Geen discussie meer bij uit betalen onderhoudsbijdragen

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Al te vaak leiden extra facturen voor kinderen tot spanningen tussen gescheiden ouders. Koen Geens zorgt voor een duidelijke verdeling van de bijkomende kosten zoals een computer, een beugel of rijlessenom bitse discussies en vechtscheidingen te vermijden in belang van het kind.

GEEN DISCUSSIE MEER BIJ UITBETALEN ONDERHOUDSBIJDRAGEN

20-11-2018

Thema's: Justitie

Al te vaak leiden extra facturen voor kinderen tot spanningen tussen gescheiden ouders. Koen Geens zorgt voor een duidelijke verdeling van de bijkomende kosten zoals een computer, een beugel of rijlessenom bitse discussies en vechtscheidingen te vermijden in belang van het kind.

In het nieuwe wetsontwerp dat werd goedgekeurd worden de buitengewone kosten wettelijk vastlegt voor kinderen. Zo worden er onnodige discussies vermeden tussen ex-partners als er zich onvoorziene kosten voordoen die niet vallen onder de gewone onderhoudsbijdragen.

Voor buitengewone kosten wordt een Koninklijk Besluit opgesteld waarin bepaald wordt wat valt onder buitengewone kosten en hoe deze moeten betaald worden. Zo worden deze kosten opeisbaar en niet langer een twistpunt. Buitengewone kosten zijn kosten die voortkomen uit toevallige of ongewone gebeurtenissen bijvoorbeeld medische kosten zoals een bril, een rolstoel, therapie bij een psychiater, kosten voor schoolactiviteiten zoals de huur van een studentenkamer of het aanschaffen van een computer met bijhorende software, kosten eigen aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind zoals lidgeld van een cultuurorganisatie, lessen om zich voor te bereiden op het rijexamen, etc.

 

 

Koen Geens “Scheiden doet vaak lijden, kinderen moeten daar de dupe niet van zijn. Justitie kan ervoor zorgen dat uniforme regels leiden tot minder conflicten.”

 

Deze wetgeving neemt het wantrouwen weg bij ouders om onderhoudsbijdragen effectief te betalen. De spelregels zijn duidelijk van wat een kost kan zijn die door beide ouders betaald moet worden.

 

De Minister heeft de commissie voor onderhoudsbijdragen in werking laten treden. Deze commissie bestond al sinds 2010 op papier maar bleef dode letter. De werkzaamheden van de commissie zijn gestart in 2016.  Daaruit vloeide in 2017 een eerste jaarverslag met aanbevelingen om tot een meer uniforme aanpak te komen in het toekennen van onderhoudsbijdragen. De eerste aanbevelingen hadden betrekking op het vaststellen van wat buitengewone kosten zijn. Voor het objectivering van de onderhoudsbijdragen is meer studie nodig zegt de commissie. Vandaag heeft de rechter weinig houvast bij het ramen van de onderhoudsbijdragen. Hij dient rekening te houden met de levensstandaard van de kinderen, hun leeftijd, het inkomen van de ouders enz. De vastgelegde onderhoudsbijdrage in een vonnis of arrest kan nogal verschillen naargelang het rechtsgebied.

Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.