12.000 Vlamingen hebben recht op jobbonusPLUS voor startende zelfstandigen

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Vlaamse werknemers die beslissen om voltijds zelfstandige te worden en voordien minder dan 2.500 euro bruto per maand verdienden, hebben recht op een jobbonusPLUS. Dat besliste Vlaams minister van Werk Jo Brouns. De jobbonusPLUS is een premie van maximaal twee keer 600 euro per jaar voor startende ondernemers. Zo wil de Vlaamse Regering ondernemerschap in Vlaanderen stimuleren en de financiële drempel verlagen om de sprong naar het ondernemerschap te wagen.

De jobbonusPLUS is er voor ondernemers die voordien als werknemer in Vlaanderen minder dan 2.500 euro bruto per maand verdienden (bij voltijds werk) en beslissen om voltijds ondernemer te worden. Zij ontvangen maximaal twee keer een bedrag van 600 euro: een eerste keer ontvangen ze 600€ wanneer ze de overstap naar het voltijds ondernemerschap zetten en een 2de keer ontvangen ze 600€ wanneer ze een jaar na de start nog steeds actief zijn als ondernemer in hoofdberoep. Om in aanmerking te komen voor een jobbonusPLUS, moet de startende ondernemer eerst recht hebben gehad op de jobbonus als loontrekkende. Op voorstel van Vlaams minister van Werk Jo Brouns keurde de Vlaamse Regering de JobbonusPLUS goed om de drempel te verlagen voor financieel meer kwetsbare werknemers die ook de sprong naar het ondernemerschap nemen.

Vanaf vandaag worden brieven verstuurd naar alle gekende rechthebbenden voor de jobbonusPLUS.

Vlaams minister van Werk Jo Brouns:‘Vlaanderen ondersteunt haar startende ondernemers – en dat loont. Ondernemers zijn essentieel voor de economische groei en voor jobs in ons land en het zijn zij die onze meest innovatieve technieken omzetten in de praktijk. Ik twijfel er niet aan dat de jobbonusPLUS een goede aanmoediging zal zijn voor mensen die de sprong naar het ondernemerschap willen wagen.’

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.