Loes Vandromme

Vlaams parlementslid, Schepen in Poperinge

Loes Vandromme is Vlaams Volksvertegenwoordiger en Eerste schepen van de Hoofdstad van het goede leven, Poperinge.

De thema's die zij opvolgt zijn Onderwijs en Vorming, en Sociale Economie.

Loes Vandromme: "Ik ga voor een goed onderwijsbeleid en de beste  ondersteuning voor leerkrachten en directeurs, vooral in het basisonderwijs. Ik blijf ijveren voor kansen voor elk kind, ongeacht zijn roots, zijn mogelijkheden. Want een plek voor elk talent, dat geeft ruimte om te groeien! "

"Ik blijf ijveren voor kansen voor elk kind, ongeacht zijn roots, zijn mogelijkheden."

Artikels van Loes

Cd&v wil met buurtscholenplan een basisschool in elk dorp en in elke wijk.

Vorig schooljaar zaten 29 basisscholen in hun zogenaamde genadejaar. Dit wil zeggen dat als de basisschool dit schooljaar, of ten laatste volgend schooljaar niet voldoende leerlingen heeft, de school de deuren moet sluiten. Cd&v vindt het belangrijk dat er in élk dorp en élke wijk een basisschool is. Vlaams Parlementslid en onderwijsspecialiste voor cd&v Loes Vandromme komt hiervoor met  een buurtscholenplan. “Leerlingen moeten de kans krijgen om naar school te gaan in de eigen buurt”, zegt Vandromme.

Maximale ondersteuning voor wie stap zet naar onderwijs

Het is al meer dan duidelijk dat de leraar er toe doet. Gelukkig zijn er steeds meer studenten die kiezen om met de lerarenopleiding te starten en vinden ook zijinstromers de weg naar het onderwijs. Het voorbije schooljaar waren er dat een 4500. Uit de gesprekken die Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid en onderwijsexperte voor cd&v, voerde en de cijfers die ze verzamelde blijkt dat er echter heel veel zijinstromers heel snel het onderwijs terug verlaten. 1/3 zegt het onderwijs vaarwel na 1 jaar. Een jammere zaak, want zo gaat heel wat energie van de zijninstromer zelf, maar ook van de betrokken collega’s, directies en begeleiders verloren. Vlaams Parlementslid Loes Vandromme stelt daarom een actieplan voor gericht op het ondersteunen van zijinstromers in het onderwijs.

Grote bevraging bij schooldirecties basis- en secundair onderwijs: “meer brandweerman dan directeur”

Schooldirecties in het basis- en secundair onderwijs hebben de handen vol met het oplossen van acute problemen, waardoor het echte beleidswerk zoals personeelsbeleid en duurzame visieontwikkeling die de kwaliteit ten goede komt, naar de achtergrond verdwijnt. Dit blijkt uit een bevraging die Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v) organiseerde in 400 Vlaamse basis- en secundaire scholen. Hoewel er de voorbije jaren extra middelen voor administratieve en beleidsondersteuning naar de scholen ging, blijft de nood hoog. “Onder andere omdat die middelen noodgedwongen gaan naar acute problemen waar ze niet voor bedoeld zijn”, duidt Vandromme. “Zonder sterke schooldirecties brengt de aanpak van de onderwijskwaliteit en het lerarentekort geen zoden aan de dijk.”

Cd&v klaagt blijvende bezorgdheid aan over busvervoer leerlingen in het buitengewoon onderwijs

Er is grote bezorgdheid over het vervoer van leerlingen in het buitengewoon onderwijs in september. Concreet vrezen heel wat scholen dat de maximumreistijd van 90 minuten zal worden losgelaten en kregen scholen nog steeds geen garantie dat er in september voldoende bus- en taxidiensten zullen rijden. Cd&v vraagt om dringend klaarheid te scheppen en de directies, ouders, leerlingen en busbegeleiders zeker nog voor de zomervakantie te laten weten wat de stand van zaken is.

Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).

Huisonderwijs in Vlaanderen blijft ook na corona aan opmars bezig

Het aantal leerlingen dat in Vlaanderen individueel huisonderwijs volgt is de laatste vijf jaar meer dan verdubbeld. Het aantal leerlingen van de lager onderwijs-leeftijd, is zelfs bijna verdriedubbeld. Dat blijkt uit cijfers dat Vlaams Parlementslid en onderwijsspecialiste Loes Vandromme (cd&v) opvroeg bij de minister van onderwijs. Vandromme betreurt het dat er te weinig gegevens zijn over de profielen van leerlingen die huisonderwijs volgen. Het parlementslid roept de minister op hier verder onderzoek naar te doen. “Het kan ons meteen ook veel leren over de leemtes of pijnpunten in ons huidig onderwijssysteem.”