Leefloon blijft stijgen

Publicatiedatum

Auteur

Kris Peeters

Deel dit artikel

Het risico op armoede danig terugschroeven, is en blijft een belangrijke doelstelling van onze partij. Bij de begrotingscontrole werd daarom 80 miljoen euro extra vrijgemaakt voor armoedebestrijding. Deze middelen zullen ingezet worden om het leefloon te verhogen.

Het extra budget zal gebruikt worden  om het leefloon van gezinshoofden (dus ook alleenstaanden met kinderen), de uitkeringen van mensen met een handicap en de inkomensgarantie voor ouderen (het ‘leefloon voor 65-plussers’) te verhogen. De verhogingen gaan in vanaf 1 juli.

Uitkering Verhoging (per maand)
Leefloon - gezinshoofd + 40 euro
Inkomensgarantie voor ouderen – alleenstaande + 13,2 euro
Inkomensgarantie voor ouderen – samenwonend + 8,8 euro
Inkomensvervangende tegemoetkoming + 40 euro

 

"Het risico op armoede ligt in ons land nog steeds te hoog. Niet alleen door jobs te creëren, maar ook door de laagste uitkeringen te verhogen kunnen we hier een effectief antwoord op bieden. Vanaf juli zullen gezinshoofden die een leefloon ontvangen, maandelijks 40 euro meer krijgen. Dat geldt ook voor mensen met een handicap die als gezinshoofd een inkomensvervangende tegemoetkoming ontvangen."Kris Peeters

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

"Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat", zeggen Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne en Kamerlid Leen Dierick. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.