Kris Peeters & Marianne Thyssen bouwen bruggen in Europa

Publicatiedatum

Auteur

Kris Peeters

Deel dit artikel

Marianne Thyssen en Kris Peeters. Twee politieke boegbeelden van onze partij. Christendemocraten pur sang. Hun samenwerking gaat al lang terug in de tijd. Straks kruisen hun wegen opnieuw en staan ze samen op de Europese lijst: Kris als lijsttrekker en Marianne als lijstduwer. We laten hen aan het woord over hoe je in Europa het verschil kan maken.

& Marianne, je staat erom bekend Europa een pak socialer te hebben gemaakt. Waarom waren die sociale veranderingen nodig?

Marianne Thyssen: “Toen we in 2014 begonnen met de Commissie Juncker, kwamen we net uit de zwaarste financiële en economische crisis die we sinds de Tweede Wereldoorlog gekend hebben. Wij hebben toen gezegd: we draaien de bladzijde om. Het ergste van de crisis ligt achter ons, we moeten nu vooruit kijken. De wereld is in evolutie. Je moet je sociaal beleid daarop afstemmen om ervoor te zorgen dat mensen ook in de toekomst nog van dezelfde, moderne sociale bescherming kunnen genieten.”

& Na de crisis waren jobs en groei een absolute noodzaak. Welke maatregelen werden er toen genomen, zowel op Europees als federaal niveau?

Marianne: “We kenden na de crisis hoge werkloosheidscijfers en een hoge jeugdwerkloosheid. Met een investeringsplan zorgden we ervoor dat er een positief businessklimaat ontstond waardoor mensen opnieuw durfden te investeren, en de groei en jobcreatie aangezwengeld werd. Om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, spraken we een Europese aanpak af en maakten we daarvoor ook Europese gelden vrij. Daarmee werden projecten gefinancierd om jongeren onder de 25 binnen de vier maanden na hun studies of hun job te verliezen, te helpen aan een baan, een stage of opleiding.  Een gelijkaardig initiatief hebben we gelanceerd om langdurige werkloosheid aan te pakken: een individuele aanpak blijkt immers het best te werken. En verder hebben we een hele “Skills Agenda” uitgewerkt.   Er waren wel vacatures, alleen geraakten die niet altijd ingevuld doordat te weinig mensen over de juiste skills beschikten. Met de lidstaten spraken we af om een traject te ontwikkelen waarbij laaggeschoolde volwassenen bijscholing op maat zouden krijgen. Want 1 op 4 volwassenen beschikt niet over basisvaardigheden.”

Kris Peeters: “Op federaal niveau hebben we de afgelopen jaren belangrijke hervormingen gerealiseerd. Met de taxshift hebben we de lasten voor werkgevers verminderd én hebben we de koopkracht van werknemers met 168 euro per maand verhoogd. Door de vennootschapsbelasting te hervormen, maken we ondernemen dan weer aantrekkelijker.”

& En het heeft geloond. De werkgelegenheid is momenteel nog nooit zo hoog geweest.

Marianne: “Inderdaad. We zien dat er nu meer mensen dan ooit aan de slag zijn in Europa: 240 miljoen, 12 miljoen meer dan in 2014. De werkloosheid is sinds het jaar 2000 nog nooit zo laag geweest.”

Kris: “Dat klopt. We zijn erin geslaagd om aanzienlijk meer mensen aan het werk te krijgen. Tijdens de gehele legislatuur zullen er in België 259.000 jobs bijgekomen zijn. Twee derde van de nieuwe jobs zijn toe te wijzen aan het regeringsbeleid. Dat blijkt uit een studie van het VBO. Het is een indrukwekkend resultaat. Bovendien zijn voor het eerst meer dan 70 procent van de Belgen tussen de 20 en 65 jaar aan de slag. En ook steeds meer 55-plussers werken. De helft van hen is aan het werk en dat gebeurde nooit eerder. De werkloosheid daalt ondertussen verder en ligt onder de 6 procent. Dat is heel goed nieuws.”

& Hoe kunnen we onze arbeidsmarkt voorbereiden op de toekomst?

Kris: “Het is niet alleen het aantal nieuwe jobs dat belangrijk is, maar ook de kwaliteit van die jobs. Ook op dat vlak hebben we vooruitgang geboekt. Met de wet op het wendbaar en werkbaar werk, maken we het voor werknemers makkelijker om werk en privé te combineren. We hebben ervoor gezorgd dat mensen meer tijd hebben om te zorgen voor hun kinderen, ouders of andere naasten. Denk maar aan de uitbreiding van het palliatief verlof, tijdskrediet met zorgmotief, adoptieverlof en pleegouderverlof. En iedereen kan nu aan mantelzorg doen zonder daar financieel onder te leiden – ook wie deeltijds werkt of werkloos is.”

& Moeten mensen in de toekomst nog meer kunnen kiezen hoe ze hun leven willen leiden, hun carrière willen uitbouwen en hun kinderen opvoeden?

