Wat betekent het nieuwe erfrecht voor u?

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Vandaag, 1 september, gaat het nieuwe erfrecht van start. Erfeniskwesties hebben families en vrienden al te vaak hopeloos verdeeld. Heel wat erfenisregels dateren nog van in de tijd van Napoleon en zijn meer dan 200 jaar oud. De regels waren dus niet langer aangepast aan de huidige noden van onze samenleving.

Het klassieke gezin van gehuwde ouders met kinderen wordt bijvoorbeeld steeds minder de norm en meer en meer mensen bouwen een gezin uit buiten het huwelijk en kiezen voor een wettelijke of feitelijke samenwoning. Ook de toename van het aantal nieuw samengestelde gezinnen, eenoudergezinnen en alleenstaanden zorgde voor tal van nieuwe uitdagingen. De bestaande erfenisregels waren dus niet meer van deze tijd. 

Daarom werd het erfrecht aan een stevige modernisering onderworpen, dat resulteert vandaag in een nieuw en modern erfrecht. Het nieuwe erfrecht kwam er onder impuls van minister van justitie Koen Geens en federaal parlementslid Sonja Becq en gaat van start op 1 september 2018.

De krachtlijnen van de hervorming

Met het nieuwe erfrecht wordt de regelgeving een pak moderner, eenvoudiger en rechtvaardiger. Zo krijgen mensen meer inspraak over wie wat erft bij een overlijden, maar is er ook nog steeds oog voor familiale solidariteit. 

Om ruzies bij erfenissen in de toekomst zoveel mogelijk te vermijden kan in een erfovereenkomst op voorhand, samen met de familie, ook veel meer vastgelegd worden over de erfenis. De nieuwe regels zorgen zo voor meer zekerheid bij de erflater en diegene die erft.  

Tot slot beantwoorden de nieuwe regels ook veel beter aan de huidige situaties. In heel wat nieuw samengestelde gezinnen konden de bestaande regels soms tot ogenschijnlijk oneerlijke situaties leiden. Het nieuwe erfrecht biedt daar nu een antwoord op.  

Meer uitgebreide informatie over het nieuwe erfrecht kan je hier vinden: Wat betekent het nieuwe erfrecht voor jou?

VRT nieuws maakte een handige (info)animatie, die kan je hier bekijken.

Nieuws

Oppositie weigert wet te stemmen die zorgt voor meer terugkeer

Vandaag staan 4 wetsontwerpen van Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, op de agenda van de plenaire zitting van het parlement om gestemd worden. Die zijn hervormingen die noodzakelijk zijn om tot een gecontroleerd en rechtvaardig migratiemodel te komen, niet in het minst om meer terugkeer te kunnen organiseren. Alweer werd er een advies van de Raad van State gevraagd door de oppositie, terwijl dit er al is geweest en deze geen opmerkingen had.

Met uitbreiding project "High Trouble" en gezamenlijke missies naar herkomstlanden wil staatssecretaris de Moor inzetten op de terugkeer van drugscriminelen zonder wettig verblijf

De Moor: “De Dienst Vreemdelingenzaken zal plaatsen voorbehouden in gesloten centra voor drugsdealers zonder papieren. In het kader van het project High Trouble identificeert de politie de grootste overlastplegers in een buurt op voorhand en niet pas bij een actie op het terrein. De politie heeft zicht op de situatie in de buurt en weet door hun terreinkennis wie wijken onveilig maakt. De Dienst Vreemdelingenzaken zal hen in een gesloten centrum plaatsen en alles in het werk stellen om die personen te verwijderen.”

Vlaanderen krijgt 23 nieuwe OverKop-huizen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits maakt de locaties bekend van 23 nieuwe OverKop-huizen. Daarmee overschrijden Vlaanderen en Brussel de kaap van 60 OverKop-huizen. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om een investering van 1,8 miljoen euro om het mentaal welzijn van jongeren te versterken en meer bespreekbaar te maken.