Voor een hecht, authentiek en betrokken Vlaanderen

Publicatiedatum

Auteur

Sammy Mahdi

Deel dit artikel

Onze partij verzamelde vandaag in Flanders Expo te Gent voor ons ideologisch congres 'Respect'. Voortbouwend op de nieuwjaarsboodschap van onze voorzitter Sammy Mahdi, waarin hij opriep tot meer respect voor mensen, legde onze partij op dit congres verder de inhoudelijke krijtlijnen naar 2024 vast.

Je vindt hier de volledige congrestekst.

Cd&v staat voor een hecht, authentiek en betrokken Vlaanderen. Daarbij willen we er altijd zijn voor gezinnen, voor jongeren zonder de ouderen los te laten, voor landelijk Vlaanderen en voor iedereen in Vlaanderen die het gevoel heeft in de steek gelaten te worden, ongeacht zijn leeftijd, woonplaats of  gezinssamenstelling. 

Onze partij wil meer respect voor iedereen in Vlaanderen die vandaag het gevoel heeft dat ze vergeten worden. Het verdwijnen van de basisdienstverlening op het platteland, maar ook in de deelgemeenten van steden is één van de tendensen waar we ons tegen verzetten. Zo pleiten we onder meer voor een verankering van het recht op fysieke basisdienstverlening voor iedere Vlaming. Denk daarbij aan het verdwijnen van bankautomaten en bushaltes. 

Voor gezinnen willen we een ouderschapsverlof naar Scandinavisch model om mensen een betere work-life balance te bezorgen. Daarbij geeft elk kind recht op een korf aan verlofdagen die flexibel kan opgenomen worden door niet enkel ouders, maar ook grootouders, plusmama’s of pluspapa’s. Zo willen we ouders en nieuw samengestelde gezinnen de keuze geven over hoe zij omgaan met ouderschapsverlof. 

Daarnaast streven we ook naar een gemeenschap die inclusief is en waar iedereen kansen krijgt om zich te ontplooien, maar waarbij de lat die genomen moet worden om erbij te horen wél omhoog moet. We verwachten van nieuwkomers een actieve inzet op vlak van integratie. Het leren van het Nederlands en het zich eigen maken van de heersende normen en waarden zijn noodzakelijke voorwaarden om deel te gaan uitmaken van onze samenleving. 

Voorzitter Sammy Mahdi: "Onze samenleving dreigt meer en meer uit elkaar te vallen in een tweedeling tussen wie mee lijkt te kunnen in het leven en wie dat niet meer kan. Daarenboven willen sommige partijen nog verder de weg inslaan van de betutteling, van een Vlaanderen dat mensen wantrouwt in plaats van vertrouwt en een beleid dat enkel gericht is op de happy few."

"In 2024 staat de Vlaming dan ook voor een fundamentele keuze. Die keuze zal gaan tussen een hardvochtig, betuttelend en etatistisch Vlaanderen of een hechte, authentieke en betrokken gemeenschap. Cd&v kiest voluit voor dat laatste. Sommige partijen willen een aanslag plegen op het DNA van ons hechte en warme Vlaanderen, maar dat zal cd&v nooit laten gebeuren."

"Wij geloven in een emanciperend Vlaanderen dat mensen ruimte geeft om zelf kleur te geven aan hun leven. Waar de overheid een partner is die ruimte geeft voor zelfontplooiing, die respect heeft voor wat mensen kunnen én die toestaat dat een samenleving zich ook organiseert van onderuit. Wij hebben vertrouwen in mensen."

Nieuws

Voer mee campagne in uw provincie!

Tijdens de laatste 2 weken van de campagne trekt onze tourbus door Vlaanderen en Brussel. Zorg dat u erbij bent en ga mee op pad met onze topkandidaten om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om op 9 juni voor zekerheid te kiezen.

Gratis bestaat niet.

De afgelopen weken werden we in de pers om de oren geslagen met maatregelen om de koopkracht van mensen te versterken. Bij linkse partijen kwam het woord ‘gratis’ sneller over de tong gerold dan het water in de Niagara-watervallen stromen kan. Rechtse partijen hadden de mond vol van de in hun ogen heilige graal van 500 euro verschil tussen werken en niet-werken. Ze slaan beiden pijnlijk de bal mis.

cd&v wil met bijkomende investeringen de veiligheid van ons land verzekeren

Cd&v legt een plan op tafel om de internationale veiligheid van ons land te versterken. Blikvangers zijn onder meer het verhogen van het aantal beroepsmilitairen naar 40.000, de aankoop van luchtafweer, een extra fregat en bijkomende F35’s. Cd&v bundelt die voorstellen in een ‘Roadmap voor onze Belgische Defensie’, die 15 concrete punten bevat.