Leefloon blijft stijgen

Publicatiedatum

Auteur

Kris Peeters

Deel dit artikel

Het risico op armoede danig terugschroeven, is en blijft een belangrijke doelstelling van onze partij. Bij de begrotingscontrole werd daarom 80 miljoen euro extra vrijgemaakt voor armoedebestrijding. Deze middelen zullen ingezet worden om het leefloon te verhogen.

Het extra budget zal gebruikt worden  om het leefloon van gezinshoofden (dus ook alleenstaanden met kinderen), de uitkeringen van mensen met een handicap en de inkomensgarantie voor ouderen (het ‘leefloon voor 65-plussers’) te verhogen. De verhogingen gaan in vanaf 1 juli.

Uitkering Verhoging (per maand)
Leefloon - gezinshoofd + 40 euro
Inkomensgarantie voor ouderen – alleenstaande + 13,2 euro
Inkomensgarantie voor ouderen – samenwonend + 8,8 euro
Inkomensvervangende tegemoetkoming + 40 euro

 

"Het risico op armoede ligt in ons land nog steeds te hoog. Niet alleen door jobs te creëren, maar ook door de laagste uitkeringen te verhogen kunnen we hier een effectief antwoord op bieden. Vanaf juli zullen gezinshoofden die een leefloon ontvangen, maandelijks 40 euro meer krijgen. Dat geldt ook voor mensen met een handicap die als gezinshoofd een inkomensvervangende tegemoetkoming ontvangen."Kris Peeters

Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.