CD&V wil met fiscale maatregelen meer zuurstof aan gezinnen geven

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Met enkele fiscale maatregelen wil CD&V-Kamerlid Steven Matheï meer zuurstof geven aan gezinnen. Het gezin is voor CD&V een belangrijk fundament van onze samenleving en moet zoveel mogelijk kansen krijgen. Steven Matheï dient daarom een voorstel in om gezinnen met werkende ouders en gezinnen met risico op kinderarmoede beter te ondersteunen. Daarnaast vraagt hij extra steun voor ouders van kinderen met een beperking.

Steven Matheï: “Hiermee ondersteunen we de lagere inkomens en geven we gezinnen in het algemeen meer work-life balance.”

Belastingvermindering voor gezinnen met werkende ouders

“We willen de combinatie van kinderopvang en werk voor meer gezinnen bereikbaar maken”, stelt Steven Matheï. “Heel wat ouders overwegen vandaag om thuis te blijven omdat de kost voor kinderopvang te zwaar doorweegt. Dat is zeer jammer. Ouders mogen niet beperkt worden in hun keuze om te werken en zeker niet door de financiële last van kinderopvang.”

Daarom wil Steven Matheï het maximumbedrag voor belastingvermindering voor kinderopvang verdubbelen. Voor een gemiddeld gezin kan dat al meer dan 400 euro per jaar opleveren. “Daarnaast willen we een belastingkrediet invoeren zodat we ook de lagere inkomens steunen. Nu komen zij amper of helemaal niet in aanmerking voor het belastingvoordeel”, zegt Steven Matheï.

De belastingvermindering voor kinderopvang geldt 'per gezin' en niet 'per belastingplichtige'.  Deze is dus gelijk voor alleenstaanden met kinderen en gezinnen. Het bedrag wordt immers evenredig omgedeeld over beide echtgenoten. Bij alleenstaanden wordt dit volledig toegekend.

Fiscale steun voor gezinnen met risico op kinderarmoede

"Verder willen we gezinnen waarvoor het risico tot kinderarmoede hoog is meer financiële mogelijkheden geven", zegt Matheï.  Hij denkt daarbij onder andere aan gezinnen met lage inkomens, alleenstaande ouders en co-ouders.  "Door het belastingkrediet van kinderen ten laste te verhogen geven we een boost aan de gezinnen die het moeilijk hebben. Dit kan bijvoorbeeld voor een alleenstaande ouder met drie kinderen en laag inkomen meer dan 1.000 euro per jaar opleveren. Ook co-ouders moeten hier beroep op kunnen doen”, vindt Matheï.

Extra steun voor kinderen met een beperking

“Ten slotte willen we met een derde maatregel de ouders van een kind met een beperking extra ondersteunen”, zegt Steven MatheÏ. Sommige ouders van een kind met een beperking ontvangen wel een verhoogde kinderbijslag maar geen extra verhoging van de belastingvrije som in de personenbelasting, omdat er andere definities worden gebruikt. “Dat kan je gewoon niet meer uitleggen aan de betrokken ouders. Dit moet dringend aangepast worden. Daarom diende ik een wetsvoorstel in om dit aan te pakken”, besluit Matheï.

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Betaalbare woningen voor werkende starters

Er heerst een wooncrisis in Vlaanderen. Jonge werkende gezinnen kunnen geen woning meer veroorloven. We moeten meer en sneller sociale woningen bouwen, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans. Zo zetten we de huizenmarkt in beweging en daalt de prijs van starterswoningen.

Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).