Tijdskrediet voor grootouders die kleinkinderen verzorgen

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Wie onze sociale welvaartsstaat wil behouden, zal ervoor moeten zorgen dat mensen langer aan het werk blijven. Deze langere loopbanen moeten in de eerste plaats werkbaar zijn. Een gezond evenwicht tussen het gezinsleven en de arbeidssituatie is daarbij van essentieel belang is. CD&V-Kamerlid Stefaan Vercamer stelt daarom voor om het (vergoed) tijdskrediet uit te breiden naar grootouders die zorg willen opnemen voor hun kleinkinderen.

Een maatschappelijke win-win”, noemt Vercamer het. “Terwijl grootouders hun eindeloopbaan zinvol kunnen heroriënteren, neemt dit voorstel ook de druk van de ketel bij ouders en aanbieders van kinderopvang.”

U kent de verhalen misschien wel. Om de opvang van hun kind(eren) rond te krijgen, moeten jonge ouders vaak hemel en aarde verzetten. Zeker bij werkende tweeverdieners kan dit tot heel wat kopzorgen leiden. Door de terechte beleidskeuze om iedereen langer aan het werk te houden, kan er steeds minder en minder beroep gedaan worden op de grootouders, omdat zij vaak nog actief zijn op de arbeidsmarkt. “Om deze beide uitdagingen het hoofd te bieden, stellen wij voor om een extra zorgmotief te creëren voor grootouders die zorg opnemen voor hun kleinkinderen.  Hierdoor krijgen gezinnen extra ademruimte, zowel organisatorisch als financieel, om de opvang rond te krijgen. Op hun beurt kunnen de grootouders, vaak vijftigers die starten met de planning van hun eindeloopbaan, op een zinvolle manier het wat rustiger aan doen. Deze verhoogde levenskwaliteit zal ervoor zorgen dat men ook langer wil en kan werken.”, legt het CD&V-parlementslid uit.

Vercamer benadrukt dat het om een extra zorgmotief gaat binnen het reeds bestaande (vergoed) tijdskrediet in de private sector, en niet om een uitbreiding van het zorgverlof an sich. “Deze regering heeft het vergoed zorgverlof op onze vraag reeds uitgebreid met vijftien maanden tot 51 maanden. Zorgverlof moet er in de eerste plaats zijn om maatschappelijk waardevolle taken te kunnen opnemen, zoals de zorg voor een kind. Maar waarom zouden we de grootouders niet mee betrekken in dit vraagstuk? Wie nog zorgverlof heeft staan, maar dat niet meer kan gebruiken, krijgt hierdoor eventueel een nieuwe kans. Men heeft hier uiteindelijk toch recht op.”, klinkt het bij Vercamer.

Vercamer ziet ook voordelen voor de overheid. “Op deze manier creëren we extra ruimte naast het reeds bestaande, maar fel bevraagde kinderopvangaanbod. Het is namelijk niet zo dat de crèches in Vlaanderen snakken naar kinderen. Terwijl de economie verder aantrekt en we meer en meer mensen aan het werk willen helpen, kan dit voorstel de druk op kinderopvang wat wegnemen, zonder concurrentieel te willen zijn. Ook met betrekking tot de schoolgaande jeugd zou dit extra zorgmotief een oplossing kunnen zijn voor de kopzorgen van heel wat ouders. We stellen daarom voor om de leeftijd op achttien jaar te leggen.”, verklaart de CD&V-Volksvertegenwoordiger.

Vercamer, lid van de commissie Sociale Zaken, wijst er tenslotte op dat een bijkomend motief binnen het zorgverlof impliceert dat de periode waarvoor men het zorgverlof opneemt, eveneens wordt erkend als gelijkgestelde periode. Daarbij hoort dus ook de opbouw van pensioenrechten en een RVA-uitkering om het loonverlies te compenseren.  Het motief kan, net zoals bij de andere motieven, voltijds, halftijds of via een 1/5e tewerkstelling worden opgenomen.

Wilt u graag meer weten over onze standpunten rond Werk en Gezin? U leest er hier alles over.

Nieuws

Staatssecretaris Nicole de Moor is tevreden met de doorbraak op Europese top over asiel en migratie

De Europese ministers die bevoegd zijn voor asiel en migratie zijn donderdag tot een akkoord gekomen die de toekomst van het Europees migratiebeleid zal bepalen. De afspraken die gemaakt zijn moeten zorgen voor een gecontroleerd asiel en migratiebeleid.

‘Wat is er in godsnaam mis met twee wettelijke papa’s?’

‘Willen we het krijgen van een biologisch kind niet beperken tot een mogelijkheid voor de happy few, dan moeten we zelf werk maken gelijk speelveld en een gedegen een juridische basis voor altruïstisch draagmoederschap’, aldus cd&v-volksvertegenwoordigers Els Van Hoof en Orry Van de Wauwer.

Decretale verlenging voor alle aflopende vergunningen eindelijk gestemd.

Landbouwers die hun vergunning de voorbije jaren zagen aflopen, kwamen in grote onzekerheid terecht en werden geconfronteerd met vermijdbare kosten. “Met de decretale verlenging van alle aflopende vergunningen zorgen we nu dat er voor hen een oplossing is”, zegt minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v).