#tiszover: 10 dingen die je moet weten over het nieuwe vennootschapsrecht

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Meer dan anderhalf miljoen bedrijven, 610.000 eenmanszaken, 230.000 vzw’s en stichtingen in België zaten er al een tijdje op te wachten. Op 1 mei van dit jaar is het eindelijk zover: dan treedt het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht in werking. Het federaal parlement zette daarvoor vandaag definitief het licht op groen.

Het nieuwe vennootschaps-en verenigingsrecht recht is het sluitstuk in de fundamentele hervorming van het economisch recht, waar Minister van Justitie Koen Geens al jaren aan werkt. Op zijn initiatief werden ook het insolventierecht en ondernemingsrecht in 2018 hervormd. 

1. Iedereen gelijk voor het recht

Vanaf 1 mei 2018 zijn ook vzw’s, landbouwers en vrije beroepen zoals artsen, ondernemingen die onder andere failliet kunnen gaan. Vroeger werd een vzw ontbonden, maar dankzij een faillissement kan een vereffening ordentelijker verlopen zodat schuldeisers correct worden uitbetaald.

2. Geen startkapitaal nodig

Als enkele vrienden een startup (onder de vorm van bijvoorbeeld een BV) oprichten, dan is het wettelijk minimumkapitaal van 18.550 euro geen vereiste meer. Maar het credo ‘bezint eer ge begint’ wordt meer dan ooit van toepassing: de notaris vraagt om een gedetailleerder financieel plan, en winst kan enkel worden uitgekeerd na een grondige balans-en liquiditeitscheck.

Bovendien kun je ook menselijk kapitaal, zoals kennis en arbeid, als startkapitaal inbrengen in de onderneming. De enige voorwaarde is dat die inbreng objectief wordt gewaardeerd door een bedrijfsrevisor.

3. Slechts vier basisvormen voor vennootschappen

Minder keuzestress voor beginnende ondernemingen: onder andere de CVBA, CVOA of tijdelijke handelsvennootschap verdwijnen. Vier basisvormen, namelijk de maatschap, de BV, CV en NV blijven over.

"Met deze grondige hervorming zullen meer ondernemingen geboren worden in België. Bestaande vennootschappen krijgen een overgangsperiode tot 1 januari 2024 om hun statuten te wijzigen.” - Koen Geens

4. Mijn onderneming, mijn regels

Waar vroeger de wet dwingende regels voorschreef, krijgen ondernemers nu veel meer keuze om eigen regels op te nemen in hun statuten. Zo zal bijvoorbeeld de manier waarop aandelen worden overgedragen, zelf bepaald kunnen worden door de onderneming en wordt meervoudig stemrecht mogelijk.

5. Vzw’s mogen winst maken

De nieuwe wet laat toe dat de vzw’s onbeperkt economisch actief mogen zijn. Vroeger mocht dat enkel als bijkomstige activiteit. Let wel, leden mogen zichzelf geen winst uitkeren en winst mag enkel gaan naar het belangeloos doel waarvoor de vzw is opgericht.

6. Mail or it didn’t happen

Een woord is een woord, maar een mail is een mail. E-mails krijgen een wettelijke basis en officiële bewijskracht. Zo kan de onderneming ervoor kiezen om te communiceren met aandeelhouders en leden via e-mail, zodat papierverbruik afneemt.

7. Geen businesspartner in crime nodig

Je kunt een onderneming (BV en NV) voortaan alleen oprichten. Vroeger moest je daarvoor minimaal met twee personen zijn.

8. Belgische zetel = Belgisch recht

Een onderneming opgericht in België, die kiest voor het Belgisch recht, zal voortaan altijd als Belgische onderneming aangezien worden, ook al zit het hoofdbestuur in het buitenland. Belgische of buitenlandse ondernemingen die bewust voor het Belgisch recht kiezen, blijven onderworpen aan het recht van hun keuze. Dat neemt heel wat rechtsonzekerheid weg voor ondernemingen en schuldeisers.

9. Twee stemmen per aandeel

Vroeger gold: ‘één aandeel, een stem’. Met de nieuwe wet kan een beursgenoteerd bedrijf ervoor kiezen om eventueel twee stemmen te geven per een aandeel. Dat is enkel mogelijk voor trouwe aandeelhouders, die een aandeel twee jaar ononderbroken op hun naam hebben staan. Zo zullen bedrijven zich sneller verankeren in België en geneigd zijn hier te blijven.

10. Bestuurders beperkt aansprakelijk

Bestuurders moeten durven gaan voor een beslissing, zonder dat een schadevergoeding als een zwaard van Damocles boven hun hoofd hangt. Daarom is het bedrag van een schadevergoeding voortaan begrensd. Dat kan verzekeraars over de streep trekken om aan de bestuurder een verzekering toe te kennen. Afhankelijk van de omvang van de onderneming, gaat het om een bedrag tussen de 125.000 en 12 miljoen euro. Maar als er ernstige fouten spelen, is de vordering niet begrensd. 

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.