Extra vergoeding voor wie zijn grond bebost

Publicatiedatum

Auteur

Koen Van den Heuvel

Deel dit artikel

Vandaag keurde de Vlaamse regering, op voorstel van minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel, het besluit betreffende de tegemoetkoming van grondwaardeverlies bij bebossing goed.

“Wie een stuk grond in eigendom heeft en dit wil bebossen, kan vanaf nu rekenen op een extra vergoeding. Er was al een subsidie voor aankoop en bebossing. Nu voorzien we ook een tegemoetkoming voor het verlies van de grondwaarde. Zo maken we van het boscompensatiefonds een slagvaardig en efficiënt instrument dat snel tot compensatie leidt”, zegt Koen Van den Heuvel

Om ervoor te zorgen dat het bosoppervlak in ons land niet achteruitgaat, richtte de Vlaamse regering in 2001 het boscompensatiefonds op. Wie ontbost moet compenseren. Hetzij door zelf een nieuw bos aan te planten, hetzij door een wettelijk vastgelegd bedrag te storten in dat boscompensatiefonds. Oorspronkelijk gebruikte de overheid de middelen van het fonds zelf om gronden aan te kopen en te bebossen. In 2011 werd het fonds ook open gesteld voor subsidies voor aankoop van grond door gemeenten en provincies. Sinds 2015 kunnen ook verenigingen en particulieren er beroep op doen.

Wie grond aankoopt om te bebossen, krijgt een tegemoetkoming van 60% van de aankoopsom (met een maximum van 3.5 euro/m²). In 2017 werd die subsidie opgetrokken tot 80 % voor aankoop van gronden in groene bestemmingen. 

“Door het nieuwe besluit, dat vandaag werd gestemd, zullen eigenaars die gronden bebossen een forfaitaire tegemoetkoming bekomen voor het verlies van grondwaarde. Deze eenmalige tegemoetkoming is vastgesteld op 11.150 euro per hectare”, legt Koen Van den Heuvel uit. “Voor het effectief bebossen van het perceel kan men beroep doen op de reeds bestaande bebossingssubsidie. Die bedraagt tussen de 3.500 en de 5.000 euro per hectare afhankelijk van onder andere de boomsoortenkeuze. Zo willen we extra bebossing stimuleren.”

Nieuws

Federale regering bereikt akkoord met banken voor transparantere spaarrekeningen

Minister van Financiën Vincent van Peteghem tekende vandaag, samen met staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, een protocol met de bankensector. Dat protocol zorgt voor meer transparantie op spaarrekeningen, wat tot betere voorwaarden voor consumenten moet leiden.

Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager. 

Vrouw & Maatschappij wil een totaalverbod op deepnudes-apps

Het maken en verspreiden van deepnudes zijn een zeer verontrustende trend. Eind september getuigden enkele ’bekende Vlamingen over valse naaktbeelden die kwalijk van hen verspreid werden. Naar aanleiding van de Internationale dag tegen het geweld op vrouwen wil Vrouw & Maatschappij (V&M) , de politieke vrouwenbeweging van cd&v, het zorgwekkende probleem van deepnudes onder de aandacht brengen en oproepen tot een totaalverbod van apps en websites die dit mogelijk maken.

Ze bieden -vaak gratis- de mogelijkheid aan om een alledaagse foto of video zomaar om te vormen tot een naaktbeeld. Bovendien is zo’n app enkel ontwikkeld op basis van data van vrouwenlichamen en niet van mannenlichamen. De software is dus ontworpen om enkel vrouwelijke slachtoffers te maken. Vrouw & Maatschappij roept dan ook op tot een totaalverbod op deze apps.