VDAB KRIJGT 50-PLUSSERS NIET AAN HET WERK

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Sinds het generatiepact is het brugpensioen geen vrijbrief meer voor de arbeidsmarkt. Een bepaalde groep bruggepensioneerden moet immers beschikbaar blijven voor een job. In Vlaanderen zijn er op dit moment 2.632 bruggepensioneerden die niet vrijgesteld zijn ‘van inschrijving als werkzoekende’. Vlaams Volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V) onderzocht het Vlaams activeringsbeleid in deze. 

VDAB heeft een begeleidings- en opleidingsaanbod uitgewerkt voor de 2.632 Vlaamse bruggepensioneerden die zich beschikbaar moeten houden voor de arbeidsmarkt.
Maar de respons is bedroevend. Volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne: “Dit jaar zijn 170 Vlaamse bruggepensioneerden (allen jonger dan 58 jaar)  ingegaan op het VDAB-aanbod. De uitstroom naar werk is zo mogelijk nog bedroevender. In 2011 zijn slechts 6 Vlaamse bruggepensioneerden aan het werk gegaan. Eens te meer blijkt het Generatiepact een slag in het water.” 
Het VDAB-beleid ten aanzien van begeleiding en opleiding van 50-plussers vindt zijn oorsprong in 2009. Toen werd n.a.v. het akkoord “Samen op de bres voor 50+” de activeringsaanpak van de nieuwe instroom 50-, 51- en 52-jarigen verplicht gemaakt. Sinds 1 april dit jaar werd die aanpak uitgebreid tot en met de 55-jarigen. Op vraag van volksvertegenwoordiger Bothuyne kondigde Minister Muyters deze week aan dat de uitbreiding tot 58-jarigen onderdeel zal zijn van het loopbaanakkoord dat de Vlaamse Regering met de Vlaamse sociale partners nog voor het eind van januari wil afsluiten. In 2011 zijn er in Vlaanderen in totaal 70.863 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) ingeschreven bij VDAB. 90% daarvan is jonger dan 58 jaar. 
De VDAB zorgt straks voor een sluitende aanpak voor nieuwe werkzoekenden van 50 tot 58 jaar. 50-plussers die werkzoekend zijn geworden zonder een aanbod van VDAB te krijgen kunnen ook spontaan een opleiding of begeleiding naar werk vragen. Zo werden er dit jaar 6.207 en 3.287 spontane aanvragen genoteerd voor respectievelijk begeleiding en opleiding. 
Onder de meer dan 70.000 werkzoekende 50-plussers zijn er amper 8.734 of 12% in trajectbegeleiding. 1.026 daarvan stroomden na het traject uit naar werk, dat is amper 16%. Gemiddeld is de uitstroom van werkzoekenden naar werk meer dan 55%. 
“Het is duidelijk dat het Vlaams activeringsbeleid van werkzoekende 50-plussers nog niet de resultaten oplevert die worden verhoopt. Zelf met de uitbreiding van de VDAB-aanpak naar nieuwe werkzoekenden tot 58 jaar zal VDAB nog een tandje moeten bijsteken om de uitstroom naar werk te vergroten. Het is goed dat we mensen langer laten werken, maar we moeten straks ook oudere werkzoekenden een perspectief op werk kunnen bieden”, zegt Bothuyne.

Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.