VDAB KRIJGT 50-PLUSSERS NIET AAN HET WERK

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Sinds het generatiepact is het brugpensioen geen vrijbrief meer voor de arbeidsmarkt. Een bepaalde groep bruggepensioneerden moet immers beschikbaar blijven voor een job. In Vlaanderen zijn er op dit moment 2.632 bruggepensioneerden die niet vrijgesteld zijn ‘van inschrijving als werkzoekende’. Vlaams Volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V) onderzocht het Vlaams activeringsbeleid in deze. 

VDAB heeft een begeleidings- en opleidingsaanbod uitgewerkt voor de 2.632 Vlaamse bruggepensioneerden die zich beschikbaar moeten houden voor de arbeidsmarkt.
Maar de respons is bedroevend. Volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne: “Dit jaar zijn 170 Vlaamse bruggepensioneerden (allen jonger dan 58 jaar)  ingegaan op het VDAB-aanbod. De uitstroom naar werk is zo mogelijk nog bedroevender. In 2011 zijn slechts 6 Vlaamse bruggepensioneerden aan het werk gegaan. Eens te meer blijkt het Generatiepact een slag in het water.” 
Het VDAB-beleid ten aanzien van begeleiding en opleiding van 50-plussers vindt zijn oorsprong in 2009. Toen werd n.a.v. het akkoord “Samen op de bres voor 50+” de activeringsaanpak van de nieuwe instroom 50-, 51- en 52-jarigen verplicht gemaakt. Sinds 1 april dit jaar werd die aanpak uitgebreid tot en met de 55-jarigen. Op vraag van volksvertegenwoordiger Bothuyne kondigde Minister Muyters deze week aan dat de uitbreiding tot 58-jarigen onderdeel zal zijn van het loopbaanakkoord dat de Vlaamse Regering met de Vlaamse sociale partners nog voor het eind van januari wil afsluiten. In 2011 zijn er in Vlaanderen in totaal 70.863 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) ingeschreven bij VDAB. 90% daarvan is jonger dan 58 jaar. 
De VDAB zorgt straks voor een sluitende aanpak voor nieuwe werkzoekenden van 50 tot 58 jaar. 50-plussers die werkzoekend zijn geworden zonder een aanbod van VDAB te krijgen kunnen ook spontaan een opleiding of begeleiding naar werk vragen. Zo werden er dit jaar 6.207 en 3.287 spontane aanvragen genoteerd voor respectievelijk begeleiding en opleiding. 
Onder de meer dan 70.000 werkzoekende 50-plussers zijn er amper 8.734 of 12% in trajectbegeleiding. 1.026 daarvan stroomden na het traject uit naar werk, dat is amper 16%. Gemiddeld is de uitstroom van werkzoekenden naar werk meer dan 55%. 
“Het is duidelijk dat het Vlaams activeringsbeleid van werkzoekende 50-plussers nog niet de resultaten oplevert die worden verhoopt. Zelf met de uitbreiding van de VDAB-aanpak naar nieuwe werkzoekenden tot 58 jaar zal VDAB nog een tandje moeten bijsteken om de uitstroom naar werk te vergroten. Het is goed dat we mensen langer laten werken, maar we moeten straks ook oudere werkzoekenden een perspectief op werk kunnen bieden”, zegt Bothuyne.

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Betaalbare woningen voor werkende starters

Er heerst een wooncrisis in Vlaanderen. Jonge werkende gezinnen kunnen geen woning meer veroorloven. We moeten meer en sneller sociale woningen bouwen, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans. Zo zetten we de huizenmarkt in beweging en daalt de prijs van starterswoningen.

Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).