Wat betekent het nieuwe erfrecht voor u?

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Vandaag, 1 september, gaat het nieuwe erfrecht van start. Erfeniskwesties hebben families en vrienden al te vaak hopeloos verdeeld. Heel wat erfenisregels dateren nog van in de tijd van Napoleon en zijn meer dan 200 jaar oud. De regels waren dus niet langer aangepast aan de huidige noden van onze samenleving.

Het klassieke gezin van gehuwde ouders met kinderen wordt bijvoorbeeld steeds minder de norm en meer en meer mensen bouwen een gezin uit buiten het huwelijk en kiezen voor een wettelijke of feitelijke samenwoning. Ook de toename van het aantal nieuw samengestelde gezinnen, eenoudergezinnen en alleenstaanden zorgde voor tal van nieuwe uitdagingen. De bestaande erfenisregels waren dus niet meer van deze tijd. 

Daarom werd het erfrecht aan een stevige modernisering onderworpen, dat resulteert vandaag in een nieuw en modern erfrecht. Het nieuwe erfrecht kwam er onder impuls van minister van justitie Koen Geens en federaal parlementslid Sonja Becq en gaat van start op 1 september 2018.

De krachtlijnen van de hervorming

Met het nieuwe erfrecht wordt de regelgeving een pak moderner, eenvoudiger en rechtvaardiger. Zo krijgen mensen meer inspraak over wie wat erft bij een overlijden, maar is er ook nog steeds oog voor familiale solidariteit. 

Om ruzies bij erfenissen in de toekomst zoveel mogelijk te vermijden kan in een erfovereenkomst op voorhand, samen met de familie, ook veel meer vastgelegd worden over de erfenis. De nieuwe regels zorgen zo voor meer zekerheid bij de erflater en diegene die erft.  

Tot slot beantwoorden de nieuwe regels ook veel beter aan de huidige situaties. In heel wat nieuw samengestelde gezinnen konden de bestaande regels soms tot ogenschijnlijk oneerlijke situaties leiden. Het nieuwe erfrecht biedt daar nu een antwoord op.  

Meer uitgebreide informatie over het nieuwe erfrecht kan je hier vinden: Wat betekent het nieuwe erfrecht voor jou?

VRT nieuws maakte een handige (info)animatie, die kan je hier bekijken.

Nieuws

Staatssecretaris Nicole de Moor is tevreden met de doorbraak op Europese top over asiel en migratie

De Europese ministers die bevoegd zijn voor asiel en migratie zijn donderdag tot een akkoord gekomen die de toekomst van het Europees migratiebeleid zal bepalen. De afspraken die gemaakt zijn moeten zorgen voor een gecontroleerd asiel en migratiebeleid.

‘Wat is er in godsnaam mis met twee wettelijke papa’s?’

‘Willen we het krijgen van een biologisch kind niet beperken tot een mogelijkheid voor de happy few, dan moeten we zelf werk maken gelijk speelveld en een gedegen een juridische basis voor altruïstisch draagmoederschap’, aldus cd&v-volksvertegenwoordigers Els Van Hoof en Orry Van de Wauwer.

Decretale verlenging voor alle aflopende vergunningen eindelijk gestemd.

Landbouwers die hun vergunning de voorbije jaren zagen aflopen, kwamen in grote onzekerheid terecht en werden geconfronteerd met vermijdbare kosten. “Met de decretale verlenging van alle aflopende vergunningen zorgen we nu dat er voor hen een oplossing is”, zegt minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v).