Eindelijk gratis herinneringsbrief bij laattijdige betaling

Publicatiedatum

Auteur

Leen Dierick

Deel dit artikel

In de Kamercommissie Economie van woensdag 12 april 2023 werd het wetsontwerp om overmatige schuldenlast aan te pakken in tweede lezing goedgekeurd. Consumenten zullen dankzij het voorstel een eerste gratis herinneringsbrief krijgen wanneer een rekening niet op tijd wordt betaald. Daarna heeft de consument minstens 14 kalenderdagen de tijd om de rekening alsnog te betalen vooraleer er kosten aangerekend kunnen worden. Die kosten worden bovendien geplafonneerd. Oost-Vlaams cd&v-Kamerlid Leen Dierick is tevreden dat een wetsontwerp eindelijk door de commissie is gestemd, meer dan drie jaar nadat haar eerder voorstel al in de Commissie werd goedgekeurd. “Dit is een zeer belangrijke stap in de juiste richting.”

In 2019 diende cd&v met Vooruit en de PS een gezamenlijk voorstel in om overmatige schuldenlast bij consumenten aan te pakken. Ondanks dat dit voorstel unaniem werd goedgekeurd in de Kamercommissie van 4 december 2019, werd het helaas nooit door de Plenaire vergadering gestemd.

Leen Dierick (cd&v):

Opeenvolgende crisissen hebben op veel mensen een grote financiële impact gehad. Een factuur die niet betaald kan worden, kan vandaag heel snel en onredelijk hoog oplopen door alle bijkomende kosten. Zo komen consumenten in een schuldspiraal terecht en worden ze nog dieper in de problemen geduwd.

Het wetsontwerp dat voorziet in een gratis herinnering én een termijn van 14 dagen om daarna de rekening alsnog te betalen zorgt in eerste instantie voor meer ruimte en tijd om de factuur te betalen.

Plafonnering van extra kosten

Daarnaast wordt met dit wetsontwerp vermeden dat er op te laat betaalde facturen onredelijke hoge kosten boven op het oorspronkelijk bedrag komen. Het wetsontwerp maakt hiermee komaf door de totale invorderingskosten te plafonneren met vaste bedragen:

  • Max. 20 euro: als verschuldigde saldo lager of gelijk is aan 150 euro
  • Max. 30 euro + 10% van verschuldigde bedrag op schijf tussen 150,01 en 500 euro
  • Max. 65 euro + 5% van verschuldigde bedrag op schijf boven 500,01 euro met een maximum van 2000 euro als verschuldigde saldo hoger is dan 500 euro.

“Er wordt een zeer belangrijke stap gezet, maar het werk is nog niet af. In mijn eigen voorstel voorzien we dat de consument vóór het ontvangen van de gratis herinnering een betaaltermijn van 30 dagen krijgt. Facturen moet te allen tijde betaald worden en daarom is het belangrijk iedereen voldoende tijd te geven. Vandaag bestaat er geen wettelijke termijn, terwijl er wel een termijn van 60 dagen bestaat voor facturen tussen bedrijven”, zegt Dierick.

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

"Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat", zeggen Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne en Kamerlid Leen Dierick. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.