Minister Annelies Verlinden versterkt de noodcentrales

Publicatiedatum

Deel dit artikel

De versterking van de noodcentrales 112 en van de communicatie- en informatiecentra van de politie (101) is al van bij het aantreden van minister Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken) een prioriteit. Deze dienstverlening aan de burger moet immers steeds snel en optimaal verlopen. De federale regering maakte op vraag van de minister de nodige financiële middelen vrij om de noodcentrales te versterken. Een actieplan dat werd opgesteld om de tekorten weg te werken, kan nu worden uitgevoerd. 

De noodcentrales 112 en de communicatie- en informatiecentra van de politie (101) zijn de eerste diensten waarmee mensen contact hebben wanneer ze in nood zijn. Het is daarom belangrijk dat hun oproep snel wordt beantwoord en onmiddellijk de juiste informatie kan worden achterhaald om de juiste hulp of bijstand ter plaatse te sturen. Omdat deze diensten al sinds lange tijd met personeelstekorten kampen, kwam minister Verlinden met een plan van aanpak waarvoor de federale regering nu de nodige middelen heeft vrijgemaakt.

 

Aanwervingsplan

Met de uitvoering van het actieplan zullen structurele personeelstekorten die bij de noodcentrales sinds jaren bestaan, kunnen worden weggewerkt. Concreet betekent dit dat er voor de 112 26 extra aanwervingen worden voorzien, voor de 101 zijn dat er 59.

Hiervoor zal de bestaande wervingsreserve worden aangesproken, zullen lopende selectieprocedures worden verdergezet en worden er begin juli vier nieuwe selectieprocedures opgestart.

 

Cruciale functies in de hulpverlening

Als calltaker (om de noodoproepen te beantwoorden) of operator (om de hulp- en interventieploegen op het terrein aan te sturen) moet je beschikken over heel wat vaardigheden. Mensen zijn vaak in paniek als ze bellen naar het noodnummer 112 of 101. De juiste informatie verkrijgen en rust proberen te brengen tijdens het telefoongesprek vraagt een bijzondere aanpak. Daarnaast begeleidt de noodcentrale de oproepers vaak tot de hulp- en interventiediensten effectief ter plaatse zijn. De selectiecriteria en de te volgende opleiding zijn dan ook geen evidentie.

“Deze professionals zijn de eerste aanspreekpunten van mensen in nood, ze moeten hun job dan ook in de meeste optimale omstandigheden kunnen uitvoeren”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “Het wegwerken van het personeelstekort bij de 112 en 101 heb ik sinds mijn aantreden dan ook als één van mijn prioriteiten beschouwd. Nu op mijn vraag de nodige middelen voor het actieplan worden vrijgemaakt en dit kan worden uitgevoerd, verbeteren we én de werkomstandigheden van de calltakers en operatoren én de dienstverlening aan de burger”, zegt minister Verlinden.

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Betaalbare woningen voor werkende starters

Er heerst een wooncrisis in Vlaanderen. Jonge werkende gezinnen kunnen geen woning meer veroorloven. We moeten meer en sneller sociale woningen bouwen, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans. Zo zetten we de huizenmarkt in beweging en daalt de prijs van starterswoningen.

Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).