Vrije Tijd

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

Kernpunten

  • Vrijwillig maatschappelijk engagement en artistieke vrijheid respecteren en ondersteunen we met een ambitieus ondersteunings- en innovatiebeleid voor een kwaliteitsvol, duurzaam en divers vrijetijdsaanbod dat ontmoetingen tussen mensen van alle generaties en culturen mogelijk maakt. Respect voor verenigingen tonen we door een adequate financiële ondersteuning o.a. een indexering van de werkingssubsidies, minder planlast en regelrust.
  • De overheid moet niet in de plaats treden van wat mensen zelf organiseren en moet het bestaande aanbod faciliteren en lacunes aanvullen. De overheid mag aan die ondersteuning voorwaarden koppelen maar een vereniging dient niet om de doelstellingen van een overheid uit te voeren. We verzetten ons daarom tegen de tendens om enkel subsidies toe te kennen aan organisaties die zich inschrijven in de realisatie van het overheidsbeleid. Verenigingen moeten met hun kernactiviteit bezig kunnen zijn - het organiseren van vrijetijdsactiviteiten, het verenigen van mensen om samen vorm te geven aan de samenleving. Daarom verwerpt cd&v de instrumentalisering van het verenigingsleven en verdedigt de fundamentele vrijheid van elke vereniging.
  • Gedeeld en multi-functioneel gebruik van alle publieke gebouwen of gebouwen die meegefinancierd werden door een overheid (scholen, speelplaatsen, gemeenschapslokalen, overheidsgebouwen, …) is nodig om alle vrijetijdsactiviteiten voldoende kwalitatieve en duurzame ruimte te geven. Alle overheden moeten daarom een coherent en structureel infrastructuurbeleid voeren met nadruk op duurzaamheid, toegankelijkheid en veiligheid.
  • We maken werk van één Vlaams Digitaal Loket waar alle verenigingen met infrastructuurplannen en subsidievragen terechtkunnen.. De overheid voorziet modelovereenkomsten om co-gebruik ook juridisch correct te regelen én subsidieert aanpassings- en onderhoudswerken voor profit en non-profit organisaties die gedeeld gebruik van hun infrastructuur willen mogelijk maken. Voor jeugdinfrastructuur maken we een decretale minimumnorm waar die moet aan voldoen inzake veiligheid en duurzaamheid.
  • Iedereen heeft levenslang recht op kwaliteitsvolle vrijetijdsactiviteiten. Daarom moet de UiTPAS worden geëvalueerd, bijgestuurd en uitgerold over heel Vlaanderen zodat alle Vlamingen gebruik kunnen maken van dit geautomatiseerde en niet stigmatiserende kortingsysteem. Maar we moeten ook extra inspanningen leveren om een kwalitatief en divers aanbod op maat voor iedereen te realiseren, ook voor moeilijker bereikbare doelgroepen zoals nieuwkomers, senioren, mensen met een beperking, sociaal kwetsbaren, jongeren, enz. Cultuureducatie en sportpromotie spelen daarbij een cruciale rol.
  • We leren alle Vlamingen op een mediawijze manier omgaan met internet en sociale media en maken hen bewust van de gevaren van desinformatie en informatiebubbels. We blijven investeren in een sterke openbare omroep die alle Vlamingen bereikt met kwalitatieve programma’s en betrouwbaar nieuws. Regionale en lokale mediabedrijven stellen we in staat om hun verbindende rol te blijven spelen.
Terug naar alle standpunten