Tijdskrediet voor grootouders die kleinkinderen verzorgen

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Wie onze sociale welvaartsstaat wil behouden, zal ervoor moeten zorgen dat mensen langer aan het werk blijven. Deze langere loopbanen moeten in de eerste plaats werkbaar zijn. Een gezond evenwicht tussen het gezinsleven en de arbeidssituatie is daarbij van essentieel belang is. CD&V-Kamerlid Stefaan Vercamer stelt daarom voor om het (vergoed) tijdskrediet uit te breiden naar grootouders die zorg willen opnemen voor hun kleinkinderen.

Een maatschappelijke win-win”, noemt Vercamer het. “Terwijl grootouders hun eindeloopbaan zinvol kunnen heroriënteren, neemt dit voorstel ook de druk van de ketel bij ouders en aanbieders van kinderopvang.”

U kent de verhalen misschien wel. Om de opvang van hun kind(eren) rond te krijgen, moeten jonge ouders vaak hemel en aarde verzetten. Zeker bij werkende tweeverdieners kan dit tot heel wat kopzorgen leiden. Door de terechte beleidskeuze om iedereen langer aan het werk te houden, kan er steeds minder en minder beroep gedaan worden op de grootouders, omdat zij vaak nog actief zijn op de arbeidsmarkt. “Om deze beide uitdagingen het hoofd te bieden, stellen wij voor om een extra zorgmotief te creëren voor grootouders die zorg opnemen voor hun kleinkinderen.  Hierdoor krijgen gezinnen extra ademruimte, zowel organisatorisch als financieel, om de opvang rond te krijgen. Op hun beurt kunnen de grootouders, vaak vijftigers die starten met de planning van hun eindeloopbaan, op een zinvolle manier het wat rustiger aan doen. Deze verhoogde levenskwaliteit zal ervoor zorgen dat men ook langer wil en kan werken.”, legt het CD&V-parlementslid uit.

Vercamer benadrukt dat het om een extra zorgmotief gaat binnen het reeds bestaande (vergoed) tijdskrediet in de private sector, en niet om een uitbreiding van het zorgverlof an sich. “Deze regering heeft het vergoed zorgverlof op onze vraag reeds uitgebreid met vijftien maanden tot 51 maanden. Zorgverlof moet er in de eerste plaats zijn om maatschappelijk waardevolle taken te kunnen opnemen, zoals de zorg voor een kind. Maar waarom zouden we de grootouders niet mee betrekken in dit vraagstuk? Wie nog zorgverlof heeft staan, maar dat niet meer kan gebruiken, krijgt hierdoor eventueel een nieuwe kans. Men heeft hier uiteindelijk toch recht op.”, klinkt het bij Vercamer.

Vercamer ziet ook voordelen voor de overheid. “Op deze manier creëren we extra ruimte naast het reeds bestaande, maar fel bevraagde kinderopvangaanbod. Het is namelijk niet zo dat de crèches in Vlaanderen snakken naar kinderen. Terwijl de economie verder aantrekt en we meer en meer mensen aan het werk willen helpen, kan dit voorstel de druk op kinderopvang wat wegnemen, zonder concurrentieel te willen zijn. Ook met betrekking tot de schoolgaande jeugd zou dit extra zorgmotief een oplossing kunnen zijn voor de kopzorgen van heel wat ouders. We stellen daarom voor om de leeftijd op achttien jaar te leggen.”, verklaart de CD&V-Volksvertegenwoordiger.

Vercamer, lid van de commissie Sociale Zaken, wijst er tenslotte op dat een bijkomend motief binnen het zorgverlof impliceert dat de periode waarvoor men het zorgverlof opneemt, eveneens wordt erkend als gelijkgestelde periode. Daarbij hoort dus ook de opbouw van pensioenrechten en een RVA-uitkering om het loonverlies te compenseren.  Het motief kan, net zoals bij de andere motieven, voltijds, halftijds of via een 1/5e tewerkstelling worden opgenomen.

Wilt u graag meer weten over onze standpunten rond Werk en Gezin? U leest er hier alles over.

Nieuws

Met uitbreiding project "High Trouble" en gezamenlijke missies naar herkomstlanden wil staatssecretaris de Moor inzetten op de terugkeer van drugscriminelen zonder wettig verblijf

De Moor: “De Dienst Vreemdelingenzaken zal plaatsen voorbehouden in gesloten centra voor drugsdealers zonder papieren. In het kader van het project High Trouble identificeert de politie de grootste overlastplegers in een buurt op voorhand en niet pas bij een actie op het terrein. De politie heeft zicht op de situatie in de buurt en weet door hun terreinkennis wie wijken onveilig maakt. De Dienst Vreemdelingenzaken zal hen in een gesloten centrum plaatsen en alles in het werk stellen om die personen te verwijderen.”

Vlaanderen krijgt 23 nieuwe OverKop-huizen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits maakt de locaties bekend van 23 nieuwe OverKop-huizen. Daarmee overschrijden Vlaanderen en Brussel de kaap van 60 OverKop-huizen. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om een investering van 1,8 miljoen euro om het mentaal welzijn van jongeren te versterken en meer bespreekbaar te maken.

Auto’s minder vaak naar de keuring dankzij voorstel van Sofie Mertens

In september deed Vlaams parlementslid Sofie Mertens het voorstel om auto’s minder vaak naar de keuring te sturen. Dat voorstel is nu werkelijkheid geworden. Zo zullen wagens slechts om de twee jaar naar de autokeuring moeten tot ze 10 jaar oud zijn. “Dit is zeer goed nieuws voor de automobilisten. Ik ben blij dat er hiermee gehoor wordt gegeven aan mijn eerder voorstel”, aldus Vlaams parlementslid Sofie Mertens.