Leefloon blijft stijgen

Publicatiedatum

Auteur

Kris Peeters

Deel dit artikel

Het risico op armoede danig terugschroeven, is en blijft een belangrijke doelstelling van onze partij. Bij de begrotingscontrole werd daarom 80 miljoen euro extra vrijgemaakt voor armoedebestrijding. Deze middelen zullen ingezet worden om het leefloon te verhogen.

Het extra budget zal gebruikt worden  om het leefloon van gezinshoofden (dus ook alleenstaanden met kinderen), de uitkeringen van mensen met een handicap en de inkomensgarantie voor ouderen (het ‘leefloon voor 65-plussers’) te verhogen. De verhogingen gaan in vanaf 1 juli.

Uitkering Verhoging (per maand)
Leefloon - gezinshoofd + 40 euro
Inkomensgarantie voor ouderen – alleenstaande + 13,2 euro
Inkomensgarantie voor ouderen – samenwonend + 8,8 euro
Inkomensvervangende tegemoetkoming + 40 euro

 

"Het risico op armoede ligt in ons land nog steeds te hoog. Niet alleen door jobs te creëren, maar ook door de laagste uitkeringen te verhogen kunnen we hier een effectief antwoord op bieden. Vanaf juli zullen gezinshoofden die een leefloon ontvangen, maandelijks 40 euro meer krijgen. Dat geldt ook voor mensen met een handicap die als gezinshoofd een inkomensvervangende tegemoetkoming ontvangen."Kris Peeters

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Betaalbare woningen voor werkende starters

Er heerst een wooncrisis in Vlaanderen. Jonge werkende gezinnen kunnen geen woning meer veroorloven. We moeten meer en sneller sociale woningen bouwen, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans. Zo zetten we de huizenmarkt in beweging en daalt de prijs van starterswoningen.

Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).