Scheiden van kinderen en hun ouders verwerpelijk en immoreel

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

“Het is immoreel en verwerpelijk dat vluchtelingenkinderen gescheiden worden van hun ouders en opgesloten worden in kooien aan de Mexicaans-Amerikaanse grens. Kinderen horen ten alle tijde bij hun ouders.” Dat zegt CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri.  Als voorzitter van de ad hoc-commissie migratie van de OVSE verwijst ze naar haar resolutie die oproept om onmiddellijk een einde te stellen aan deze onmenselijke en barbaarse praktijken. Deze resolutie is inmiddels door 16 verschillende landen ondertekend en wordt binnenkort goedgekeurd op de OVSE-vergadering in Berlijn.

“Als voorzitster van de ad-hoc commissie Migratie in de parlementaire assemblee van de OVSE, ben ik uitermate bezorgd over het lot van vluchtelingenkinderen in de VS”, zegt Lanjri. Vluchtelingenkinderen die samen met hun ouders de grens oversteken worden aan de Mexicaans-Amerikaanse grens gescheiden van hun ouders en in kinderdetentiecentra - een mooi woord voor wat nu “kooien” blijken te zijn - opgesloten, terwijl hun ouders vastzitten in gesloten centra. Op amper twee maanden tijd (april en mei) heeft de regering Trump maar liefst 2.000 kinderen gescheiden van hun ouders.  

Hoe onmenselijk kan je zijn? Wie doet nu zoiets?

Ze vervolgt: “Deze praktijken gaan in tegen alle internationale rechtsregels en conventies, waaronder op het recht op eerbiedigen van het gezinsleven. Kinderen die zich reeds in een extreem kwetsbare situatie bevinden, omdat ze op de vlucht zijn voor vervolging, oorlog en geweld, worden hierdoor extra getraumatiseerd. Zij zijn afhankelijk van hun families voor psychologische en materiële ondersteuning en hebben nood aan familiale geborgenheid”. De Antwerpse politica roept de regering Trump op om het belang van het kind voorop te stellen.

Men moet deze praktijken onmiddellijk stoppen en acties ondernemen om de scheiding van kinderen en hun familieleden bij grenscontroles en in andere procedures te voorkomen. Deze oproep staat ook in mijn resolutie, die op de agenda staat van de volgende OVSE-vergadering in Berlijn, begin juli.”

Daarnaast blijkt uit cijfers van het Amerikaanse departement voor Gezondheid, dat 1.500 niet-begeleide minderjarige kinderen die de Mexicaanse-Amerikaanse grens overstaken spoorloos verdwenen zijn. Deze kinderen werden geplaatst bij voogden, maar verblijven daar niet meer op dit moment. Lanjri: “Deze kinderen moeten dringend opgespoord worden. Ook de achtergrond van de voogden moet beter worden gecontroleerd om te verzekeren dat ze niet verhandeld of misbruikt worden, dat ze naar school gaan en dat ze aanwezig zijn voor afspraken in de rechtbank.”.

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Franky Demon maakt nationaal toegangsverbod mogelijk voor recreatiedomeinen

Kamerlid Franky Demon dient een wetsvoorstel in dat de veiligheid in recreatiedomeinen regelt. Hiermee wordt het mogelijk om een nationaal toegangsverbod voor recreatiedomeinen op te leggen aan relschoppers. Hij spiegelt daarvoor zijn wet aan de voetbalwet die nationale toegangsverboden tot voetbalstadions mogelijk maakt.

Vlaams minister Dalle versterkt verenigingen waar armen het woord nemen

De 58 erkende verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen, zien hun werkingsmiddelen met zo’n 20 % stijgen. Dat heeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle beslist. Voor de meeste verenigingen gaat het om een stijging van 59.566,28 naar 71.260 euro.