Telecomschulden worden knipperlicht voor wie lening wil aangaan

Publicatiedatum

Auteur

Leen Dierick

Deel dit artikel

Sinds 2003 registreert de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) alle consumentenkredieten en hypothecaire kredieten die worden afgesloten door privé-personen, voor private doeleinden. Ook eventuele betalingsachterstanden die uit deze kredieten voortvloeien worden geregistreerd. Als bijkomend instrument in de strijd tegen overmatige schuldenlast voorziet CD&V-Kamerlid Leen Dierick via een wetsvoorstel om ook de aanhoudende wanbetalingen van onbetwiste telecomfacturen op te nemen in de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP).

Enkel wanneer de consument een afbetalingsplan heeft of in de situatie zit wanneer de dienstverlening werd onderbroken nadat de abonnee al in een minimumdienst werd geplaatst en nadat de abonnee vervolgens binnen de gestelde termijn geen gevolg geeft aan de ingebrekestelling én geen geldige betwisting van het openstaande bedrag aan de operator kenbaar maakt.

Alvorens een nieuw krediet aan een consument te verlenen, moet de kredietgever de CKP raadplegen om over te kunnen gaan tot een grondige beoordeling van de kredietwaardigheid van de consument en wordt nagegaan of de consument in staat zal zijn om zijn betalingsverplichtingen na te komen. Er mag slechts een nieuwe lening toegekend worden als de consument in staat zal zijn om die ook terug te betalen.

“Het probleem is dat men nu geen zicht heeft op telecomschulden, die nochtans wel kunnen wijzen op fundamentele betalingsmoeilijkheden. De informatie over een betalingsachterstand m.b.t. telecom kan dienen als knipperlicht en een toegevoegde waarde betekenen voor de beoordeling van het kredietrisico van particulieren”, zegt Dierick.

Het is belangrijk voor consumenten die kampen met betalingsachterstanden dat hun financiële toestand niet nog zwaarder wordt."

Door de uitbreiding naar aanhoudende achterstallige telecomfacturen ontstaat een beter beeld op de werkelijke financiële situatie van de kredietaanvrager. “Zo kunnen kredietgevers deze gegevens mee in beschouwing nemen bij de boordeling van de kredietwaardigheid van de consument om te vermijden dat de consument in een situatie van overmatige schuldenlast terecht komt”, legt Dierick uit.

Het Oost-Vlaams Kamerlid beroept zich op een onderzoek van de Nationale Bank van België, die er gekomen is op vraag van toenmalige Minister Magnette. “Hieruit blijkt dat er een statistisch significant verband bestaat tussen de betalingsachterstanden voor mobiele telefonie en de betalingsachterstanden voor kredietschulden”, aldus Dierick.  Ook het regeerakkoord voorziet dat de CKP moet uitgebreid worden met andere achterstallige schulden, zodat een beter beeld ontstaat op de werkelijke financiële situatie van de kredietaanvrager.

De consument zal bij een registratie in de CKP steeds op de hoogte gebracht worden door de Nationale Bank. Tevens heeft de consument kosteloos toegang tot zijn gegevens en kan de consument kosteloos een rechtzetting vragen van verkeerde gegevens (mocht dit het geval zijn). “De consument moet steeds op voorhand worden verwittigd door zijn operator van een mogelijke registratie bij het afsluiten van een contract en bij het ontvangen van een waarschuwingsbericht en ingebrekestelling bij een onbetaalde rekening”, aldus Dierick.

Het Kamerlid vervolgt: “Internet is een basisrecht, het is dus absoluut niet de bedoeling dat er zwarte lijsten gecreëerd worden binnen de telecomsector zelf. De telecomoperatoren hebben geen toegang tot de gegevens zoals opgenomen in de CKP. Bovendien mogen persoonsgegevens in geen geval gebruikt worden voor commerciële activiteiten. Net zoals bij de gegevens van wanbetalingen bij kredietovereenkomsten zal bij KB bepaald worden  hoe lang deze gegevens in de CKP worden bewaard en vanaf welk bedrag de wanbetaling wordt geregistreerd”, besluit Leen Dierick. 

Nieuws

Cd&v wil ‘koerspact’ met elke gemeente om toekomst wielersport te verzekeren

De start van het wielerseizoen komt eraan; een fantastische periode waar zowat heel Vlaanderen reikhalzend naar uitkijkt. Maar er zijn zorgen over de toekomst van de wielersport.

Vlaams minister Crevits investeert 2 miljoen euro in mentale gezondheidszorg voor aanstaande en jonge moeders

Jonge moeders worden geconfronteerd met grote veranderingen en aanpassingen die niet altijd eenvoudig zijn. Eén op de vijf vrouwen ervaart in de perinatale periode mentale gezondheidsproblemen.

Oppositie weigert wet te stemmen die zorgt voor meer terugkeer

Vandaag staan 4 wetsontwerpen van Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, op de agenda van de plenaire zitting van het parlement om gestemd worden. Die zijn hervormingen die noodzakelijk zijn om tot een gecontroleerd en rechtvaardig migratiemodel te komen, niet in het minst om meer terugkeer te kunnen organiseren. Alweer werd er een advies van de Raad van State gevraagd door de oppositie, terwijl dit er al is geweest en deze geen opmerkingen had.