Premie voor oude kachels

Publicatiedatum

Auteur

Joke Schauvliege

Deel dit artikel

De Vlaamse regering keurde vandaag de invoering goed van een premie voor particulieren die hun oude en vervuilende kachels op vaste brandstoffen willen vervangen.

De negatieve gevolgen van het stoken van vaste brandstoffen op de lokale luchtkwaliteit zijn de jongste jaren uitgebreid onder de aandacht van het publiek gekomen, zeker sinds de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een stookadvies geeft op dagen met een slechte luchtkwaliteit. Huishoudelijke steenkool- en houtverwarming levert een grote bijdrage aan de Vlaamse luchtverontreiniging. Voor fijn stof gaat het bijvoorbeeld om 36% van de totale uitstoot van PM10 en 45% van PM2,5. Gelijkaardige percentages gelden voor polyaromatische koolwaterstoffen (PAK’s), dioxines en zwarte koolstof.

Op initiatief van Joke Schauvliege heeft het departement Omgeving, samen met sectorfederatie Agoria en overheidsinstellingen zoals VMM, OVAM, ANB en VEA, recent een Green Deal rond huis­houdelijke houtverwarming uitgewerkt. De Green Deal heeft tot doel via een brede samenwerking van overheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere actoren de negatieve impact van huishoudelijke verwarming drastisch te beperken. De ondertekenaars van de Green Deal engageren zich tot de uitvoering van concrete acties tijdens de komende vier jaar.

Daarnaast is ook actie op korte termijn vereist. De vandaag goedgekeurde premieregeling om oudere en meer vervuilende steenkool- en houtverwarmingssystemen te vervangen door performantere toestellen op milieuvriendelijkere brandstoffen, vormt een van die maatregelen.

“Ongeveer 600.000 gezinnen stoken met steenkool of hout, waarbij het stooktoestel in hoofdzaak wordt gebruikt als sfeer- of bijverwarming. De vervanging door nieuwe verwarmingssystemen die beter scoren op het vlak van uitstoot en rendement, zal een positieve impact hebben op de luchtkwaliteit. Een premie zal de normale vervangingsratio met 20% doen toenemen.” - Joke Schauvliege

De premie is voorbehouden voor particulieren die bewoner of verhuurder zijn van een woning die met steenkool of hout wordt (bij)verwarmd. Vanaf het voorjaar van 2019 kunnen zij een aanvraag indienen bij het departement Omgeving.

De premie bedraagt 25% van de aankoopprijs en de installatie van het nieuwe verwarmingssysteem, met een maximum van 250 euro. Voor een sociale doelgroep liggen die grenzen op 50% van de aankoopprijs en een maximum 1.000 euro.

De uitbetaling van de premie gebeurt uiterlijk twee maanden na ontvangst van de aanvraag.  De premie kan niet gecumuleerd worden met andere Vlaamse financiële tegemoetkomingen.

Nieuws

Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager. 

Vrouw & Maatschappij wil een totaalverbod op deepnudes-apps

Het maken en verspreiden van deepnudes zijn een zeer verontrustende trend. Eind september getuigden enkele ’bekende Vlamingen over valse naaktbeelden die kwalijk van hen verspreid werden. Naar aanleiding van de Internationale dag tegen het geweld op vrouwen wil Vrouw & Maatschappij (V&M) , de politieke vrouwenbeweging van cd&v, het zorgwekkende probleem van deepnudes onder de aandacht brengen en oproepen tot een totaalverbod van apps en websites die dit mogelijk maken.

Ze bieden -vaak gratis- de mogelijkheid aan om een alledaagse foto of video zomaar om te vormen tot een naaktbeeld. Bovendien is zo’n app enkel ontwikkeld op basis van data van vrouwenlichamen en niet van mannenlichamen. De software is dus ontworpen om enkel vrouwelijke slachtoffers te maken. Vrouw & Maatschappij roept dan ook op tot een totaalverbod op deze apps.

Aantal studenten dat onderneemt zit fors in de lift

Sinds 2017 is het aantal hogeschool- en universiteitsstudenten dat tijdens de studies een onderneming opstart nagenoeg verdubbeld. 6.640 studenten hebben hun eigen onderneming opgestart. Dankzij het statuut van student-zelfstandige kunnen studenten tijdens hun studies een onderneming opstarten onder een gunstige regeling op vlak van sociale bijdragen.