Zomaar binnenvallen in een woonst bij mensen zonder papieren niet langer mogelijk

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

“De politie mag de woning van mensen zonder papieren niet dag en nacht binnenvallen zonder huiszoekingsbevel. Doet men dit wel, dan schendt men grondwet.”, zegt CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri. In september vorig jaar bracht zij deze praktijken van de politie aan het licht. Minister Koen Geens, staatssecretaris Theo Francken en diverse grondwetspecialisten zaten op dezelfde golflengte als Lanjri, maar minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon betwistte dit. Lanjri krijgt vandaag gelijk, de regering stemde een ontwerp dat een duidelijke regeling uitwerkt voor woonstbetredingen bij mensen zonder papieren. “Dit heeft het voordeel van de duidelijkheid. De voorwaarden voor een woonstbetreding bij mensen zonder papieren én de nodige garanties voor de betrokkenen zijn nu helder opgelijst in de wet.”, reageert de CD&V-experte op vlak van asiel en migratie.

Tot op vandaag gebeuren er wellicht nog vaak invallen bij mensen zonder papieren zonder dat de politie over een huiszoekingsbevel beschikt. Dat is niet wettig. De praktijk wordt nu geregeld met behulp van een nieuw wetsontwerp van minister Geens. “Iedereen moet de wet naleven, ook de overheid.” zegt Lanjri. “Wij staan voor een effectief en efficiënt terugkeerbeleid, want dat is het sluitstuik van elk asielbeleid. Maar dat moet wel gebeuren mèt respect van de fundamentele rechtsregels. In het kader van het terugkeerbeleid kan het noodzakelijk zijn, wanneer minder dwingende maatregelen geen resultaat opleverden, om de woning te betreden van vreemdelingen die illegaal in ons land verblijven.”, legt Lanjri uit. Hier zijn echter voorwaarden aan verbonden. In de toekomst zal de woning van mensen zonder papieren enkel kunnen betreden worden mits bevel van de onderzoeksrechter. De wet bouwt dus een rechterlijke machtiging in. Ten tweede kan dit enkel als laatste stap in de verwijderingsprocedure. “In eerste instantie wordt er ingezet op vrijwillige en begeleide terugkeer. Wie echter niet meewerkt kan een meer dringende aanpak verwachten.”, verklaart de CD&V-politica. Dat staat ook zo in het regeerakkoord. De politie kan dus enkel binnenvallen wanneer alle andere maatregelen zonder gevolg zijn gebleven. Het is de rechter die dit moet nagaan alvorens hij een machtiging tot woonstbetreding zal kunnen geven. De woonstbetreding is dus pas mogelijk na het verstrijken van de termijn die toegekend werd om de terugkeer voor te bereiden, én als de vreemdeling effectief niet meewerkt aan de verwijderingsprocedure. Ten slotte geven wij uitdrukkelijk geen vrijbrief voor razzia’s. De woonstbetreding dient dus enkel en alleen om mensen zonder papieren op te pakken waarvoor de machtiging werd verleend. 

“Het wettelijk kader voor de woonstbetreding dat door de regering werd uitgewerkt zal met het oog daarop de nodige garanties bevatten (legaliteit, subsidiariteit en proportionaliteit).”, voegt Lanjri toe. Ze besluit: “Ik ben zeer tevreden dat minister van Justitie Koen Geens duidelijkheid verschaft en de discussie middels zijn ontwerp afsluit.”

Meer info
Nahima Lanjri: 0495/53.51.50

Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.