Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

Publicatiedatum

Deel dit artikel

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).

De belangrijkste maatregelen die vandaag genomen worden, vinden hun inspiratie in het cd&v-plan uit februari. Daarin hadden we het over meer flexibiliteit geven aan de scholen en schoolbesturen om leraren in te zetten. Dit zal op verschillende vlakken mogelijk gemaakt worden: het wordt voor werknemers uit andere sectoren mét pedagogisch diploma gemakkelijker en aantrekkelijker om terug te keren naar het klaslokaal. Ook vanuit de privé sector zullen ‘gastdocenten’ op flexibele wijze een aantal uren les kunnen geven. Doelstelling is ook om zo op korte termijn te verhelpen aan het probleem dat te veel leerlingen te vaak naar de studiezaal verwezen worden.

"Er komen ook nieuwe mogelijkheden waardoor meer leerkrachten na een langdurige ziekte op een betere en haalbare manier het werk kunnen hervatten. Het stemt tevreden dat de cd&v-conceptnota 'over de mogelijkheden voor leden van het onderwijspersoneel om na een langdurige ziekte deeltijds en progressief het werk te hervatten’ zijn vruchten heeft afgeworpen. Daarnaast kan een school die geen vervanger vindt voor haar langdurig afwezige leerkrachten tot 20% van hun opdrachten omzetten in ‘punten’, zodat ze andere profielen kan aantrekken om hun plaats tijdelijk in te nemen. Zo kan je leerkrachten ook beter ondersteunen”, duidt Vandromme.

Het nieuwe decreet voert in het basisonderwijs ook het ambt van adjunct-directeur in. “Opnieuw een mogelijkheid voor personeelsleden om hun vlakke loopbaan te doorbreken, maar vooral een nieuwe weg om een hedendaags schoolbeleid uit te bouwen. Scholen kunnen zelf kiezen of ze meer inzetten op een beleidsondersteuner, die dus een meer ondersteunende rol opneemt, dan wel een echte directiefunctie, zodat men ook kan bijspringen bij de leidinggevende taken. Opnieuw dient dit ons dubbel doel: we maken het lerarenberoep aantrekkelijker door leerkrachten te ontlasten én we versterken de onderwijskwaliteit, door scholen beter te omkaderen”, zegt Loes Vandromme.

Ten slotte is er ook veel te doen over de leraars-specialisten, waarbij leraars extra loon krijgen in ruil voor expertise. “Het past ook in onze ambitie om leerkrachten veel meer mogelijkheden te geven om zich te professionaliseren.  Het voorstel kan ook leerkrachten motiveren om zich bij te scholen, om zich te specialiseren in bepaalde thema’s of expertises. Maar er moeten wel duidelijke regels komen over wie leraar-expert is en hiervoor extra loon krijgt. Elke schijn van vriendjespolitiek moet hierbij achterwege blijven.”

“Vandaag wordt een aantal stappen gezet. Maar we zijn er nog niet”, besluit Vandromme. “Er moet nog steeds gewerkt worden aan een plan op lange termijn. En niet alleen voor het leerplichtonderwijs maar ook het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenonderwijs mogen we niet uit het oog verliezen.”

Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.