Ouderschapsverlof, een recht voor iedereen

Publicatiedatum

Auteur

Els Van Hoof

Deel dit artikel

In een opiniestuk in De Standaard vandaag houdt Marianne Thyssen een pleidooi voor Europese wetgeving waarbij dat zorgt voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven. Ook Els Van Hoof en Kris Peeters zetten hun schouders onder beleid waarbij vrouwen én mannen voor zowel kinderen als carrière kunnen kiezen, zonder dat ze hiervoor afgestraft worden.

Europese wetgeving voor ouderschapsverlof van de 21e eeuw.

Vrouwen én mannen moeten makkelijk de keuze kunnen maken voor zowel kinderen als carrière, zonder dat ze hiervoor afgestraft worden. Dat mannen - en niet alleen vrouwen - hun werk en hun gezin willen combineren, kan niet altijd op evenveel begrip rekenen.

Marianne Thyssen stelde in 2016 een nieuwe Europese wetgeving voor voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven.

“Daarmee willen we barrières wegwerken en het makkelijker maken voor vaders om ­vaderschaps- en ouderschapsverlof op te nemen. En door een betere verdeling van de zorgtaken aan te moedigen, maken we het voor moeders makkelijker om op de arbeidsmarkt te blijven. We moeten op een 21ste-eeuwse manier kijken naar leven en werken, naar vrouwen en mannen, naar gezinnen en zorgen voor elkaar.”

Voorstel om geboorteverlof verplicht te maken.

Reeds in 2015 diende Els Van Hoof een wetvoorstel in over het vaderschapsverlof (geboorteverlof). Vaders kunnen in totaal tien dagen verlof nemen na de geboorte van hun kind. Hierbij worden de eerste drie dagen betaald door de werkgever en de volgende zeven dagen door het ziekenfonds

“Het feit dat wie gebruik maakt van het geboorteverlof dankzij een wetsvoorstel van CD&V- Kamerlid Nahima Lanjri 2011 beschermd is tegen ontslag is een goede zaak. Maar er is nog een substantieel deel van de vaders of meeouders die dit recht niet gebruiken uit schrik voor mogelijke negatieve reacties op het werk of door de werkgever. Vaak wordt dan verwezen naar de angst om hun job of promotiekansen te verliezen.”

Daarom moet het geboorteverlof (in analogie met de moederschapsrust) verplicht worden. Op die manier zal ook de druk op de werknemers verdwijnen om hun verlof niet op te nemen.

Bovendien zullen ouders op een veel makkelijker manier ouderschapsverlof kunnen nemen. Wie wil, kan binnenkort een halve dag per week ouderschapsverlof nemen of een hele dag om de twee weken. En dat gedurende een periode van veertig maanden. Ook het adoptie- en pleegzorgverlof wordt uitgebreid. Dit is een voorstel van Nahima Lanjiri.

Het ontzeggen van ouderschap tot grond van discriminatie maken.

Uit de studie van het Instituut voor gelijkheid van mannen en vrouwen bleek deze week dat De Belgische wetgeving mannen te weinig beschermt als ze ouderschapsverlof willen opnemen, Dat was deze week te lezen in De Standaard en Het Nieuwsblad. Het Instituut vraagt dan ook om ‘ouderschap’ in het algemeen als grond van discriminatie in de wetgeving op te nemen.

Liesbet Stevens, adjunct-directrice van het Instituut:

“Wanneer er klachten over discriminatie komen, kunnen we nu ­alleen optreden wanneer iemand ‘man’ is, niet omdat hij ‘vader’ is. Laten we daarom niet alleen ­‘vaderschap’ maar meteen ook ‘ouderschap’ tot grond van discriminatie maken.”

Minister van Werk Kris Peeters is bereid de discriminatiegrond van moederschap uit te breiden tot ouderschap.

 “Net zoals we zorgen dat moeders het ouderschapsverlof kunnen opnemen waar ze recht op hebben, moeten we ook zorgen dat vaders dat kunnen. Het kan niet dat in bedrijven druk wordt uitgeoefend op vaders, om geen of zo min mogelijk ouderschapsverlof op te nemen”, vindt de minister.

Nieuws

Federale regering bereikt akkoord met banken voor transparantere spaarrekeningen

Minister van Financiën Vincent van Peteghem tekende vandaag, samen met staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, een protocol met de bankensector. Dat protocol zorgt voor meer transparantie op spaarrekeningen, wat tot betere voorwaarden voor consumenten moet leiden.

Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager. 

Vrouw & Maatschappij wil een totaalverbod op deepnudes-apps

Het maken en verspreiden van deepnudes zijn een zeer verontrustende trend. Eind september getuigden enkele ’bekende Vlamingen over valse naaktbeelden die kwalijk van hen verspreid werden. Naar aanleiding van de Internationale dag tegen het geweld op vrouwen wil Vrouw & Maatschappij (V&M) , de politieke vrouwenbeweging van cd&v, het zorgwekkende probleem van deepnudes onder de aandacht brengen en oproepen tot een totaalverbod van apps en websites die dit mogelijk maken.

Ze bieden -vaak gratis- de mogelijkheid aan om een alledaagse foto of video zomaar om te vormen tot een naaktbeeld. Bovendien is zo’n app enkel ontwikkeld op basis van data van vrouwenlichamen en niet van mannenlichamen. De software is dus ontworpen om enkel vrouwelijke slachtoffers te maken. Vrouw & Maatschappij roept dan ook op tot een totaalverbod op deze apps.