Eindelijk gratis herinneringsbrief bij laattijdige betaling

Publicatiedatum

Auteur

Leen Dierick

Deel dit artikel

In de Kamercommissie Economie van woensdag 12 april 2023 werd het wetsontwerp om overmatige schuldenlast aan te pakken in tweede lezing goedgekeurd. Consumenten zullen dankzij het voorstel een eerste gratis herinneringsbrief krijgen wanneer een rekening niet op tijd wordt betaald. Daarna heeft de consument minstens 14 kalenderdagen de tijd om de rekening alsnog te betalen vooraleer er kosten aangerekend kunnen worden. Die kosten worden bovendien geplafonneerd. Oost-Vlaams cd&v-Kamerlid Leen Dierick is tevreden dat een wetsontwerp eindelijk door de commissie is gestemd, meer dan drie jaar nadat haar eerder voorstel al in de Commissie werd goedgekeurd. “Dit is een zeer belangrijke stap in de juiste richting.”

In 2019 diende cd&v met Vooruit en de PS een gezamenlijk voorstel in om overmatige schuldenlast bij consumenten aan te pakken. Ondanks dat dit voorstel unaniem werd goedgekeurd in de Kamercommissie van 4 december 2019, werd het helaas nooit door de Plenaire vergadering gestemd.

Leen Dierick (cd&v):

Opeenvolgende crisissen hebben op veel mensen een grote financiële impact gehad. Een factuur die niet betaald kan worden, kan vandaag heel snel en onredelijk hoog oplopen door alle bijkomende kosten. Zo komen consumenten in een schuldspiraal terecht en worden ze nog dieper in de problemen geduwd.

Het wetsontwerp dat voorziet in een gratis herinnering én een termijn van 14 dagen om daarna de rekening alsnog te betalen zorgt in eerste instantie voor meer ruimte en tijd om de factuur te betalen.

Plafonnering van extra kosten

Daarnaast wordt met dit wetsontwerp vermeden dat er op te laat betaalde facturen onredelijke hoge kosten boven op het oorspronkelijk bedrag komen. Het wetsontwerp maakt hiermee komaf door de totale invorderingskosten te plafonneren met vaste bedragen:

  • Max. 20 euro: als verschuldigde saldo lager of gelijk is aan 150 euro
  • Max. 30 euro + 10% van verschuldigde bedrag op schijf tussen 150,01 en 500 euro
  • Max. 65 euro + 5% van verschuldigde bedrag op schijf boven 500,01 euro met een maximum van 2000 euro als verschuldigde saldo hoger is dan 500 euro.

“Er wordt een zeer belangrijke stap gezet, maar het werk is nog niet af. In mijn eigen voorstel voorzien we dat de consument vóór het ontvangen van de gratis herinnering een betaaltermijn van 30 dagen krijgt. Facturen moet te allen tijde betaald worden en daarom is het belangrijk iedereen voldoende tijd te geven. Vandaag bestaat er geen wettelijke termijn, terwijl er wel een termijn van 60 dagen bestaat voor facturen tussen bedrijven”, zegt Dierick.

Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.