Cd&v gaat voor haalbare klimaatwet

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Sneller, beter en redelijker door samenwerken, dan door grondwetswijziging

> CD&V kiest voor de weg vooruit door meteen een verplicht samenwerkingsakkoord, het Klimaatpact, in de bestaande bijzondere wet te verankeren.

> De grondwet wijzigen is een nodeloze omweg die ons geen stap dichter brengt bij een sterker en samenhangend klimaatbeleid.

> CD&V kiest voor redelijkheid. De redelijke weg naar resultaten te behalen is via een verplicht samenwerkingsakkoord

Waarom een Klimaatpact? 

> De Raad van State stelde een aantal pistes voor. Eén daarvan is het verplicht samenwerkingsakkoord.

> CD&V vindt dit een redelijke oplossing. Deze piste is sneller dan een grondwetswijziging en garandeert ook effectief duurzame resultaten omdat alle overheden mee doen.

    • Sneller: men wijzigt niet eerst de grondwet om vervolgens te onderhandelen over beginselen en doelstellingen. Op het einde van de rit moet men toch… een samenwerkingsakkoord afsluiten. Deze stap slaan wij over en keren wij zelfs om.
    • Beter: ze garandeert resultaten omdat er een verplichte samenwerking noodzakelijk is tussen deelstaten en federale staat. Wie de andere niveaus niet tijdig betrekt, riskeert vertraagd of zelfs uitgesteld beleid.
    • Redelijker: echte oplossingen zijn overlegd en komen van onderuit want elk beleidsniveau neemt haar verantwoordelijkheid. Door een samenwerkingsakkoord bouwen we het klimaatbeleid van onderuit op. Door samen te werken. Onze piste dwingt iedereen ook concrete maatregelen op tafel te leggen, en te zeggen wat het kostenplaatje is. Mensen hebben het recht dat te weten. Wij gaan geen blanco cheque tekenen

> Zo hoort het ook. Binnen het federale België, waar het zwaartepunt voor klimaatbeleid bij de gewesten ligt, is een Klimaatpact het meest aangewezen instrument voor samenwerking. Klimaat is een gedeelde bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten.

> Een bottom up-benadering is verstandiger, sneller én redelijker om tot volwaardig, gedragen beleid te komen.

Het Belgisch klimaatbeleid heeft geen nood aan een reeks nieuwe instellingen, daarom kiest CD&V voor een volwaardige upgrade van de bestaande instellingen.

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Franky Demon maakt nationaal toegangsverbod mogelijk voor recreatiedomeinen

Kamerlid Franky Demon dient een wetsvoorstel in dat de veiligheid in recreatiedomeinen regelt. Hiermee wordt het mogelijk om een nationaal toegangsverbod voor recreatiedomeinen op te leggen aan relschoppers. Hij spiegelt daarvoor zijn wet aan de voetbalwet die nationale toegangsverboden tot voetbalstadions mogelijk maakt.

Vlaams minister Dalle versterkt verenigingen waar armen het woord nemen

De 58 erkende verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen, zien hun werkingsmiddelen met zo’n 20 % stijgen. Dat heeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle beslist. Voor de meeste verenigingen gaat het om een stijging van 59.566,28 naar 71.260 euro.