Aangepaste wegcode maakt fietsen veiliger

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Ons verkeer veiliger maken en daarbij fietsen en wandelen promoten? In de Kamercommissie Infrastructuur stemde men een stevige batterij aan maatregelen die daarvoor zorgen. De verkeersingrepen maken onze straten veiliger en zijn de beste reclame om meer te fietsen. En dat is geen overbodige luxe. Terwijl het totale aantal doden en zwaargewonden in het verkeer in de periode 2010-2017 met 28,4 procent is gedaald, is het aantal dodelijke en zwaargewonde slachtoffers bij de fietsers in diezelfde periode met 1,5 procent toegenomen. “Het aandeel fietsers in het totale aantal dodelijke en zwaargewonde slachtoffers stijgt zo van 20 procent in 2010 tot 29 procent in 2017”, aldus onze mobiliteitsexpert Jef Van den Bergh.

Een overzicht van de maatregelen: 

Bakfiets en aangepaste fiets in heel wat extra straten toegelaten
Een bakfiets met drie wielen is tot op heden op verschillende plaatsen niet toegelaten, bijvoorbeeld in een voetgangerszone, in een schoolstraat en tegen de richting in een éénrichtingsstraat. Voortaan worden alle fietsen die minder dan één meter breed zijn daar wel toegelaten, ongeacht het aantal wielen.  “Dit is niet enkel voor bakfietsen belangrijk, maar ook voor aangepaste fietsen van personen met een beperking”, aldus Van den Bergh. Onder andere de G-sport federatie en de Fietsersbond zijn daar sterk vragende partij voor. 

Alle Fietsers Tegelijk Groen
Volgens het AFTG-principe (= Alle Fietsers Tegelijk Groen) wordt er op een kruispunt groen licht gegeven aan fietsers en/of voetgangers uit alle richtingen, terwijl de automobilisten op dat moment voor het rode licht moeten wachten. “Op deze manier wordt het contact tussen zwakke weggebruikers en gemotoriseerd verkeer vermeden. Deze conflictvrije kruispunten zorgen er dus voor dat dodehoekongevallen vermeden worden. Belangrijk als je weet dat bij een vijfde van alle dodehoekongevallen een dodelijk slachtoffer valt", legt Van den Bergh uit. “Sommige steden en gemeenten passen het principe al toe, maar hadden hiervoor geen wettelijke basis. Deze maatregel geeft élke wegbeheerder nu die mogelijkheid.”

Elektrische steps voortaan legaal aan 25 km/uur
Ons land hanteerde tot nu een eigen maximumsnelheid van 18 km/u voor steps, hoverboards en segways – gemotoriseerde voortbewegingstoestellen –. Maar de Europese norm voor de productie van die voertuigen ligt op 25 km/uur. Omdat een aparte Belgische regelgeving niet wenselijk is, brengt men onze regelgeving in lijn met de Europese. “Op dit moment zijn zo goed als alle gemotoriseerde voortbewegingstoestellen al gelimiteerd tot 25 km/uur. We zorgen ervoor dat ze voortaan ook toegelaten zijn. Ook de verzekeringsplicht voor deze voertuigen werd afgeschaft”.

 Verplicht meer afstand tussen wagen en fietser
Tot slot worden er nog een aantal kleine, maar daarom niet minder belangrijke ingrepen doorgevoerd. Zo zal een kind tot zijn tien jaar op het voetpad mogen fietsen in plaats van negen jaar. “Verder zal een chauffeur buiten de bebouwde kom minstens anderhalve meter tussen zijn wagen en een fietser moeten houden in plaats van één meter. Een gevoelige verbetering in het kader van meer verkeersveiligheid", zo besluit Van den Bergh.

Verder zijn er nog twee voorstellen waar CD&V zich graag bij aansloot: 

Verkeerslicht rechtsaf groen enkel voor fietser
“Om onnodig wachten voor fietsers aan te pakken, was het al mogelijk om een verkeersbord te plaatsen zodat fietsers rechtsaf kunnen rijden bij rood licht. Voortaan wordt die regeling ook via verkeerslichten mogelijk. Van den Bergh: “Onze voorkeur gaat altijd uit naar een afdraaiend fietspad vóór de verkeerslichten. Waar dat niet mogelijk is , kan de wegbeheerder – naast bestaande verkeersbord B22 of B23 – een groen verkeerslicht met een pijl en een fietssilhouet gebruiken om duidelijk te maken dat fietsers rechtsaf mogen als de auto’s op dat moment rood hebben.”

Regeling schoolstraten licht aangepast
De schoolstraat, waarbij aan het begin en einde van de schooldag het gemotoriseerd verkeer geweerd wordt, wint terecht aan populariteit. Vanuit de gemeenten kwam de vraag om de bestaande regeling licht bij te sturen. “Daarom hebben we ook hier de bakfietsen toegelaten, net als speed pedelecs,” zegt Jef Van den Bergh. Bovendien mogen enkel bewoners van de straat er per uitzondering met de wagen in, maar konden de verantwoordelijken niet controleren of een persoon al dan niet in de straat woont. “Daarom zullen de bewoners voortaan een vergunning moeten hebben.”

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.