Vonnissen en arresten voorlezen in rechtszaal binnenkort verleden tijd

Publicatiedatum

Auteur

Servais Verherstraeten

Deel dit artikel

De commissie voor herziening van de Grondwet keurde daarnet het voorstel van Kamerfractieleider Servais Verherstraeten (Cd&v) goed dat bepaalt dat vonnissen niet meer integraal moeten voorgelezen worden in de rechtszaal. “Enkel het beschikkende gedeelte met de beslissing zal dus nog moeten worden uitgesproken.”, legt Verherstraeten uit.

“In de zaak rond Lernout & Hauspie werd de voorlezing al eenmalig overgeslagen omdat die te veel tijd in beslag zou nemen.”, aldus Verherstraeten. Het voorlezen van een vonnis in de zittingszaal is voorbijgestreefd, gaat Servais Verherstraeten verder. Binnenkort wordt de voorlezing dus beperkt tot de eigenlijke uitspraak en wordt de -vaak lange- motivering weggelaten. Die wordt dan op een website, weliswaar anoniem, kenbaar gemaakt aan het publiek. "De tijd dat vonnissen uitsluitend onder de aandacht van het publiek werden gebracht door de journalisten van de schrijvende pers, die de terechtzittingen gingen bijwonen, is lang voorbij. Vandaag is het nut van die voorlezing zeer beperkt, zelfs onbestaande wanneer dat gebeurt voor een lege zittingszaal. Zeker wanneer blijkt dat het nagestreefde doel even goed of zelfs beter kan worden bereikt met moderne technieken van massacommunicatie", aldus Verherstraeten. Om de aanpassing door te voeren werd artikel 149 van de Grondwet gewijzigd. Dat artikel werd aan het einde van de vorige legislatuur voor herziening verklaard en kan dus worden aangepast met een tweederdemeerderheid.

Ik ben tevreden dat mijn voorstel unaniem door de Commissie tot herziening van de Grondwet aanvaard is", aldus Cd&v-fractieleider Servais Verherstraeten. "De vrijgekomen tijd zal door de magistraten kunnen worden gebruikt om zich bij te scholen of bijkomende zaken te behandelen. In het kader van de bespreking van de uitvoeringswet volgende week zullen we wel nog de nadruk leggen op het beschermen van elke individuele partij door het anonimiseren van de uitspraken die online geplaatst worden".

Nieuws

Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager. 

Vrouw & Maatschappij wil een totaalverbod op deepnudes-apps

Het maken en verspreiden van deepnudes zijn een zeer verontrustende trend. Eind september getuigden enkele ’bekende Vlamingen over valse naaktbeelden die kwalijk van hen verspreid werden. Naar aanleiding van de Internationale dag tegen het geweld op vrouwen wil Vrouw & Maatschappij (V&M) , de politieke vrouwenbeweging van cd&v, het zorgwekkende probleem van deepnudes onder de aandacht brengen en oproepen tot een totaalverbod van apps en websites die dit mogelijk maken.

Ze bieden -vaak gratis- de mogelijkheid aan om een alledaagse foto of video zomaar om te vormen tot een naaktbeeld. Bovendien is zo’n app enkel ontwikkeld op basis van data van vrouwenlichamen en niet van mannenlichamen. De software is dus ontworpen om enkel vrouwelijke slachtoffers te maken. Vrouw & Maatschappij roept dan ook op tot een totaalverbod op deze apps.

Aantal studenten dat onderneemt zit fors in de lift

Sinds 2017 is het aantal hogeschool- en universiteitsstudenten dat tijdens de studies een onderneming opstart nagenoeg verdubbeld. 6.640 studenten hebben hun eigen onderneming opgestart. Dankzij het statuut van student-zelfstandige kunnen studenten tijdens hun studies een onderneming opstarten onder een gunstige regeling op vlak van sociale bijdragen.