Extra vergoeding voor wie zijn grond bebost

Publicatiedatum

Auteur

Koen Van den Heuvel

Deel dit artikel

Vandaag keurde de Vlaamse regering, op voorstel van minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel, het besluit betreffende de tegemoetkoming van grondwaardeverlies bij bebossing goed.

“Wie een stuk grond in eigendom heeft en dit wil bebossen, kan vanaf nu rekenen op een extra vergoeding. Er was al een subsidie voor aankoop en bebossing. Nu voorzien we ook een tegemoetkoming voor het verlies van de grondwaarde. Zo maken we van het boscompensatiefonds een slagvaardig en efficiënt instrument dat snel tot compensatie leidt”, zegt Koen Van den Heuvel

Om ervoor te zorgen dat het bosoppervlak in ons land niet achteruitgaat, richtte de Vlaamse regering in 2001 het boscompensatiefonds op. Wie ontbost moet compenseren. Hetzij door zelf een nieuw bos aan te planten, hetzij door een wettelijk vastgelegd bedrag te storten in dat boscompensatiefonds. Oorspronkelijk gebruikte de overheid de middelen van het fonds zelf om gronden aan te kopen en te bebossen. In 2011 werd het fonds ook open gesteld voor subsidies voor aankoop van grond door gemeenten en provincies. Sinds 2015 kunnen ook verenigingen en particulieren er beroep op doen.

Wie grond aankoopt om te bebossen, krijgt een tegemoetkoming van 60% van de aankoopsom (met een maximum van 3.5 euro/m²). In 2017 werd die subsidie opgetrokken tot 80 % voor aankoop van gronden in groene bestemmingen. 

“Door het nieuwe besluit, dat vandaag werd gestemd, zullen eigenaars die gronden bebossen een forfaitaire tegemoetkoming bekomen voor het verlies van grondwaarde. Deze eenmalige tegemoetkoming is vastgesteld op 11.150 euro per hectare”, legt Koen Van den Heuvel uit. “Voor het effectief bebossen van het perceel kan men beroep doen op de reeds bestaande bebossingssubsidie. Die bedraagt tussen de 3.500 en de 5.000 euro per hectare afhankelijk van onder andere de boomsoortenkeuze. Zo willen we extra bebossing stimuleren.”

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Franky Demon maakt nationaal toegangsverbod mogelijk voor recreatiedomeinen

Kamerlid Franky Demon dient een wetsvoorstel in dat de veiligheid in recreatiedomeinen regelt. Hiermee wordt het mogelijk om een nationaal toegangsverbod voor recreatiedomeinen op te leggen aan relschoppers. Hij spiegelt daarvoor zijn wet aan de voetbalwet die nationale toegangsverboden tot voetbalstadions mogelijk maakt.

Vlaams minister Dalle versterkt verenigingen waar armen het woord nemen

De 58 erkende verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen, zien hun werkingsmiddelen met zo’n 20 % stijgen. Dat heeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle beslist. Voor de meeste verenigingen gaat het om een stijging van 59.566,28 naar 71.260 euro.