cd&v lanceert meernetto-calculator: “Tegen 1 januari 2024 meer netto op de rekening.”

Publicatiedatum

Auteur

Sammy Mahdi

Deel dit artikel

Voor cd&v moet Rerum Novarum meer dan ooit in het teken staan van de werkende middenklasse. Daarom lanceert de partij vandaag een meernetto-calculator, waarbij iedereen kan berekenen hoeveel extra netto hij op het einde van het jaar kan overhouden als de eerste stap van de fiscale hervorming van Vincent Van Peteghem wordt doorgevoerd. De meernetto-calculator is vrij raadpleegbaar voor iedereen via www.meernetto.be.

Rerum Novarum is traditioneel een belangrijke dag voor iedereen die strijdt tegen onrechtvaardigheid, die zich inzet voor de meest kwetsbaren en zich verzet tegen een samenleving waarin een grote groep mensen achterblijft. Ook vandaag zijn er heel veel mensen die het gevoel hebben vergeten te worden en te weinig terugkrijgen voor de inspanningen die ze leveren, die hard werken maar toch moeite hebben om de maand rond te komen financieel of elke dag plichtsbewust naar het werk vertrekken maar worstelen met de combinatie tussen werk en privé: onze hardwerkend middenklasse.

Mensen liggen letterlijk wakker van hun koopkracht door de stijgende prijs van de winkelkar en de dagelijkse ratrace om werk en gezin gecombineerd te krijgen, bezorgt gezinnen veel kopzorgen. We moeten de mensen die ons land draaiende houden, belonen door hen meer netto te laten overhouden van hun zuurverdiende loon. Bovendien moeten mensen die voltijds werken rond kunnen komen met hun inkomen zonder dat ze noodgedwongen nog meerdere flexijobs moeten opnemen om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Werkende gezinnen meer netto geven, is hen meer ademruimte geven”, zegt Sammy Mahdi, voorzitter van cd&v.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem heeft zijn voorstel op tafel gelegd voor een eerste stap in de bredere fiscale hervorming. Daarmee bouwt hij verder op de blauwdruk die hij vorige zomer presenteerde. Met deze eerste fase van de hervorming willen we zorgen voor minstens 835 euro meer netto voor iedereen die werkt. Voor sommige inkomensgroepen kan het nog om veel meer gaan. Met de meernetto-calculator van cd&v krijgt iedereen zicht op wat deze eerste stap in de fiscale hervorming kan betekenen voor zijn loon. 

Enkele voorbeelden*:

·        Een buschauffeur met 5 jaar ervaring kan gemiddeld tot 1187,99 euro extra netto overhouden op jaarbasis;

·        Een directeur van een basisschool met pakweg 8 jaar ervaring kan gemiddeld tot 1022,26 euro extra overhouden;

·        Iemand die de schoolbanken verlaat met een academische master kan in zijn eerste job gemiddeld tot 1432,54 euro extra overhouden op jaarbasis;

Voor sommige partijen moet de fiscale hervorming enkel gericht zijn op de allerlaagste inkomens, maar wij willen dat ook de middenklasse beloond wordt in de portemonnee. Te vaak worden zij vergeten door het beleid, vallen zij uit de boot bij steunmaatregelen en de modale middenklasser die voltijds werkt, zit met zijn loon vandaag quasi onmiddellijk in de twee hoogste belastingschalen waardoor die heel veel belastingen betaalt.  Een leerkracht in het middelbaar onderwijs met 10 jaar ervaring bijvoorbeeld, wordt vandaag helemaal onterecht als een grootverdiener bestempeld en moet 50% belastingen betalen op een deel van zijn loon. Dat mogen we niet blijven tolereren. We moeten stoppen met mensen die willen werken af te straffen. Integendeel, beloon wie werkt en zorg dat de kloof tussen wie werkt en niet werkt groter wordt. Als het van onze partij afhangt, moet er in januari volgend jaar meer netto op de rekening van alle werkende mensen staan. We hebben met de federale regering al heel veel stappen gezet om de koopkracht van mensen te steunen, denk maar aan de permanente verlaging van de btw op elektriciteit en gas door Vincent Van Peteghem en onze strijd voor het behoud van de automatische loonindexering. Maar wij willen dat we in ons land eindelijk voor eens en voor altijd komaf maken met de weinig benijdenswaardige titel van belastingkampioen”, zegt Sammy Mahdi, voorzitter van cd&v.

Cd&v roept iedereen dan ook op om over de eigen schaduw te stappen en met open blik werk te maken van deze hervorming. "Bij een fiscale hervorming gaat er helaas vaak meer aandacht naar het beschermen van privileges en koterijen, dan naar wat het mensen kan opleveren. Een houding die leidt tot stilstand waardoor we al zolang het land zijn met de hoogste belastingen op arbeid. Vandaar deze calculator. Met CD&V nemen we graag het voortouw in hervormingen om ons land opnieuw op het juiste spoor te zetten. Indien iedereen de taboes aan de kant schuift, kunnen we werken eindelijk wat meer doen lonen. De burger kan via deze calculator zelf aanschouwen wat de eerste stap van ons voorstel hen oplevert" aldus Mahdi.

De calculator heeft niet de doelstelling om de persoonlijke situatie van elke werknemer tot in detail te vatten, maar wil mensen wel een beter beeld geven van wat zij netto kunnen winnen op jaarbasis als het voorstel van Minister Vincent Van Peteghem doorgevoerd wordt. De calculator is gebaseerd op de eerste stap inzake fiscale hervorming die door Vincent Van Peteghem werd uitgewerkt in maart 2023 en vandaag dient als basis voor besprekingen in de federale regering. Dit is nog maar de eerste stap, de integrale fiscale blauwdruk doorvoeren kan een veelvoud opleveren voor werkende mensen. Dat moet het werk zijn van de volgende federale regering.

*brutolonen op basis van het salariskompas van jobat

Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.