Niets doen is geen optie, strikte opvolging van ordeverstoorders in grotere steden

Publicatiedatum

Deel dit artikel

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft met de grotere steden in ons land een samenwerking lopen om hardnekkige ordeverstoorders die in onwettig verblijf zijn vast te houden met het oog op hun verwijdering. Dat gaat heel vaak om mensen met een drugsproblematiek.

Deze aanpak kadert in het beleid dat Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, voert om steden die veel last hebben van overlastplegers te helpen daar waar het kan. DVZ draagt daar haar steentje om dit fenomeen te helpen aanpakken.

Staatssecretaris Nicole de Moor:

Ik wil mee voor een veilige samenleving zorgen. Voor overlastplegers in onwettig verblijf zetten we alles op alles om de terugkeer naar hun herkomstland te organiseren. We houden hen dan ook prioritair vast in de gesloten centra. Het toegenomen drugsgeweld laat zich jammer genoeg ook voelen in de gesloten centra, waar we meer agressie vaststellen. Met de Dienst Vreemdelingenzaken willen wij een partner zijn van de veiligheidsdiensten en de grote steden, om die hardnekkige ordeverstoorders niet meer op straat te hebben en uiteindelijk terug te sturen.

De toegenomen drugsproblematiek in de samenleving zet zich ook door in de gesloten centra van de Dienst Vreemdelingenzaken. Er worden meer incidenten vastgesteld doordat net een focus ligt op die doelgroep. De toename van de agressie in de gesloten centra is een weerspiegeling van een breder fenomeen dat in de hele samenleving op te merken valt. Ook politie en psychiatrische instellingen kampen hiermee. Hiervoor moeten we kijken naar de relatieve cijfers, dat wil zeggen de percentage isolatiemaatregelen uitgedrukt tegenover het aantal intakes van bewoners.In 2022 gaat het over 12,7 procent daar waar het in 2019 om 6,1 procent. Ook in het 2018 ging dat om 7 procent waardoor je kan spreken van bijna een verdubbeling. De DVZ speelt haar rol door hier actief aan een sluitend aanpak mee te werken en net om die reden zet de Moor in op:  

  1. De uitbreiding van pool escorteurs om meer en snellere terugkeer mogelijk te maken zodat mensen niet langer dan nodig in een gesloten centrum moeten verblijven.
  2. Samenwerking met derde landen om landen te laten meewerken aan de terugkeer van hun eigen burgers. De Staatssecretaris onderneemt actief missies naar het buitenland en onderhoudt veelvuldig diplomatieke contacten.  

Geweld tegen personeel kan absoluut niet en er wordt altijd gesanctioneerd bij geweldpleging. Terugkeer organiseren is een zware job en daarvoor heeft DVZ toegewijd personeel. DVZ evalueert continu het beleid in de centra en stelt dat bij, waar nodig. Afgelopen jaar kregen alle medewerkers bijkomende opleidingen interculturele communicatie en ook geweldsbeheersing. Gevallen van agressie leiden niet meteen tot werkongevallen. Slechts 1 % van de werkongevallen is te wijten aan een geval van agressie en dit percentage blijft stabiel.

 

 

Nieuws

Federale regering bereikt akkoord met banken voor transparantere spaarrekeningen

Minister van Financiën Vincent van Peteghem tekende vandaag, samen met staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, een protocol met de bankensector. Dat protocol zorgt voor meer transparantie op spaarrekeningen, wat tot betere voorwaarden voor consumenten moet leiden.

Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager. 

Vrouw & Maatschappij wil een totaalverbod op deepnudes-apps

Het maken en verspreiden van deepnudes zijn een zeer verontrustende trend. Eind september getuigden enkele ’bekende Vlamingen over valse naaktbeelden die kwalijk van hen verspreid werden. Naar aanleiding van de Internationale dag tegen het geweld op vrouwen wil Vrouw & Maatschappij (V&M) , de politieke vrouwenbeweging van cd&v, het zorgwekkende probleem van deepnudes onder de aandacht brengen en oproepen tot een totaalverbod van apps en websites die dit mogelijk maken.

Ze bieden -vaak gratis- de mogelijkheid aan om een alledaagse foto of video zomaar om te vormen tot een naaktbeeld. Bovendien is zo’n app enkel ontwikkeld op basis van data van vrouwenlichamen en niet van mannenlichamen. De software is dus ontworpen om enkel vrouwelijke slachtoffers te maken. Vrouw & Maatschappij roept dan ook op tot een totaalverbod op deze apps.