Vlaamse scholen volledig rookvrij

Publicatiedatum

Auteur

Hilde Crevits

Deel dit artikel

Sinds dit schooljaar geldt een algemeen rookverbod in Vlaamse scholen. Dit initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits versterkt de voorbeeldfunctie van scholen in het belang van de gezondheid van elke jongere en elke leerkracht.

Alle scholen en onderwijsinstellingen in Vlaanderen kunnen nu signalisatieborden en -stickers van ‘Generatie Rookvrij’ aanvragen om het nieuwe rookverbod te ondersteunen.  Met het promotiemateriaal kunnen scholen duidelijk aangeven dat scholen nu helemaal rookvrij zijn. Alle scholen en onderwijsinstellingen in Vlaanderen kunnen voortaan signalisatieborden en -stickers van ‘Generatie Rookvrij’ aanvragen om het nieuwe rookverbod te ondersteunen. 

Vroeger bleef het rookverbod beperkt tot de binnenruimten en het openluchtterrein op bepaalde uren en dagen.  Uit cijfers van het Vlaams Instituut Gezond Leven blijkt bovendien dat scholen nog steeds te maken kregen met overtredingen van het rookverbod.  Hilde Crevits wil met andere organisaties zoals Kom op Tetegen Kanker scholen helemaal rookvrij maken. Sinds de start van het nieuwe schooljaar geldt daarom het rookverbod de klok rond, 7 dagen op 7, voor het hele schooldomein, zowel binnen als buiten. 

Een goede signalisatie over het algemeen rookverbod aan de schoolpoort is nodig om leerlingen, personeelsleden en bezoekers duidelijk te maken dat de school helemaal rookvrij is. Daarom voorzien de overheid en het Vlaams Instituut Gezond Leven, met financiële steun van de Stichting tegen Kanker en Kom op tegen Kanker, en met de medewerking van de onderwijskoepels en het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap een gratis signalisatiebord en sticker voor elke vestigingsplaats. Daarop staat de duidelijke boodschap ‘Hier leer ik rookvrij’. Dit initiatief past in het nieuwe kader van  ‘Generatie Rookvrij’. Scholen kunnen de materialen via een webshop aanvragen. 

Generatie 2019-2037 = eerste rookvrije generatie
'Generatie Rookvrij' is de brede beweging van burgers en organisaties, die vorig jaar gelanceerd werd door 9 organisaties. Vandaag krijgt ze al steun van een 50-tal organisaties uit het middenveld. Doel is dat  kinderen vanaf  2019 geboren deel uitmaken van de eerste rookvrije generatie. Dat kan door zoveel mogelijk plaatsen waar kinderen komen  rookvrij te houden. Zo kennen kinderen een rookvrije start (geboorte) en kunnen ze rookvrij opgroeien als ze spelen, leren, fuiven, … Na  hun 18de  beginnen de meesten niet meer met roken. Aan volwassenen wordt gevraagd om het goede voorbeeld te geven. Om niet te roken in de buurt van kinderen en jongeren, want zien roken doet roken. Om de nieuwe norm van niet-roken, telkens er minderjarigen in de buurt zijn, dus mee te ondersteunen.  

Ministers Crevits en Vandeurzen: blij met 'Generatie Rookvrij'

Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits: "Vanaf dit schooljaar zijn de scholen volledig rookvrij. Scholen kunnen zo bijdragen tot een eerste echte rookvrije generatie. Om alle scholen een duwtje in de rug te geven voorziet de overheid, in samenwerking met  de onderwijskoepels, voor elke school in enkele materialen: een signalisatiebord en sticker met daarop de boodschap ‘Hier leer ik rookvrij’. Goede signalisatie, die bovendien verwijst naar het positieve kader van ‘Generatie Rookvrij’ en die onderdeel is van een sterk rookbeleid op school, helpt mee overtredingen voorkomen. De boodschap is duidelijk: roken in een schoolomgeving is verleden tijd.”

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen is tevreden met het algemeen rookverbod: "De nieuwe Leerlingenbevraging toont aan dat nog te veel minderjarigen roken. Scholen sensibiliseren en zetten in op tabakspreventie en rookstop. En op een sterk rookbeleid, waarvan dit algemeen rookverbod een belangrijk onderdeel is. De school geeft jongeren zo het signaal dat roken niet oké is. Als rookvrij de norm wordt op school, staan jongeren sterker in hun schoenen om nee te zeggen. Zo helpt de school mee aan de ontwikkeling van een eerste generatie die opgroeit zonder tabak!”  Ook de onderwijskoepels en GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap verwelkomen het algemeen rookverbod en ‘Generatie Rookvrij’. 

>> Meer info en ondersteuningsmaterialen voor het uitwerken van een rookbeleid op jouw onderwijsinstelling vind je op : www.gezondeschool.be
>> Campagnemateriaal bestellen kan via:  https://generatierookvrij.be/bestel-uw-generatie-rookvrij-signalisatiemateriaal

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

"Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat", zeggen Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne en Kamerlid Leen Dierick. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.