Geen discussie meer bij uit betalen onderhoudsbijdragen

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Al te vaak leiden extra facturen voor kinderen tot spanningen tussen gescheiden ouders. Koen Geens zorgt voor een duidelijke verdeling van de bijkomende kosten zoals een computer, een beugel of rijlessenom bitse discussies en vechtscheidingen te vermijden in belang van het kind.

GEEN DISCUSSIE MEER BIJ UITBETALEN ONDERHOUDSBIJDRAGEN

20-11-2018

Thema's: Justitie

Al te vaak leiden extra facturen voor kinderen tot spanningen tussen gescheiden ouders. Koen Geens zorgt voor een duidelijke verdeling van de bijkomende kosten zoals een computer, een beugel of rijlessenom bitse discussies en vechtscheidingen te vermijden in belang van het kind.

In het nieuwe wetsontwerp dat werd goedgekeurd worden de buitengewone kosten wettelijk vastlegt voor kinderen. Zo worden er onnodige discussies vermeden tussen ex-partners als er zich onvoorziene kosten voordoen die niet vallen onder de gewone onderhoudsbijdragen.

Voor buitengewone kosten wordt een Koninklijk Besluit opgesteld waarin bepaald wordt wat valt onder buitengewone kosten en hoe deze moeten betaald worden. Zo worden deze kosten opeisbaar en niet langer een twistpunt. Buitengewone kosten zijn kosten die voortkomen uit toevallige of ongewone gebeurtenissen bijvoorbeeld medische kosten zoals een bril, een rolstoel, therapie bij een psychiater, kosten voor schoolactiviteiten zoals de huur van een studentenkamer of het aanschaffen van een computer met bijhorende software, kosten eigen aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind zoals lidgeld van een cultuurorganisatie, lessen om zich voor te bereiden op het rijexamen, etc.

 

 

Koen Geens “Scheiden doet vaak lijden, kinderen moeten daar de dupe niet van zijn. Justitie kan ervoor zorgen dat uniforme regels leiden tot minder conflicten.”

 

Deze wetgeving neemt het wantrouwen weg bij ouders om onderhoudsbijdragen effectief te betalen. De spelregels zijn duidelijk van wat een kost kan zijn die door beide ouders betaald moet worden.

 

De Minister heeft de commissie voor onderhoudsbijdragen in werking laten treden. Deze commissie bestond al sinds 2010 op papier maar bleef dode letter. De werkzaamheden van de commissie zijn gestart in 2016.  Daaruit vloeide in 2017 een eerste jaarverslag met aanbevelingen om tot een meer uniforme aanpak te komen in het toekennen van onderhoudsbijdragen. De eerste aanbevelingen hadden betrekking op het vaststellen van wat buitengewone kosten zijn. Voor het objectivering van de onderhoudsbijdragen is meer studie nodig zegt de commissie. Vandaag heeft de rechter weinig houvast bij het ramen van de onderhoudsbijdragen. Hij dient rekening te houden met de levensstandaard van de kinderen, hun leeftijd, het inkomen van de ouders enz. De vastgelegde onderhoudsbijdrage in een vonnis of arrest kan nogal verschillen naargelang het rechtsgebied.

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Franky Demon maakt nationaal toegangsverbod mogelijk voor recreatiedomeinen

Kamerlid Franky Demon dient een wetsvoorstel in dat de veiligheid in recreatiedomeinen regelt. Hiermee wordt het mogelijk om een nationaal toegangsverbod voor recreatiedomeinen op te leggen aan relschoppers. Hij spiegelt daarvoor zijn wet aan de voetbalwet die nationale toegangsverboden tot voetbalstadions mogelijk maakt.

Vlaams minister Dalle versterkt verenigingen waar armen het woord nemen

De 58 erkende verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen, zien hun werkingsmiddelen met zo’n 20 % stijgen. Dat heeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle beslist. Voor de meeste verenigingen gaat het om een stijging van 59.566,28 naar 71.260 euro.