Eedaflegging Vlaams parlement: CD&V-fractie verwelkomt vijf nieuwe gezichten

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Vandaag komt het Vlaams Parlement voor het eerst in zijn nieuwe samenstelling bijeen voor de installatievergadering. Voor CD&V zullen negentien verkozenen de eed afleggen als Vlaams volksvertegenwoordiger, waaronder 10 vrouwen en 9 mannen. Vorige week werd Peter Van Rompuy door de fractie in zijn rol als fractieleider herbevestigd tot aan de eventuele regeringsvorming.

De CD&V-fractie bestaat uit: Robrecht Bothuyne, Jo Brouns, Karin Brouwers, Lode Ceyssens, Hilde Crevits, Maaike De Rudder, Bart Dochy, Martine Fournier, Vera Jans, Katrien Partyka, Tinne Rombouts, Joke Schauvliege, Katrien Schryvers, Orry Van de Wauwer, Koen Van den Heuvel, Vincent Van Peteghem, Peter Van Rompuy, Loes Vandromme en Kurt Vanryckeghem.

We verwelkomen vijf nieuwe gezichten:

Jo Brouns (44) is sinds 2013 gemeenteraadslid en burgemeester van de Limburgse gemeente Kinrooi. Daarnaast zetelt hij sinds 2006 als provincieraadslid. Hij is criminoloog en maatschappelijk assistent van opleiding en werkte verschillende jaren als kabinetsmedewerker voor Jo Vandeurzen. Nu volgt hij Jo Vandeurzen op in het Vlaams Parlement.

Maaike De Rudder is met haar 26 jaar de jongste burgemeester van het land. In 2012 werd ze verkozen tot gemeenteraadslid van Sint-Gillis-Waas en later, in 2014, werd ze schepen van financiën, jeugd en onderwijs. Na de gemeenteraadsverkiezingen nam ze in januari 2019 de sjerp op van deze Oost-Vlaamse gemeente. Voordien werkte ze als lerares wiskunde.

Vincent Van Peteghem (38) maakt vandaag de overstap van de Kamer van volksvertegenwoordigers naar het Vlaams Parlement. In de Kamer zetelde hij o.a. in de commissie Buitenlandse Zaken,  de werkgroep Politieke Vernieuwing en de onderzoekscommissie Kazachgate. Vincent is doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen, professor operations management aan de EDHEC Business School (Lille) en werd bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 verkozen tot burgemeester van De Pinte.

Loes Vandromme is 40 jaar en komt uit het West-Vlaamse Poperinge. Ze studeerde af als pedagoog en gaf 10 jaar les in het secundair onderwijs. Sinds 2000 is ze politiek actief. In 2007 werd ze lid van het schepencollege en ondertussen is ze sinds 1 januari eerste schepen in haar stad. De afgelopen 7 jaar leerde ze de knepen van het vak als parlementair medewerker van Jan Durnez.

Kurt Vanryckeghem (53) werkte tot 2001 als zelfstandig kinesitherapeut. Nadien werd hij schepen van de stad Waregem waar hij al sinds 1995 als gemeenteraadslid zetelde. In 2007 werd hij burgemeester van deze stad en intussen is hij aan zijn derde ambtstermijn bezig. Tussen 2009 en 2011 was hij eveneens kabinetsmedewerker van Stefaan De Clerck.

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.