Leen Dierick

Federaal parlementslid, Burgemeester in Dendermonde

Leen Dierick is federaal parlementslid voor CD&V en burgemeester van Dendermonde.

Energiek als het gaat over de bevoorradingszekerheid voor gezinnen en ondernemingen.

Prijs- en kwaliteitsbewust als bewaker van de consumentenbescherming.

Niet bang zich vuil te maken als het land- en tuinbouwbeleid besproken wordt.

Killer heels aan om gelijke kansen te verdedigen!

Artikels van Leen

Eindelijk gratis herinneringsbrief bij laattijdige betaling

In de Kamercommissie Economie van woensdag 12 april 2023 werd het wetsontwerp om overmatige schuldenlast aan te pakken in tweede lezing goedgekeurd. Consumenten zullen dankzij het voorstel een eerste gratis herinneringsbrief krijgen wanneer een rekening niet op tijd wordt betaald. Daarna heeft de consument minstens 14 kalenderdagen de tijd om de rekening alsnog te betalen vooraleer er kosten aangerekend kunnen worden. Die kosten worden bovendien geplafonneerd. Oost-Vlaams cd&v-Kamerlid Leen Dierick is tevreden dat een wetsontwerp eindelijk door de commissie is gestemd, meer dan drie jaar nadat haar eerder voorstel al in de Commissie werd goedgekeurd. “Dit is een zeer belangrijke stap in de juiste richting.”