Wereldkankerdag: hoe voeren we de strijd tegen kanker?

Publicatiedatum

Auteur

Wouter Beke

Deel dit artikel

Het laatste jaar stond volledig in het teken van de coronacrisis en nog steeds heeft het virus ons in een greep. De druk op de ziekenhuizen, strenge coronamaatregelen en angst om besmet te raken; het was en is nog altijd niet gemakkelijk. Maar er is perspectief: het COVID-vaccin zal onze vrijheid teruggeven.

CORONA EN KANKER: STEL ZORG NIET UIT!

Ondanks de oproepen van dokters, verpleegkundigen en andere zorgverleners om je zorg niet uit te stellen, zetten vele mensen niet of laat de stap naar de juiste hulp. Ook bij de zorginstellingen die werken rond kanker merken ze deze tendens. Corona maakt de strijd tegen kanker een stuk moeilijker.

40% minder kankerdiagnoses. Nee, dat is geen goed nieuws

In 2020 werden er 40 procent minder kankerdiagnoses gesteld. In eerste instantie klinkt dit bijzonder positief, maar de realiteit is anders. Een pak minder mensen zochten het voorbije jaar een dokter of ziekenhuis op bij klachten. Hierdoor daalt het aantal diagnoses op papier, maar niet noodzakelijk het aantal mensen met kanker.

Na schatting van het Belgische kankerregister zijn er ongeveer 5000 onopgemerkte kankergevallen ten opzichte van vorig jaar. Vooral bij huidkankers, maar ook bij blaas- en nierkanker, hoofd- en halskanker en prostaatkanker is er een duidelijke daling waar te nemen. Onze oproep is dan ook duidelijk: stel een bezoek aan de dokter niet uit.

Een gezonde levensstijl als preventie tegen kanker!

Tijdens de lockdown dronk 21 procent van de Vlamingen meer alcohol dan voordien. Dit doen ze anders dan normaal in hun thuissfeer. Het is belangrijk om bewust om te gaan met alcohol en daarom wordt elk jaar ‘Tournée Minérale’ georganiseerd.

Vlaams Minister van Welzijn Wouter Beke doet hier zoals andere jaren ook aan mee: "Gezien bijna elke Vlaming Tournée Minérale kent, begint het een vaste waarde te worden in Vlaanderen. De coronamaatregelen zorgen voor andere gewoontes rond alcohol: de horeca is gesloten en sommige mensen drinken meer alcohol dan voordien. Tournée Minérale komt op het goede moment om bij die nieuwe gewoontes stil te staan en het gezellig te maken thuis, wat ook zonder alcohol kan. Daarom doe ik ook dit jaar opnieuw mee."

Mensen gaan massaal wandelen, maar ook zeer veel mensen vinden door de maatregelen niet meer de motivatie om sportief te zijn. Op gezondleven.be, een initiatief van de Vlaamse overheid, vind je tips en tricks voor gezonde voeding en meer beweging.

HOE PAKKEN WE KANKER PREVENTIEF AAN?

Stichting tegen Kanker geeft 12 voornemens preventief tegen Kanker:

 1. Rook niet
 2. Maak uw woning rookvrij
 3. Werk aan een gezond lichaamsgewicht
 4. Zorg voor lichaamsbeweging en beperk uw tijd zittend
 5. Eet gezond
 6. Alcohol drinken beperken
 7. Vermijd te veel blootstelling aan de zon (vooral kinderen)
 8. Bescherm u tegen kankerverwekkende stoffen op het werk en volg de veiligheidsvoorschriften op.
 9. Ga na of uw woning werd blootgesteld aan straling (radonconcentraties)
 10. Borstvoeding geven verlaagt uw risico op kanker
 11. Kinderen laten deelnemen aan vaccinatieprogramma’s voor hepatitis B voor pasgeborenen en het humaan papillomavirus voor jonge meisjes.
 12. Neem deel aan georganiseerde screeningprogramma’s voor darmkanker, borstkanker en baarmoederhalskanker.

Europees kankerplan

Het EU beating Cancer plan stelt verbeteringen voor in onderzoek, preventie, detectie, behandelingen, financiering, opleidingen en nazorg voor overlevenden. Elk jaar krijgen 2.6 miljoen mensen een kankerdiagnose, daarenboven sterven er elk jaar 1.2 miljoen mensen in de EU aan kanker. Vanuit haar rol als EVP-coördinator in de bijzonder commissie voor de strijd tegen kanker steunt Cindy Franssen de ambitie om dit grondig en grootschalig aan te pakken.

