Joachim Coens lanceert zijn Kerstmanifest 'Power to the people'

Publicatiedatum

Auteur

Joachim Coens

Deel dit artikel

Cd&v-voorzitter Joachim Coens lanceerde op zaterdag 5 december zijn Kerstmanifest, ‘Power to the people’. Hij keert daarmee terug naar de roots van de Christendemocratie, toen het motto was “omdat mensen belangrijk zijn”. In zijn manifest zet de CD&V-voorzitter de belangrijkste lijnen uit waarop hij de komende jaren wil inzetten met zijn partij. Door nieuwe thema’s te claimen, zoals nabijheid, ecologie en democratie, krijgt de partij terug een duidelijker gezicht. De visietekst is ook een aanzet tot een ruimer fysiek congres in mei. Zowel leden als niet-leden kunnen in tussentijd al meedenken op het participatieplatform “ZUURSTOF”. Meer dan 2.000 mensen schreven zich in voor de digitale voorstelling van het Kerstmanifest.

Deze tekst kwam tot stand na een woelig jaar, met een coronacrisis, een opflakkering van de extremen en heel wat onbehagen in de samenleving. “Onze wereld staat op zijn kop door een gezondheidscrisis zoals we die zelf nog nooit meemaakten”, aldus Coens. “Een crisis die eigenlijk een nabijheidscrisis is, in meerdere betekenissen. We worden ziek van contact met andere mensen, maar voelen ons slecht omdat we elkaar moeten missen. Plots werd heel duidelijk wat echt belangrijk is en wat maar bijzaak is”. De coronacrisis zet een aantal zaken op scherp. Wat we nu normaal vinden - hoe mensen zich eenzaam voelen, verweesd, uitgeput, onzeker - dat hoeft helemaal niet normaal te zijn. We moéten ons niet laten behandelen als louter consumenten, personeel of data. We moéten niet aanvaarden dat we leven onder stress, vervuiling en vervreemding van elkaar. Mensen zijn belangrijk, de wereld waarin ze leven moet een plek zijn waar ze zich thuis, veilig, gezond en gerespecteerd voelen.”

In zijn manifest maakt Coens een analyse van deze uitdagingen, en geeft hij meteen ook de richting aan om er ook daadwerkelijk iets aan te doen. Belangrijke oplossingen zijn daarbij een duidelijke keuze voor nabijheid, ecologie, technologie, vertrouwen in de mens en zijn creativiteit, en een betere werking van onze democratie.

Ook over de positionering van zijn partij is de voorzitter duidelijk. “Christendemocraten zullen opkomen voor de ‘gewone mensen’. Daarmee bedoel ik de mensen die elke dag opnieuw hun verantwoordelijkheid nemen, die gaan werken en zorgen voor hun naasten, die zonder pretentie of arrogantie leven en er gewoon het beste van maken. Hoe ze eruit zien of waar ze in geloven doet er niet toe, wel hun inzet voor de samenleving. Het beleid moet in de eerste plaats hen versterken. Zodat ze goed en zorgeloos kunnen leven.”

De actie moet volgens de voorzitter heel concreet beginnen bij de mens zelf, in zijn eigen omgeving.“De ongelooflijke dingen waartoe mensen in staat zijn”, daarover gaat deze tekst. Je kan door de ongelooflijke dingen waartoe je in staat bent heel wat impact hebben op je eigen leven, op de ander, maar ook op je omgeving of op de planeet, en dat is onze oproep. We willen mensen versterken in hun creativiteit, in hun verantwoordelijkheid, in de zorg voor anderen. Zodat ze  terug grip hebben op de wereld. De power, de kracht, ligt bij de mens.

Het manifest kan je hier lezen. De tekeningen bij de tekst werden gemaakt door kunstenaar Klaas Verplancke. Een persoonlijke keuze van de voorzitter. “Alles begint met creativiteit, met cultuur. Cultuur voedt ons, het is de gist in het leven, het is nooit zwartwit. Voor mij is dat echt essentieel. Daarom vond ik het belangrijk dat dit manifest die creativiteit ook uitstraalt.”

Nieuws

Staatssecretaris Nicole de Moor is tevreden met de doorbraak op Europese top over asiel en migratie

De Europese ministers die bevoegd zijn voor asiel en migratie zijn donderdag tot een akkoord gekomen die de toekomst van het Europees migratiebeleid zal bepalen. De afspraken die gemaakt zijn moeten zorgen voor een gecontroleerd asiel en migratiebeleid.

‘Wat is er in godsnaam mis met twee wettelijke papa’s?’

‘Willen we het krijgen van een biologisch kind niet beperken tot een mogelijkheid voor de happy few, dan moeten we zelf werk maken gelijk speelveld en een gedegen een juridische basis voor altruïstisch draagmoederschap’, aldus cd&v-volksvertegenwoordigers Els Van Hoof en Orry Van de Wauwer.

Decretale verlenging voor alle aflopende vergunningen eindelijk gestemd.

Landbouwers die hun vergunning de voorbije jaren zagen aflopen, kwamen in grote onzekerheid terecht en werden geconfronteerd met vermijdbare kosten. “Met de decretale verlenging van alle aflopende vergunningen zorgen we nu dat er voor hen een oplossing is”, zegt minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v).