VDAB KRIJGT 50-PLUSSERS NIET AAN HET WERK

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Sinds het generatiepact is het brugpensioen geen vrijbrief meer voor de arbeidsmarkt. Een bepaalde groep bruggepensioneerden moet immers beschikbaar blijven voor een job. In Vlaanderen zijn er op dit moment 2.632 bruggepensioneerden die niet vrijgesteld zijn ‘van inschrijving als werkzoekende’. Vlaams Volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V) onderzocht het Vlaams activeringsbeleid in deze. 

VDAB heeft een begeleidings- en opleidingsaanbod uitgewerkt voor de 2.632 Vlaamse bruggepensioneerden die zich beschikbaar moeten houden voor de arbeidsmarkt.
Maar de respons is bedroevend. Volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne: “Dit jaar zijn 170 Vlaamse bruggepensioneerden (allen jonger dan 58 jaar)  ingegaan op het VDAB-aanbod. De uitstroom naar werk is zo mogelijk nog bedroevender. In 2011 zijn slechts 6 Vlaamse bruggepensioneerden aan het werk gegaan. Eens te meer blijkt het Generatiepact een slag in het water.” 
Het VDAB-beleid ten aanzien van begeleiding en opleiding van 50-plussers vindt zijn oorsprong in 2009. Toen werd n.a.v. het akkoord “Samen op de bres voor 50+” de activeringsaanpak van de nieuwe instroom 50-, 51- en 52-jarigen verplicht gemaakt. Sinds 1 april dit jaar werd die aanpak uitgebreid tot en met de 55-jarigen. Op vraag van volksvertegenwoordiger Bothuyne kondigde Minister Muyters deze week aan dat de uitbreiding tot 58-jarigen onderdeel zal zijn van het loopbaanakkoord dat de Vlaamse Regering met de Vlaamse sociale partners nog voor het eind van januari wil afsluiten. In 2011 zijn er in Vlaanderen in totaal 70.863 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) ingeschreven bij VDAB. 90% daarvan is jonger dan 58 jaar. 
De VDAB zorgt straks voor een sluitende aanpak voor nieuwe werkzoekenden van 50 tot 58 jaar. 50-plussers die werkzoekend zijn geworden zonder een aanbod van VDAB te krijgen kunnen ook spontaan een opleiding of begeleiding naar werk vragen. Zo werden er dit jaar 6.207 en 3.287 spontane aanvragen genoteerd voor respectievelijk begeleiding en opleiding. 
Onder de meer dan 70.000 werkzoekende 50-plussers zijn er amper 8.734 of 12% in trajectbegeleiding. 1.026 daarvan stroomden na het traject uit naar werk, dat is amper 16%. Gemiddeld is de uitstroom van werkzoekenden naar werk meer dan 55%. 
“Het is duidelijk dat het Vlaams activeringsbeleid van werkzoekende 50-plussers nog niet de resultaten oplevert die worden verhoopt. Zelf met de uitbreiding van de VDAB-aanpak naar nieuwe werkzoekenden tot 58 jaar zal VDAB nog een tandje moeten bijsteken om de uitstroom naar werk te vergroten. Het is goed dat we mensen langer laten werken, maar we moeten straks ook oudere werkzoekenden een perspectief op werk kunnen bieden”, zegt Bothuyne.

Nieuws

Federale regering bereikt akkoord met banken voor transparantere spaarrekeningen

Minister van Financiën Vincent van Peteghem tekende vandaag, samen met staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, een protocol met de bankensector. Dat protocol zorgt voor meer transparantie op spaarrekeningen, wat tot betere voorwaarden voor consumenten moet leiden.

Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager. 

Vrouw & Maatschappij wil een totaalverbod op deepnudes-apps

Het maken en verspreiden van deepnudes zijn een zeer verontrustende trend. Eind september getuigden enkele ’bekende Vlamingen over valse naaktbeelden die kwalijk van hen verspreid werden. Naar aanleiding van de Internationale dag tegen het geweld op vrouwen wil Vrouw & Maatschappij (V&M) , de politieke vrouwenbeweging van cd&v, het zorgwekkende probleem van deepnudes onder de aandacht brengen en oproepen tot een totaalverbod van apps en websites die dit mogelijk maken.

Ze bieden -vaak gratis- de mogelijkheid aan om een alledaagse foto of video zomaar om te vormen tot een naaktbeeld. Bovendien is zo’n app enkel ontwikkeld op basis van data van vrouwenlichamen en niet van mannenlichamen. De software is dus ontworpen om enkel vrouwelijke slachtoffers te maken. Vrouw & Maatschappij roept dan ook op tot een totaalverbod op deze apps.