal voorwaarden. Zo moet de mantelzorger kunnen aantonen dat hij of zij minstens 50 uur per maand bijstand en hulp verleent, ofwel minstens 600 uur per jaar. Er zijn maximaal drie personen van wie de hoedanigheid van mantelzorger erkend kan worden per geholpen persoon. Ook voor de betrokken persoon die hulp ontvangt gelden een aantal voorwaarden.

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

"Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat", zeggen Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne en Kamerlid Leen Dierick. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.