Uit het luik preventie vallen onder meer op:

 • De strijd tegen roken. Tegen 2040 wil de EU dat minder dan 5% van de bevolking rookt. Hiervoor moet werk worden gemaakt van:
  • een verbod op verkoop van tabak met smaak
  • plain packaging en regels rond advertenties op sociale media
  • tabaksbelasting op nieuwe producten die momenteel buiten de scope vallen
  • update van 'Council Recommendation on Smoke-Free Environments' om ook nieuwe producten in op te nemen zoals e-sigaretten.
 • Schadelijke alcoholconsumptie verminderen. Verplicht labelen van ingrediënten, caloriecontent en gezondheidswaarschuwing wordt voorgesteld voor einde van 2023. Belastingkader wordt herzien en online marketing moet verminderen.
 • Gezondere levensstijl: in 2022, zal de Commissie een studie publiceren over fiscale maatregelen en prijszettingen van suikers, soft drinks en alcohol.
 • Blootstelling aan schadelijke stoffen op het werk: onder meer limieten voor blootstellingen aan asbest worden herzien.

KREEG JE OOIT EEN KANKERDIAGNOSE EN BEN JE GENEZEN? DAN MOETEN VERZEKERAARS DAT OOK "VERGETEN"! EUROPA KAN HIER EEN ROL IN SPELEN.

Wat is het recht om vergeten te worden en in welke vorm bestaat dit al?

Het recht om vergeten te worden omvat een bescherming voor ex-patiënten. Na verloop van een bepaalde termijn mag hun verleden met kanker geen invloed hebben op de voorwaarden waaronder zij een verzekering kunnen krijgen. (bijvoorbeeld: bij een schuldsaldoverzekering,.)

Na Frankrijk was België als tweede Europees land met zo’n bescherming een echte voorloper. Daarnaast kennen sinds kort ook Nederland en Luxemburg een recht om vergeten te worden. 

Uiteraard zijn er enkele nationale verschillen. Zo heeft België geen kortere termijn voor kinderen, en is er een meldingsplicht. De inhoud van het referentierooster, waarin korte termijnen worden opgenomen voor bepaalde vormen van kanker, zoals bijvoorbeeld borstkanker, is ook niet identiek in de 4 landen.

Het is belangrijk deze verschillen mee te nemen, omdat je, wanneer je het recht om vergeten te worden wil garanderen op Europees niveau, je ervoor moet zorgen dat we geen slechtere bescherming hebben dan hetgeen er nu reeds bestaat in de 4 landen. Beter gezegd: we willen niet dat landen die nu al bepaalde mate van bescherming hebben, zoals België, dit moeten afzwakken.

Wat willen we juist doen op Europees niveau?

We willen vooral de voortrekkersrol die België nu al speelt doortrekken en dit recht om vergeten te worden op Europees niveau garanderen. Patiënten, ongeacht hun afkomst, moeten kunnen genieten van dit recht. Nu is dit in slechts 4 landen, waaronder België, gegarandeerd. We willen dit voor alle EU-lidstaten.

Dit moet eerst en vooral met betrekking tot de schuldsaldoverzekering* gegarandeerd worden. Dit heeft veruit de meest verregaande (financiële) gevolgen en kan echt een groot verschil maken in het leven van ex-patiënten. Patiënten mogen geen tweede keer gestraft worden nadat hun behandeling afgelopen is. Andere mogelijke aandachtsdomeinen kunnen zijn: hospitalisatieverzekering, inkomensverzekering of verzekering gewaarborgd inkomen, reisannulatieverzekering.

*Een schuldsaldoverzekering is een verzekering die ervoor zorgt dat, in geval van overlijden, lopenden leningen niet door familie betaald moeten worden.

Nieuws

Voer mee campagne in uw provincie!

Tijdens de laatste 2 weken van de campagne trekt onze tourbus door Vlaanderen en Brussel. Zorg dat u erbij bent en ga mee op pad met onze topkandidaten om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om op 9 juni voor zekerheid te kiezen.

Gratis bestaat niet.

De afgelopen weken werden we in de pers om de oren geslagen met maatregelen om de koopkracht van mensen te versterken. Bij linkse partijen kwam het woord ‘gratis’ sneller over de tong gerold dan het water in de Niagara-watervallen stromen kan. Rechtse partijen hadden de mond vol van de in hun ogen heilige graal van 500 euro verschil tussen werken en niet-werken. Ze slaan beiden pijnlijk de bal mis.

cd&v wil met bijkomende investeringen de veiligheid van ons land verzekeren

Cd&v legt een plan op tafel om de internationale veiligheid van ons land te versterken. Blikvangers zijn onder meer het verhogen van het aantal beroepsmilitairen naar 40.000, de aankoop van luchtafweer, een extra fregat en bijkomende F35’s. Cd&v bundelt die voorstellen in een ‘Roadmap voor onze Belgische Defensie’, die 15 concrete punten bevat.