Eedaflegging Vlaams parlement: CD&V-fractie verwelkomt vijf nieuwe gezichten

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Vandaag komt het Vlaams Parlement voor het eerst in zijn nieuwe samenstelling bijeen voor de installatievergadering. Voor CD&V zullen negentien verkozenen de eed afleggen als Vlaams volksvertegenwoordiger, waaronder 10 vrouwen en 9 mannen. Vorige week werd Peter Van Rompuy door de fractie in zijn rol als fractieleider herbevestigd tot aan de eventuele regeringsvorming.

De CD&V-fractie bestaat uit: Robrecht Bothuyne, Jo Brouns, Karin Brouwers, Lode Ceyssens, Hilde Crevits, Maaike De Rudder, Bart Dochy, Martine Fournier, Vera Jans, Katrien Partyka, Tinne Rombouts, Joke Schauvliege, Katrien Schryvers, Orry Van de Wauwer, Koen Van den Heuvel, Vincent Van Peteghem, Peter Van Rompuy, Loes Vandromme en Kurt Vanryckeghem.

We verwelkomen vijf nieuwe gezichten:

Jo Brouns (44) is sinds 2013 gemeenteraadslid en burgemeester van de Limburgse gemeente Kinrooi. Daarnaast zetelt hij sinds 2006 als provincieraadslid. Hij is criminoloog en maatschappelijk assistent van opleiding en werkte verschillende jaren als kabinetsmedewerker voor Jo Vandeurzen. Nu volgt hij Jo Vandeurzen op in het Vlaams Parlement.

Maaike De Rudder is met haar 26 jaar de jongste burgemeester van het land. In 2012 werd ze verkozen tot gemeenteraadslid van Sint-Gillis-Waas en later, in 2014, werd ze schepen van financiën, jeugd en onderwijs. Na de gemeenteraadsverkiezingen nam ze in januari 2019 de sjerp op van deze Oost-Vlaamse gemeente. Voordien werkte ze als lerares wiskunde.

Vincent Van Peteghem (38) maakt vandaag de overstap van de Kamer van volksvertegenwoordigers naar het Vlaams Parlement. In de Kamer zetelde hij o.a. in de commissie Buitenlandse Zaken,  de werkgroep Politieke Vernieuwing en de onderzoekscommissie Kazachgate. Vincent is doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen, professor operations management aan de EDHEC Business School (Lille) en werd bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 verkozen tot burgemeester van De Pinte.

Loes Vandromme is 40 jaar en komt uit het West-Vlaamse Poperinge. Ze studeerde af als pedagoog en gaf 10 jaar les in het secundair onderwijs. Sinds 2000 is ze politiek actief. In 2007 werd ze lid van het schepencollege en ondertussen is ze sinds 1 januari eerste schepen in haar stad. De afgelopen 7 jaar leerde ze de knepen van het vak als parlementair medewerker van Jan Durnez.

Kurt Vanryckeghem (53) werkte tot 2001 als zelfstandig kinesitherapeut. Nadien werd hij schepen van de stad Waregem waar hij al sinds 1995 als gemeenteraadslid zetelde. In 2007 werd hij burgemeester van deze stad en intussen is hij aan zijn derde ambtstermijn bezig. Tussen 2009 en 2011 was hij eveneens kabinetsmedewerker van Stefaan De Clerck.

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Betaalbare woningen voor werkende starters

Er heerst een wooncrisis in Vlaanderen. Jonge werkende gezinnen kunnen geen woning meer veroorloven. We moeten meer en sneller sociale woningen bouwen, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans. Zo zetten we de huizenmarkt in beweging en daalt de prijs van starterswoningen.

Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).