We kunnen 40% van alle kankers voorkomen

Publicatiedatum

Auteur

Joachim Coens

Deel dit artikel

Deze week is het “European Week Against Cancer”, de strijd tegen deze vreselijke ziekte komt zo opnieuw prominent op de agenda. De Europese Unie heeft een plan klaar, het “EU Beating Cancer Plan”. Met dit plan kunnen we 3 miljoen mensenlevens redden tegen 2030. Opvallend daarbij is de rol van preventie. Met goede preventie kunnen we 40% van alle kankers voorkomen, hier is dus een enorme winst te boeken. Gezond leven, daar draait het om. Waar hebben we dat nog gehoord? Jawel, in het pleidooi van Joachim Coens om van Vlaanderen een “Blue Zone” te maken.

Als we nu niets doen is tegen 2035 kanker de grootste doodsoorzaak in Europa

Het aantal kankergevallen neemt toe, die evolutie moeten we stoppen. Als we het tij willen keren moet kankerpreventie veel beter. Gezonde lucht is bijvoorbeeld belangrijk, daarom wil de EU tegen 2050 een Europa zonder vervuiling in de lucht, het water en de aarde.

Cindy Franssen is europarlementslid en Coordinator in de bijzondere commissie voor de strijd tegen kanker. Ze trekt mee aan de kar: "Het Europees plan voor de strijd tegen kanker komt geen dag te vroeg. Elk jaar krijgen binnen de Europese Unie 2,7 miljoen mensen de diagnose van kanker, dat zijn enorme cijfers. Met de juiste maatregelen kunnen we 40% van kankers voorkomen. Dat doen we door betere omgang met risicofactoren, zoals roken, schadelijk alcoholgebruik en een gebrek aan lichaamsbeweging. We moeten ook een gezonde leefomgeving verzekeren voor mensen, zonder blootstelling aan vervuiling, verontreiniging en kankerverwekkende stoffen."

Het Europees plan voor de strijd tegen kanker zet stevig in op preventie:

 • De strijd tegen roken. Tegen 2040 wil de EU dat minder dan 5% van de bevolking rookt. Hiervoor moet werk worden gemaakt van:
  • een verbod op verkoop van tabak met smaak
  • plain packaging en regels rond advertenties op sociale media
  • tabaksbelasting op nieuwe producten die momenteel buiten de scope vallen
  • update van 'Council Recommendation on Smoke-Free Environments' om ook nieuwe producten in op te nemen zoals e-sigaretten.
 • Schadelijke alcoholconsumptie verminderen. Verplicht labelen van ingrediënten, caloriecontent en gezondheidswaarschuwing wordt voorgesteld voor einde van 2023. Belastingkader wordt herzien en online marketing moet verminderen.
 • Gezondere levensstijl: in 2022, zal de Commissie een studie publiceren over fiscale maatregelen en prijszettingen van suikers, soft drinks en alcohol.
 • Blootstelling aan schadelijke stoffen op het werk: onder meer limieten voor blootstellingen aan asbest worden herzien.

We moeten koplopers worden in gezond leven.

“We moeten niet enkel inzetten op zorg, maar ook op gezondheid. Willen we koplopers worden in pillen slikken, of in gezond leven? Wat mij betreft in het tweede. Daarom moeten we van Vlaanderen een Blue Zone maken. Dat is een plek waar het goed en gezond leven is, waardoor mensen minder ziek worden en langer leven”, stelt voorzitter Joachim Coens.

Waar moet zo’n Blue Zone aan voldoen?

 • Voldoende bewegen in een aangename leefomgeving
 • Gezond en evenwichtig eten
 • Genieten van het leven
 • Een betekenisvol leven
 • Sociale verbondenheid 
 • Een zuivere bodem en gezonde lucht

Opvallend is dat deze ambitie dus sterk overeenkomt met wat we moeten ondernemen om kanker te bestrijden. 

Lees hier meer over de Blue Zone ambitie

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.