Geen discussie meer bij uit betalen onderhoudsbijdragen

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Al te vaak leiden extra facturen voor kinderen tot spanningen tussen gescheiden ouders. Koen Geens zorgt voor een duidelijke verdeling van de bijkomende kosten zoals een computer, een beugel of rijlessenom bitse discussies en vechtscheidingen te vermijden in belang van het kind.

GEEN DISCUSSIE MEER BIJ UITBETALEN ONDERHOUDSBIJDRAGEN

20-11-2018

Thema's: Justitie

Al te vaak leiden extra facturen voor kinderen tot spanningen tussen gescheiden ouders. Koen Geens zorgt voor een duidelijke verdeling van de bijkomende kosten zoals een computer, een beugel of rijlessenom bitse discussies en vechtscheidingen te vermijden in belang van het kind.

In het nieuwe wetsontwerp dat werd goedgekeurd worden de buitengewone kosten wettelijk vastlegt voor kinderen. Zo worden er onnodige discussies vermeden tussen ex-partners als er zich onvoorziene kosten voordoen die niet vallen onder de gewone onderhoudsbijdragen.

Voor buitengewone kosten wordt een Koninklijk Besluit opgesteld waarin bepaald wordt wat valt onder buitengewone kosten en hoe deze moeten betaald worden. Zo worden deze kosten opeisbaar en niet langer een twistpunt. Buitengewone kosten zijn kosten die voortkomen uit toevallige of ongewone gebeurtenissen bijvoorbeeld medische kosten zoals een bril, een rolstoel, therapie bij een psychiater, kosten voor schoolactiviteiten zoals de huur van een studentenkamer of het aanschaffen van een computer met bijhorende software, kosten eigen aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind zoals lidgeld van een cultuurorganisatie, lessen om zich voor te bereiden op het rijexamen, etc.

 

 

Koen Geens “Scheiden doet vaak lijden, kinderen moeten daar de dupe niet van zijn. Justitie kan ervoor zorgen dat uniforme regels leiden tot minder conflicten.”

 

Deze wetgeving neemt het wantrouwen weg bij ouders om onderhoudsbijdragen effectief te betalen. De spelregels zijn duidelijk van wat een kost kan zijn die door beide ouders betaald moet worden.

 

De Minister heeft de commissie voor onderhoudsbijdragen in werking laten treden. Deze commissie bestond al sinds 2010 op papier maar bleef dode letter. De werkzaamheden van de commissie zijn gestart in 2016.  Daaruit vloeide in 2017 een eerste jaarverslag met aanbevelingen om tot een meer uniforme aanpak te komen in het toekennen van onderhoudsbijdragen. De eerste aanbevelingen hadden betrekking op het vaststellen van wat buitengewone kosten zijn. Voor het objectivering van de onderhoudsbijdragen is meer studie nodig zegt de commissie. Vandaag heeft de rechter weinig houvast bij het ramen van de onderhoudsbijdragen. Hij dient rekening te houden met de levensstandaard van de kinderen, hun leeftijd, het inkomen van de ouders enz. De vastgelegde onderhoudsbijdrage in een vonnis of arrest kan nogal verschillen naargelang het rechtsgebied.

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.