Ritueel slachten en dierenwelzijn verzoend

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Nadat in het Vlaams Parlement een voorstel werd ingediend om een algemeen verbod op onverdoofd slachten in te voeren heeft Cd&v aangedrongen op dialoog en bemiddeling. Op onze vraag werd een advies van de Raad van State gevraagd. Het advies was duidelijk: de wetgever moet een antwoord vinden dat het recht op godsdienstbeleving verzoent met het dierenwelzijn. Een bemiddelaar werd aangesteld.

Vandaag stelde bemiddelaar Piet Vanthemsche zijn uitvoerig verslag voor. Wij stellen vast dat dialoog werkt, dat dierenwelzijn en godsdienstbeleving verzoend kunnen worden en dat wetenschappelijk verantwoorde technieken én buitenlandse voorbeelden dit duidelijk aantonen.

CD&V ziet geen redenen om het ritueel slachten te verbieden en werkt graag mee aan het invoeren van een aantal verplichte technieken die vanaf 2019 het dierenwelzijn gevoelig verbeteren. Wij rekenen nu op een open vizier van de verschillende geloofsgemeenschappen om de aanbevelingen uit het rapport ter harte te nemen.

CD&V dankt Piet Vantemsche voor zijn aanpak die gestoeld is op dialoog, wetenschappelijke inzichten en werkbezoeken. Ook de aanbevelingen m.b.t. een verbetering van het algemeen dierenwelzijn in onze slachthuizen nemen we ter harte.

Nieuws

Voer mee campagne in uw provincie!

Tijdens de laatste 2 weken van de campagne trekt onze tourbus door Vlaanderen en Brussel. Zorg dat u erbij bent en ga mee op pad met onze topkandidaten om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om op 9 juni voor zekerheid te kiezen.

Gratis bestaat niet.

De afgelopen weken werden we in de pers om de oren geslagen met maatregelen om de koopkracht van mensen te versterken. Bij linkse partijen kwam het woord ‘gratis’ sneller over de tong gerold dan het water in de Niagara-watervallen stromen kan. Rechtse partijen hadden de mond vol van de in hun ogen heilige graal van 500 euro verschil tussen werken en niet-werken. Ze slaan beiden pijnlijk de bal mis.

cd&v wil met bijkomende investeringen de veiligheid van ons land verzekeren

Cd&v legt een plan op tafel om de internationale veiligheid van ons land te versterken. Blikvangers zijn onder meer het verhogen van het aantal beroepsmilitairen naar 40.000, de aankoop van luchtafweer, een extra fregat en bijkomende F35’s. Cd&v bundelt die voorstellen in een ‘Roadmap voor onze Belgische Defensie’, die 15 concrete punten bevat.