Cd&v legt reddingsplan op tafel voor gemeentelijke zwembaden

Publicatiedatum

Auteur

Brecht Warnez

Deel dit artikel

De bouw en de uitbating van lokale zwembaden wordt voor veel gemeentebesturen onhaalbaar. “De voorbije 20 jaar sloot in bijna één op vier gemeenten het zwembad. Willen we straks nog publieke zwembaden, dan is het dringend tijd voor een andere aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hiervoor een voorstel neerlegt in het parlement.

Een voldoende, kwalitatief en betaalbaar aanbod van publiek toegankelijke zwembaden is van cruciaal belang voor een welvarend Vlaanderen. Zwemmen is niet alleen een populaire vrijetijdsbesteding, maar ook een levensreddende vaardigheid en een belangrijk onderdeel van een gezonde levensstijl. Bovendien spelen nabije zwembaden een belangrijke rol in het bevorderen van sociale interactie en gemeenschapsvorming. 

Elke burger moet binnen een redelijke afstand een indoorzwembad, openluchtzwembad of zwemlocatie in open water kunnen bereiken.

Eén op vier zwembaden gesloten

De afgelopen twintig jaar is het totale aantal zwembaden in Vlaanderen fors gedaald, zeker op het platteland. “Nu zijn er nog slechts 292 van de 378 zwembaden uit 2003 open. Een daling waarvan vooral de gebruikers van zwembaden de gevolgen dragen”, stelt Brecht Warnez.

Er zijn ook provinciaal grote verschillen in de aanwezigheid van zwembaden. “In Limburg zijn er momenteel 6,15 zwembaden per 100.000 inwoners, in Oost-Vlaanderen slechts 3,54. Dit toont aan dat steeds meer mensen geen zwembad in hun nabijheid hebben”, geeft Brecht Warnez aan.

Huidig beleid faalt

De hoge kosten en de zoektocht naar redders zijn de voornaamste redenen waarom steeds meer gemeentebesturen hun zwembad sluiten. “Gemeenten geven aan dat vooral de kosten voor de bouw, de uitbating en de renovaties gewoon te zwaar om dragen zijn. Daarnaast is het soms moeilijk om redders te vinden”, leert Brecht Warnez vanuit het veld.

Op vandaag bestaat al het decreet ‘Bovenlokale Sportinfrastructuur’ van waaruit subsidieoproepen gebeuren. Op vraag en initiatief van parlementslid Brecht Warnez werd ondertussen ook éénmalig een subsidieoproep gelanceerd voor investeringen in energiebesparende en duurzame maatregelen bij zwembaden. “De bestaande ondersteuningsmogelijkheden vanuit Vlaanderen volstaan duidelijk niet. Enkel nieuwbouw of hele grote renovaties worden vandaag structureel gesubsidieerd, terwijl gemeenten daar geen budget voor hebben. Hierdoor worden keer op keer de nodige investeringen uitgesteld. Zo worden onze zwembaden steeds duurder en raken ze in verval”, legt Warnez de vinger op de wonde.

Nood aan oplossingen

Via zijn reddingsplan wil Warnez de inwoners, via de lokale besturen, een nabije oplossing bieden en de verdere teloorgang van de publieke zwembaden tegengaan. “Elke burger moet binnen een redelijke afstand een indoorzwembad, openluchtzwembad of zwemlocatie in open water kunnen bereiken. Ook scholen moeten terug voldoende zwemkansen krijgen”, vat het parlementslid de doelen samen.

Hij wil dat Vlaanderen een fonds voor gemeentelijke zwembaden opricht. Dat moet vooreerst een basisfinanciering voor deze zwembaden invoeren. “Aangezien voornamelijk de hoge uitbatingskosten aan de basis liggen van het sluiten van zwembaden, moeten deze kosten dus deels worden gedragen door een voldoende grote basisfinanciering vanuit Vlaanderen”, aldus Brecht Warnez.

Daarnaast moeten gemeenten ook gerichte subsidies krijgen voor kleine energetische investeringen en onderhoudswerken. “Zwembaden vreten energie, wat hoge kosten met zich meebrengt. Kleine maatregelen kunnen evenwel de energiefactuur voor gemeenten sterk naar beneden halen. Daar zijn vandaag geen structurele subsidies voor, legt Warnez uit.

Warnez roept minister Weyts op om op korte termijn een toekomst te bieden voor de openbare zwembaden. “Het is mogelijk om met de beschikbare budgetten meer te doen”, sluit Brecht Warnez af.

Nieuws

Federale regering bereikt akkoord met banken voor transparantere spaarrekeningen

Minister van Financiën Vincent van Peteghem tekende vandaag, samen met staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, een protocol met de bankensector. Dat protocol zorgt voor meer transparantie op spaarrekeningen, wat tot betere voorwaarden voor consumenten moet leiden.

Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager. 

Vrouw & Maatschappij wil een totaalverbod op deepnudes-apps

Het maken en verspreiden van deepnudes zijn een zeer verontrustende trend. Eind september getuigden enkele ’bekende Vlamingen over valse naaktbeelden die kwalijk van hen verspreid werden. Naar aanleiding van de Internationale dag tegen het geweld op vrouwen wil Vrouw & Maatschappij (V&M) , de politieke vrouwenbeweging van cd&v, het zorgwekkende probleem van deepnudes onder de aandacht brengen en oproepen tot een totaalverbod van apps en websites die dit mogelijk maken.

Ze bieden -vaak gratis- de mogelijkheid aan om een alledaagse foto of video zomaar om te vormen tot een naaktbeeld. Bovendien is zo’n app enkel ontwikkeld op basis van data van vrouwenlichamen en niet van mannenlichamen. De software is dus ontworpen om enkel vrouwelijke slachtoffers te maken. Vrouw & Maatschappij roept dan ook op tot een totaalverbod op deze apps.