Extra vergoeding voor wie zijn grond bebost

Publicatiedatum

Auteur

Koen Van den Heuvel

Deel dit artikel

Vandaag keurde de Vlaamse regering, op voorstel van minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel, het besluit betreffende de tegemoetkoming van grondwaardeverlies bij bebossing goed.

“Wie een stuk grond in eigendom heeft en dit wil bebossen, kan vanaf nu rekenen op een extra vergoeding. Er was al een subsidie voor aankoop en bebossing. Nu voorzien we ook een tegemoetkoming voor het verlies van de grondwaarde. Zo maken we van het boscompensatiefonds een slagvaardig en efficiënt instrument dat snel tot compensatie leidt”, zegt Koen Van den Heuvel

Om ervoor te zorgen dat het bosoppervlak in ons land niet achteruitgaat, richtte de Vlaamse regering in 2001 het boscompensatiefonds op. Wie ontbost moet compenseren. Hetzij door zelf een nieuw bos aan te planten, hetzij door een wettelijk vastgelegd bedrag te storten in dat boscompensatiefonds. Oorspronkelijk gebruikte de overheid de middelen van het fonds zelf om gronden aan te kopen en te bebossen. In 2011 werd het fonds ook open gesteld voor subsidies voor aankoop van grond door gemeenten en provincies. Sinds 2015 kunnen ook verenigingen en particulieren er beroep op doen.

Wie grond aankoopt om te bebossen, krijgt een tegemoetkoming van 60% van de aankoopsom (met een maximum van 3.5 euro/m²). In 2017 werd die subsidie opgetrokken tot 80 % voor aankoop van gronden in groene bestemmingen. 

“Door het nieuwe besluit, dat vandaag werd gestemd, zullen eigenaars die gronden bebossen een forfaitaire tegemoetkoming bekomen voor het verlies van grondwaarde. Deze eenmalige tegemoetkoming is vastgesteld op 11.150 euro per hectare”, legt Koen Van den Heuvel uit. “Voor het effectief bebossen van het perceel kan men beroep doen op de reeds bestaande bebossingssubsidie. Die bedraagt tussen de 3.500 en de 5.000 euro per hectare afhankelijk van onder andere de boomsoortenkeuze. Zo willen we extra bebossing stimuleren.”

Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.