Betaalbare woningen voor werkende starters

Publicatiedatum

Auteur

Vera Jans

Deel dit artikel

Er heerst een wooncrisis in Vlaanderen. Jonge werkende gezinnen kunnen geen woning meer veroorloven. We moeten meer en sneller sociale woningen bouwen, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans. Zo zetten we de huizenmarkt in beweging en daalt de prijs van starterswoningen.

Cd&v wil dat minister van Wonen Matthias Diependaele een versnelling hoger schakelt in de bouw van sociale woningen. Vorig jaar kwamen er ruim 2.400 woningen bij. De N-VA-minister zei tevreden te zijn met deze groei. Wij zijn dat allerminst. De nieuwe woningen bieden maar een oplossing voor 1,3% van de wachtlijst van 182.0000 mensen die recht hebben op een sociale woning. Onze partij is ambitieuzer.

Waarom? Het meer en sneller bouwen van sociale woningen is niet alleen in het belang van de mensen op de wachtlijst, maar ook voor jonge werkende starters. Zij moeten op de huizenmarkt concurreren met mensen die daar eigenlijk niet thuishoren. Dat drijft de woningprijzen fors omhoog. Door meer sociale woningen te bouwen trekken we mensen weg uit dit segment van de huizenmarkt en kan de prijs van starterswoningen opnieuw normaliseren.

Vlaams parlementslid Vera Jans vraagt de minister dan ook aan de slag te gaan met de aanbevelingen van de studie “Investeren in sociaal wonen: hoe het investeringsritme versnellen of verhogen” van Steunpunt Wonen. De aanbevelingen liggen klaar. Ga ermee aan de slag om de wooncrisis in Vlaanderen aan te pakken.

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).

Meer dan 1.200 asielzoekers verlieten opvang door nieuwe maatregelen

Meer asielzoekers verlaten de asielopvang en de wachtlijst daalt voor het eerst. Staatssecretaris de Moor nam verschillende maatregelen om procedures te versnellen en de duur van de asielopvang te verkorten. Die hebben effect, want al meer dan 1.200 asielzoekers verlieten daardoor het opvangnetwerk.