Kris: “De goede combinatie van werk en gezin is een blijvend aandachtspunt. We moeten daarop verder werken door verder in te zetten op de aanpak van burn-out, telewerk, een vlottere mobiliteit naar het werk, maar ook door vaders aan te moedigen om meer ouderschapsverlof op te nemen. Veel vaders hebben de wens om meer tijd met hun kinderen door te brengen, maar er is veel onwetendheid over ouderschapsverlof en tijdskrediet. Daarom hebben we een campagne gelanceerd om vaders te sensibiliseren.”

& Waardige arbeidsomstandigheden, een goede sociale zekerheid en sociale dienstverlening zijn ook belangrijk voor de burgers. Hoe zorg je hiervoor?

Kris: “Mensen vrezen soms dat onze sociale bescherming onder druk zal komen omdat ze in andere EU-landen minder sterk is. Wel, zij zullen onze bescherming niet verlagen, we zullen ervoor zorgen dat er in héél Europa een sterkere sociale bescherming bestaat. Zowel Marianne op Europees niveau als ik op Belgisch niveau zetten zich in voor de bescherming van werknemers.

Marianne heeft ervoor gezorgd dat het principe van gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats is ingevoerd in heel Europa. Ze pakt op die manier sociale dumping aan met Oost-Europese werknemers die tegen lage lonen bij ons in andere lidstaten komen werken. En ook rond bedrijven als Ryanair of Deliveroo – die de grenzen van de sociale wetgeving aftasten of overschrijden – is het belangrijk dat we op Europees niveau samenwerken.

Ook ons beleid van jobcreatie is trouwens zeer belangrijk voor onze sociale zekerheid. Door steeds meer mensen aan het werk te krijgen, verstevigen we de basis van onze sociale zekerheid en verminderen we de uitgaven.”

Marianne: “Gelijk loon voor gelijk werk voor gedetacheerde werknemers is inderdaad een belangrijke stap voorwaarts. Al was het niet evident, want de lidstaten in Oost-Europa zagen dit aanvankelijk als een aanval op hun mogelijkheden. Het is een zware discussie geweest, maar uiteindelijk hebben we  zowel het Europees Parlement als de lidstaten overtuigd, ook veel Centraal- en Oost-Europese landen. We zijn erin geslaagd om bruggen te bouwen tussen Oost- en West-Europa. Want ook voor hen is het een goede zaak dat hun inwoners recht hebben op dezelfde sociale bescherming. We zitten allemaal in dezelfde boot en hebben dezelfde belangen.”

& Het is duidelijk dat jullie allebei bruggenbouwers zijn. Door de verschillen (zowel in Europa als in ons land) is het niet altijd evident om dit in de praktijk om te zetten.

Kris: “Wie een brug wil bouwen, heeft twee oevers. Het is belangrijk om te luisteren naar die twee oevers, er respectvol mee omgaan en proberen begrijpen waarom een bepaalde positie wordt ingenomen. Pas dan kan je stap voor stap een brug bouwen. Eens je de brug gebouwd hebt, kan het snel gaan. Beide oevers voelen zich gerespecteerd omdat de bezorgdheden serieus genomen worden. Een brug levert een voordeel op voor beide partijen, terwijl geen brug net een slechte zaak is. Natuurlijk vraagt het veel inspanning en energie om een brug te bouwen, op elk beleidsniveau. En daar hebben de christendemocraten niet alleen veel ervaring, maar ook een hele geschiedenis in. Het zit in ons DNA.”

>> Lees wat voor Kris & Marianne de bijzondere kracht van Europa is 

Nieuws

Nicole de Moor: “Geen asiel voor extremistische haatpredikers”

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft aan het CGVS gevraagd om de erkenning als vluchteling in te trekken van de Palestijn Mohammed Khatib, leider van de Samidoun-organisatie. Dat laat staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor weten. DVZ neemt de beslissing op basis van informatie van de veiligheidsdiensten. Khatib staat bekend als extremistische haatprediker. Het CGVS beslist nu onafhankelijk wat er met de vluchtelingenstatus moet gebeuren.

72 kinderdagverblijven krijgen steun om ruimere openingsuren aan te bieden

Minister van Gezin Hilde Crevits kent 72 kinderdagverblijven in de groepsopvang financiële steun toe om hun openingsuren te verruimen, zodat ouders die werken buiten de gebruikelijke openingsuren ook een beroep kunnen doen op kinderopvang. In totaal voorziet minister Crevits hiervoor 3.746.000 euro.

Meer kinderopvangplaatsen aan inkomenstarief

Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits maakt vandaag samen met agentschap Opgroeien bekend dat nog eens 1.646 plaatsen in de kinderopvang kunnen omschakelen naar plaatsen met de hoogste subsidie, waar ouders volgens hun inkomen kunnen betalen. Dankzij de extra maatregelen en investeringen zal in totaal meer dan 80% van de kinderopvangplaatsen in Vlaanderen nu met inkomenstarief werken.