Taxshift

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Het is je ongetwijfeld ook al opgevallen dat er deze maand opnieuw meer nettoloon op je loonbrief staat. Dankzij de Taxshift die de regering op initiatief van cd&v invoerde stijgen immers voor het vierde jaar op rij de nettolonen. Vanaf januari hou je zo opnieuw meer dan 35 euro netto extra over op het einde van de maand. Dat betekent dat de Belg dit jaar tot 580 euro netto meer zal overhouden. De taxshift zorgt er dus niet alleen voor dat er meer jobs zijn, maar ook dat iedereen die werkt meer loon overhoudt. Deze taxshift is ook sociaal rechtvaardig, want vooral de laagste lonen gaan er het meest op vooruit

Het was CD&V die in 2014 als eerste het idee van een taxshift naar voor heeft geschoven. Vandaag plukt iedereen de vruchten van die maatregel:

 

  • In 4 jaar tijd ging elke werknemer er minstens met 125 euro netto meer per maand op vooruit. Op jaarbasis heeft de taxshift er dus voor gezorgd dat iedereen netto zo’n 1500 euro meer kan besteden.

 

  • In 2019 houdt u gemiddeld minstens 35 euro netto meer per maand over. De belastingvrije som is verhoogd en het belastingtarief van 45% is beperkt.

 

  • De koopkracht steeg - rekeninghoudend met de prijsstijgingen - de afgelopen 4 jaar met maar liefst 5% (studie Nationale Bank).

  • De belastingverlaging is gerealiseerd met een veelheid aan maatregelen: de forfaitaire beroepskosten zijn verhoogd, de belastingtarieven werden aangepast en de belastingvrije som is verhoogd. Dankzij een mix van maatregelen werd ervoor gezorgd dat de tax hift werken meer beloont én sociaal rechtvaardig is. Vooral de laagste lonen gaan er het meest op vooruit, de progressiviteit van de belastingen is versterkt.

 

  • Naast meer loon, zorgt deze maatregel ook voor extra jobs in ons land. In totaal zal de taxshift tegen 2020 tussen de 65.000 en 92.000 jobs opleveren. Dat bleek uit een studie van de KU Leuven in 2017.

 

https://youtu.be/DXl6mLsuBMQ

Wat is de taxshift?

 Voor CD&V was er maar één weg om de toekomst veilig te stellen, namelijk kiezen voor economische groei met sociale vooruitgang. Enkel door in te zetten op jobs, kunnen we ervoor zorgen dat onze economie weer kan groeien, zodat meer mensen een job krijgen en ons sterk sociaal systeem nog sterker wordt. En daarin zijn we nu geslaagd. De zogenaamde taxshift of belastingsverschuiving was daarbij essentieel.

Deze fiscale hervorming moest ervoor zorgen dat de competitiviteit van ondernemingen aangewakkerd werd en het belastingssysteem rechtvaardiger wordt. 

Om de competitiviteit van ondernemingen te verbeteren en zo meer jobs te garanderen, werden de lasten op arbeid verlaagd: enerzijds was er een lastenverlaging voor werkgevers, anderzijds ook een lastenverlaging voor werknemers. Zo wordt wie werkt meer beloond.

Om al deze inspanningen echter te kunnen leveren, moesten die verlaagde lasten worden verschoven naar andere inkomsten, vandaar dus de naam taxshift. Die andere inkomsten zijn samen te vatten onder drie pijlers. De eerste pijler betreft inkomsten uit kapitaal en meeropbrengsten uit de strijd tegen fiscale fraude én belastingontwijking. Een tweede pijler omvat belastingen op producten die de gezondheid en het leefmilieu schaden, zoals brandstof en alcohol. De derde pijler tot slot, heeft te maken met consumptie. Er wordt meer btw geïnd en ook het verlaagde btw-tarief op elektriciteit is afgeschaft. Deze laatste maatregel past tevens onder de tweede pijler van ecologie: we moeten duurzaam omspringen met de middelen die er zijn, dus ook met elektriciteit. 

Nieuws

Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager. 

Vrouw & Maatschappij wil een totaalverbod op deepnudes-apps

Het maken en verspreiden van deepnudes zijn een zeer verontrustende trend. Eind september getuigden enkele ’bekende Vlamingen over valse naaktbeelden die kwalijk van hen verspreid werden. Naar aanleiding van de Internationale dag tegen het geweld op vrouwen wil Vrouw & Maatschappij (V&M) , de politieke vrouwenbeweging van cd&v, het zorgwekkende probleem van deepnudes onder de aandacht brengen en oproepen tot een totaalverbod van apps en websites die dit mogelijk maken.

Ze bieden -vaak gratis- de mogelijkheid aan om een alledaagse foto of video zomaar om te vormen tot een naaktbeeld. Bovendien is zo’n app enkel ontwikkeld op basis van data van vrouwenlichamen en niet van mannenlichamen. De software is dus ontworpen om enkel vrouwelijke slachtoffers te maken. Vrouw & Maatschappij roept dan ook op tot een totaalverbod op deze apps.

Aantal studenten dat onderneemt zit fors in de lift

Sinds 2017 is het aantal hogeschool- en universiteitsstudenten dat tijdens de studies een onderneming opstart nagenoeg verdubbeld. 6.640 studenten hebben hun eigen onderneming opgestart. Dankzij het statuut van student-zelfstandige kunnen studenten tijdens hun studies een onderneming opstarten onder een gunstige regeling op vlak van sociale bijdragen.