Ouderschapsverlof, een recht voor iedereen

Publicatiedatum

Auteur

Els Van Hoof

Deel dit artikel

In een opiniestuk in De Standaard vandaag houdt Marianne Thyssen een pleidooi voor Europese wetgeving waarbij dat zorgt voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven. Ook Els Van Hoof en Kris Peeters zetten hun schouders onder beleid waarbij vrouwen én mannen voor zowel kinderen als carrière kunnen kiezen, zonder dat ze hiervoor afgestraft worden.

Europese wetgeving voor ouderschapsverlof van de 21e eeuw.

Vrouwen én mannen moeten makkelijk de keuze kunnen maken voor zowel kinderen als carrière, zonder dat ze hiervoor afgestraft worden. Dat mannen - en niet alleen vrouwen - hun werk en hun gezin willen combineren, kan niet altijd op evenveel begrip rekenen.

Marianne Thyssen stelde in 2016 een nieuwe Europese wetgeving voor voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven.

“Daarmee willen we barrières wegwerken en het makkelijker maken voor vaders om ­vaderschaps- en ouderschapsverlof op te nemen. En door een betere verdeling van de zorgtaken aan te moedigen, maken we het voor moeders makkelijker om op de arbeidsmarkt te blijven. We moeten op een 21ste-eeuwse manier kijken naar leven en werken, naar vrouwen en mannen, naar gezinnen en zorgen voor elkaar.”

Voorstel om geboorteverlof verplicht te maken.

Reeds in 2015 diende Els Van Hoof een wetvoorstel in over het vaderschapsverlof (geboorteverlof). Vaders kunnen in totaal tien dagen verlof nemen na de geboorte van hun kind. Hierbij worden de eerste drie dagen betaald door de werkgever en de volgende zeven dagen door het ziekenfonds

“Het feit dat wie gebruik maakt van het geboorteverlof dankzij een wetsvoorstel van CD&V- Kamerlid Nahima Lanjri 2011 beschermd is tegen ontslag is een goede zaak. Maar er is nog een substantieel deel van de vaders of meeouders die dit recht niet gebruiken uit schrik voor mogelijke negatieve reacties op het werk of door de werkgever. Vaak wordt dan verwezen naar de angst om hun job of promotiekansen te verliezen.”

Daarom moet het geboorteverlof (in analogie met de moederschapsrust) verplicht worden. Op die manier zal ook de druk op de werknemers verdwijnen om hun verlof niet op te nemen.

Bovendien zullen ouders op een veel makkelijker manier ouderschapsverlof kunnen nemen. Wie wil, kan binnenkort een halve dag per week ouderschapsverlof nemen of een hele dag om de twee weken. En dat gedurende een periode van veertig maanden. Ook het adoptie- en pleegzorgverlof wordt uitgebreid. Dit is een voorstel van Nahima Lanjiri.

Het ontzeggen van ouderschap tot grond van discriminatie maken.

Uit de studie van het Instituut voor gelijkheid van mannen en vrouwen bleek deze week dat De Belgische wetgeving mannen te weinig beschermt als ze ouderschapsverlof willen opnemen, Dat was deze week te lezen in De Standaard en Het Nieuwsblad. Het Instituut vraagt dan ook om ‘ouderschap’ in het algemeen als grond van discriminatie in de wetgeving op te nemen.

Liesbet Stevens, adjunct-directrice van het Instituut:

“Wanneer er klachten over discriminatie komen, kunnen we nu ­alleen optreden wanneer iemand ‘man’ is, niet omdat hij ‘vader’ is. Laten we daarom niet alleen ­‘vaderschap’ maar meteen ook ‘ouderschap’ tot grond van discriminatie maken.”

Minister van Werk Kris Peeters is bereid de discriminatiegrond van moederschap uit te breiden tot ouderschap.

 “Net zoals we zorgen dat moeders het ouderschapsverlof kunnen opnemen waar ze recht op hebben, moeten we ook zorgen dat vaders dat kunnen. Het kan niet dat in bedrijven druk wordt uitgeoefend op vaders, om geen of zo min mogelijk ouderschapsverlof op te nemen”, vindt de minister.

Nieuws

Staatssecretaris Nicole de Moor is tevreden met de doorbraak op Europese top over asiel en migratie

De Europese ministers die bevoegd zijn voor asiel en migratie zijn donderdag tot een akkoord gekomen die de toekomst van het Europees migratiebeleid zal bepalen. De afspraken die gemaakt zijn moeten zorgen voor een gecontroleerd asiel en migratiebeleid.

‘Wat is er in godsnaam mis met twee wettelijke papa’s?’

‘Willen we het krijgen van een biologisch kind niet beperken tot een mogelijkheid voor de happy few, dan moeten we zelf werk maken gelijk speelveld en een gedegen een juridische basis voor altruïstisch draagmoederschap’, aldus cd&v-volksvertegenwoordigers Els Van Hoof en Orry Van de Wauwer.

Decretale verlenging voor alle aflopende vergunningen eindelijk gestemd.

Landbouwers die hun vergunning de voorbije jaren zagen aflopen, kwamen in grote onzekerheid terecht en werden geconfronteerd met vermijdbare kosten. “Met de decretale verlenging van alle aflopende vergunningen zorgen we nu dat er voor hen een oplossing is”, zegt minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v).