Cd&v gaat voor haalbare klimaatwet

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Sneller, beter en redelijker door samenwerken, dan door grondwetswijziging

> CD&V kiest voor de weg vooruit door meteen een verplicht samenwerkingsakkoord, het Klimaatpact, in de bestaande bijzondere wet te verankeren.

> De grondwet wijzigen is een nodeloze omweg die ons geen stap dichter brengt bij een sterker en samenhangend klimaatbeleid.

> CD&V kiest voor redelijkheid. De redelijke weg naar resultaten te behalen is via een verplicht samenwerkingsakkoord

Waarom een Klimaatpact? 

> De Raad van State stelde een aantal pistes voor. Eén daarvan is het verplicht samenwerkingsakkoord.

> CD&V vindt dit een redelijke oplossing. Deze piste is sneller dan een grondwetswijziging en garandeert ook effectief duurzame resultaten omdat alle overheden mee doen.

    • Sneller: men wijzigt niet eerst de grondwet om vervolgens te onderhandelen over beginselen en doelstellingen. Op het einde van de rit moet men toch… een samenwerkingsakkoord afsluiten. Deze stap slaan wij over en keren wij zelfs om.
    • Beter: ze garandeert resultaten omdat er een verplichte samenwerking noodzakelijk is tussen deelstaten en federale staat. Wie de andere niveaus niet tijdig betrekt, riskeert vertraagd of zelfs uitgesteld beleid.
    • Redelijker: echte oplossingen zijn overlegd en komen van onderuit want elk beleidsniveau neemt haar verantwoordelijkheid. Door een samenwerkingsakkoord bouwen we het klimaatbeleid van onderuit op. Door samen te werken. Onze piste dwingt iedereen ook concrete maatregelen op tafel te leggen, en te zeggen wat het kostenplaatje is. Mensen hebben het recht dat te weten. Wij gaan geen blanco cheque tekenen

> Zo hoort het ook. Binnen het federale België, waar het zwaartepunt voor klimaatbeleid bij de gewesten ligt, is een Klimaatpact het meest aangewezen instrument voor samenwerking. Klimaat is een gedeelde bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten.

> Een bottom up-benadering is verstandiger, sneller én redelijker om tot volwaardig, gedragen beleid te komen.

Het Belgisch klimaatbeleid heeft geen nood aan een reeks nieuwe instellingen, daarom kiest CD&V voor een volwaardige upgrade van de bestaande instellingen.

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.