Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

Publicatiedatum

Deel dit artikel

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).

De belangrijkste maatregelen die vandaag genomen worden, vinden hun inspiratie in het cd&v-plan uit februari. Daarin hadden we het over meer flexibiliteit geven aan de scholen en schoolbesturen om leraren in te zetten. Dit zal op verschillende vlakken mogelijk gemaakt worden: het wordt voor werknemers uit andere sectoren mét pedagogisch diploma gemakkelijker en aantrekkelijker om terug te keren naar het klaslokaal. Ook vanuit de privé sector zullen ‘gastdocenten’ op flexibele wijze een aantal uren les kunnen geven. Doelstelling is ook om zo op korte termijn te verhelpen aan het probleem dat te veel leerlingen te vaak naar de studiezaal verwezen worden.

"Er komen ook nieuwe mogelijkheden waardoor meer leerkrachten na een langdurige ziekte op een betere en haalbare manier het werk kunnen hervatten. Het stemt tevreden dat de cd&v-conceptnota 'over de mogelijkheden voor leden van het onderwijspersoneel om na een langdurige ziekte deeltijds en progressief het werk te hervatten’ zijn vruchten heeft afgeworpen. Daarnaast kan een school die geen vervanger vindt voor haar langdurig afwezige leerkrachten tot 20% van hun opdrachten omzetten in ‘punten’, zodat ze andere profielen kan aantrekken om hun plaats tijdelijk in te nemen. Zo kan je leerkrachten ook beter ondersteunen”, duidt Vandromme.

Het nieuwe decreet voert in het basisonderwijs ook het ambt van adjunct-directeur in. “Opnieuw een mogelijkheid voor personeelsleden om hun vlakke loopbaan te doorbreken, maar vooral een nieuwe weg om een hedendaags schoolbeleid uit te bouwen. Scholen kunnen zelf kiezen of ze meer inzetten op een beleidsondersteuner, die dus een meer ondersteunende rol opneemt, dan wel een echte directiefunctie, zodat men ook kan bijspringen bij de leidinggevende taken. Opnieuw dient dit ons dubbel doel: we maken het lerarenberoep aantrekkelijker door leerkrachten te ontlasten én we versterken de onderwijskwaliteit, door scholen beter te omkaderen”, zegt Loes Vandromme.

Ten slotte is er ook veel te doen over de leraars-specialisten, waarbij leraars extra loon krijgen in ruil voor expertise. “Het past ook in onze ambitie om leerkrachten veel meer mogelijkheden te geven om zich te professionaliseren.  Het voorstel kan ook leerkrachten motiveren om zich bij te scholen, om zich te specialiseren in bepaalde thema’s of expertises. Maar er moeten wel duidelijke regels komen over wie leraar-expert is en hiervoor extra loon krijgt. Elke schijn van vriendjespolitiek moet hierbij achterwege blijven.”

“Vandaag wordt een aantal stappen gezet. Maar we zijn er nog niet”, besluit Vandromme. “Er moet nog steeds gewerkt worden aan een plan op lange termijn. En niet alleen voor het leerplichtonderwijs maar ook het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenonderwijs mogen we niet uit het oog verliezen.”

Nieuws

Federale regering bereikt akkoord met banken voor transparantere spaarrekeningen

Minister van Financiën Vincent van Peteghem tekende vandaag, samen met staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, een protocol met de bankensector. Dat protocol zorgt voor meer transparantie op spaarrekeningen, wat tot betere voorwaarden voor consumenten moet leiden.

Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager. 

Vrouw & Maatschappij wil een totaalverbod op deepnudes-apps

Het maken en verspreiden van deepnudes zijn een zeer verontrustende trend. Eind september getuigden enkele ’bekende Vlamingen over valse naaktbeelden die kwalijk van hen verspreid werden. Naar aanleiding van de Internationale dag tegen het geweld op vrouwen wil Vrouw & Maatschappij (V&M) , de politieke vrouwenbeweging van cd&v, het zorgwekkende probleem van deepnudes onder de aandacht brengen en oproepen tot een totaalverbod van apps en websites die dit mogelijk maken.

Ze bieden -vaak gratis- de mogelijkheid aan om een alledaagse foto of video zomaar om te vormen tot een naaktbeeld. Bovendien is zo’n app enkel ontwikkeld op basis van data van vrouwenlichamen en niet van mannenlichamen. De software is dus ontworpen om enkel vrouwelijke slachtoffers te maken. Vrouw & Maatschappij roept dan ook op tot een totaalverbod op deze apps.