wil komaf maken met ‘agribashing’: positieve communicatiecampagne en betere gegevensbescherming voor landbouwbedrijven

Publicatiedatum

Auteur

Bart Dochy

Deel dit artikel

"Agribashing, of het in een negatief daglicht stellen van de landbouwsector, neemt de voorbije jaren toe," zo zegt Vlaams parlementslid voor CD&V Bart Dochy. Dochy, die in het Vlaams parlement ook voorzitter is van de commissie Landbouw, vraagt om een positieve communicatiecampagne om het fenomeen agribashing, zowel op sociale media als fysiek, een halt toe te roepen: “Onze landbouwsector verdient dit niet.”

Zowel kalkoenkwekerijen, eend- of ganzenhouderijen, nertsenfokkerijen, slachthuizen, runder- en varkenshouderijen hadden de afgelopen jaren te kampen met heel wat negatieve media-aandacht in het kader van dierenwelzijn. “Heel vaak gebeurt dit naar aanleiding van heimelijk gemaakte beelden die uit de context worden gehaald en in de media verspreid worden,” legt Bart Dochy uit. Nu kerstmis nadert, vreest het parlementslid een nieuwe golf van negatieve campagnevoering. “Sociale media zorgen voor een versnelde verspreiding van beelden en dit lokt vaak veel commotie uit online en offline. Eenzijdige reportages, gefragmenteerde beelden of de uitzonderingen worden uitvoerig toegelicht en verspreid. En dat is jammer, want er zijn verdomd veel goede voorbeelden van bedrijven die het goed doen.” 

Het parlementslid benadrukt dat dat schendingen van de dierenrechten niet kunnen en dat landbouwbedrijven hierin een belangrijke verantwoordelijkheid hebben. “Maar daar knelt net het schoentje. Zaakvoerders en bij uitbreiding de hele landbouwsector leveren enorme inspanningen die tenietgedaan worden door de beeldvorming in de media. Niemand stelt die beelden, vaak collages en verknipte beelden, die circuleren op media en nieuwswebsites in vraag.  NGO’s richten hun pijlen op de landbouwsector maar men vergeet soms ten koste van wat? Dit leidt tot enorme reputatie- en imagoschade voor de sector.” 

Positieve imagocampagne en gegevensbescherming

Bart Dochy, die ook voorzitter is van de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid in het Vlaams parlement, maakte rond agribashing een conceptnota op. “Op Vlaams niveau kan dit in eerste instantie meegenomen worden bij de opmaak van de nieuwe Vlaamse codex Dierenwelzijn. Daarnaast wil Dochy een charter uitwerken met de belangengroepen, NGO’s en de sector. Zo wil hij de verschillende groepen dichter bij elkaar brengen. “Maar dit volstaat niet. Er moet ook een positieve campagne uitgewerkt worden, bijvoorbeeld door VLAM, die de positieve inspanningen van de sector in de kijker zet.

Op Federaal niveau dringt zich een evaluatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op waarbij het recht op vrijheid van meningsuiting in evenwicht moet worden gebracht met het recht op gegevensbescherming en privacy. Daarnaast kan het helpen om in kader van woonstschennis het begrip aanhorigheid beter te duiden. Een fokkerij, stal of afgesloten veld met gewassen zou als aanhorigheid opgenomen kunnen worden.  Op Europees niveau kan een evaluatie en aanpassing van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming een oplossing bieden. 

“De vrijgeleide om ongenuanceerd en zonder goedkeuring gefragmenteerde beelden te verspreiden moet gestopt worden. Er zijn diverse oplossingen om een afsprakenkader op te stellen. De negatieve berichtgeving is een kaakslag voor velen die dagelijks het welzijn van hun dieren vooropstellen”, besluit Bart Dochy

Nieuws

Federale regering bereikt akkoord met banken voor transparantere spaarrekeningen

Minister van Financiën Vincent van Peteghem tekende vandaag, samen met staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, een protocol met de bankensector. Dat protocol zorgt voor meer transparantie op spaarrekeningen, wat tot betere voorwaarden voor consumenten moet leiden.

Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager. 

Vrouw & Maatschappij wil een totaalverbod op deepnudes-apps

Het maken en verspreiden van deepnudes zijn een zeer verontrustende trend. Eind september getuigden enkele ’bekende Vlamingen over valse naaktbeelden die kwalijk van hen verspreid werden. Naar aanleiding van de Internationale dag tegen het geweld op vrouwen wil Vrouw & Maatschappij (V&M) , de politieke vrouwenbeweging van cd&v, het zorgwekkende probleem van deepnudes onder de aandacht brengen en oproepen tot een totaalverbod van apps en websites die dit mogelijk maken.

Ze bieden -vaak gratis- de mogelijkheid aan om een alledaagse foto of video zomaar om te vormen tot een naaktbeeld. Bovendien is zo’n app enkel ontwikkeld op basis van data van vrouwenlichamen en niet van mannenlichamen. De software is dus ontworpen om enkel vrouwelijke slachtoffers te maken. Vrouw & Maatschappij roept dan ook op tot een totaalverbod op deze apps.