wil komaf maken met ‘agribashing’: positieve communicatiecampagne en betere gegevensbescherming voor landbouwbedrijven

Publicatiedatum

Auteur

Bart Dochy

Deel dit artikel

"Agribashing, of het in een negatief daglicht stellen van de landbouwsector, neemt de voorbije jaren toe," zo zegt Vlaams parlementslid voor CD&V Bart Dochy. Dochy, die in het Vlaams parlement ook voorzitter is van de commissie Landbouw, vraagt om een positieve communicatiecampagne om het fenomeen agribashing, zowel op sociale media als fysiek, een halt toe te roepen: “Onze landbouwsector verdient dit niet.”

Zowel kalkoenkwekerijen, eend- of ganzenhouderijen, nertsenfokkerijen, slachthuizen, runder- en varkenshouderijen hadden de afgelopen jaren te kampen met heel wat negatieve media-aandacht in het kader van dierenwelzijn. “Heel vaak gebeurt dit naar aanleiding van heimelijk gemaakte beelden die uit de context worden gehaald en in de media verspreid worden,” legt Bart Dochy uit. Nu kerstmis nadert, vreest het parlementslid een nieuwe golf van negatieve campagnevoering. “Sociale media zorgen voor een versnelde verspreiding van beelden en dit lokt vaak veel commotie uit online en offline. Eenzijdige reportages, gefragmenteerde beelden of de uitzonderingen worden uitvoerig toegelicht en verspreid. En dat is jammer, want er zijn verdomd veel goede voorbeelden van bedrijven die het goed doen.” 

Het parlementslid benadrukt dat dat schendingen van de dierenrechten niet kunnen en dat landbouwbedrijven hierin een belangrijke verantwoordelijkheid hebben. “Maar daar knelt net het schoentje. Zaakvoerders en bij uitbreiding de hele landbouwsector leveren enorme inspanningen die tenietgedaan worden door de beeldvorming in de media. Niemand stelt die beelden, vaak collages en verknipte beelden, die circuleren op media en nieuwswebsites in vraag.  NGO’s richten hun pijlen op de landbouwsector maar men vergeet soms ten koste van wat? Dit leidt tot enorme reputatie- en imagoschade voor de sector.” 

Positieve imagocampagne en gegevensbescherming

Bart Dochy, die ook voorzitter is van de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid in het Vlaams parlement, maakte rond agribashing een conceptnota op. “Op Vlaams niveau kan dit in eerste instantie meegenomen worden bij de opmaak van de nieuwe Vlaamse codex Dierenwelzijn. Daarnaast wil Dochy een charter uitwerken met de belangengroepen, NGO’s en de sector. Zo wil hij de verschillende groepen dichter bij elkaar brengen. “Maar dit volstaat niet. Er moet ook een positieve campagne uitgewerkt worden, bijvoorbeeld door VLAM, die de positieve inspanningen van de sector in de kijker zet.

Op Federaal niveau dringt zich een evaluatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op waarbij het recht op vrijheid van meningsuiting in evenwicht moet worden gebracht met het recht op gegevensbescherming en privacy. Daarnaast kan het helpen om in kader van woonstschennis het begrip aanhorigheid beter te duiden. Een fokkerij, stal of afgesloten veld met gewassen zou als aanhorigheid opgenomen kunnen worden.  Op Europees niveau kan een evaluatie en aanpassing van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming een oplossing bieden. 

“De vrijgeleide om ongenuanceerd en zonder goedkeuring gefragmenteerde beelden te verspreiden moet gestopt worden. Er zijn diverse oplossingen om een afsprakenkader op te stellen. De negatieve berichtgeving is een kaakslag voor velen die dagelijks het welzijn van hun dieren vooropstellen”, besluit Bart Dochy

Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.