Operatie Renovatie voor Vlaamse woningen

Publicatiedatum

Auteur

Valerie Taeldeman

Deel dit artikel

58% van de woningen in Vlaanderen dateert van voor 1970. Om de renovatiegraad te verhogen en de energieprestaties van de Vlaamse woningen te verbeteren, lanceerde de Vlaamse Regering drie jaar geleden het renovatiepact. “We zien echter dat het pact te weinig vooruitgang heeft geboekt op het terrein," zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman. Met ‘Operatie renovatie’ geeft zij nu een concrete invulling aan het renovatiepact.

De Vlaamse Regering lanceerde eind 2014 het renovatiepact met als doel de renovatiegraad in Vlaanderen te verhogen en de energieprestatie van de Vlaamse woningen te optimaliseren. Meer dan de helft van onze huizen zijn immers gebouwd voor 1970. Omdat de woningen zo oud zijn, zijn ze verre van energiezuinig en zijn ze verantwoordelijk voor een omvangrijk deel van onze CO2-uitstoot. Zo waren de gebouwen in 2017 verantwoordelijk voor 31% van de Vlaamse uitstoot aan broeikasgassen, de tweede grootste bron van broeikasgassen in Vlaanderen na de transportsector. Door de oudere woningen te renoveren en energiezuiniger te maken, zou de uitstoot van de broeikasgassen enorm verminderen.

Te weinig vooruitgang
3 jaar na de ondertekening van het renovatiepact is er volgens Valerie Taeldeman echter te weinig vooruitgang geboekt op vlak van die renovaties. Concreet zijn er in Vlaanderen nog steeds 1 miljoen woningen die toe zijn aan renovatie. Bij 350.000 woningen gaat het om structurele ingrepen en voor de overige 650.000 gaat het om relatief beperkte aanpassingen.

De bijsturing van het energieprestatiecertificaat (EPC) naar het EPC+ en de invoering van de woningpas zijn zeker stappen in de goeie richting. Maar na drie jaar renovatiepact is de vooruitgang in het aantal renovaties minimaal. Het aantal renovaties ging er in 2016 zelfs op achteruit."

Operatie renovatie
Om meer invulling te geven aan het renovatiepact en het aantal renovaties in Vlaanderen (sneller) te laten stijgen, werkte Taeldeman het actieplan ‘Operatie renovatie’ uit. Het actieplan omvat tien acties. De belangrijkste daarvan zijn de uitbreiding van het EPC+ met het aspect ‘woonkwaliteit’ en de begeleiding door een renovatiecoach.

Het EPC+ zou uitgebreid worden met woonkwaliteit om een nog vollediger beeld te geven van de toestand van de woning. De energiedeskundige, die al aan huis komt om het EPC+ op te maken, zou ook de woonkwaliteit in kaart kunnen brengen. Zo zou volgens Taeldeman het certificaat een grotere rol kunnen spelen bij de onderhandelingen over de aankoop- of huurprijs van de woning.

CD&V pleit ook voor een begeleiding bij de renovatie. Heel wat Vlamingen beseffen dat het nodig is om hun woning te renoveren maar gaan uiteindelijk niet over tot renovatie. Ze hebben een tekort aan technische kennis of tijd. Een renovatiecoach kan de mensen daarbij begeleiden. Zo maakt hij onder meer een gedetailleerd renovatieadvies op, vraagt hij offertes aan en helpt hij bij het maken van de juiste keuzes. “Niemand is verplicht om een beroep te doen op een renovatiecoach maar wie door al de renovatiebomen het bos niet meer ziet, kan op eigen initiatief bij hen terecht,” verduidelijkt Taeldeman.

Met ons actieplan ‘Operatie renovatie’ willen we eindelijk de noodzakelijke invulling aan het renovatiepact geven. Het verouderde woningpatrimonium in Vlaanderen is dringend aan renovatie toe. Dat zal niet alleen voor een lagere CO2-uitstoot zorgen, maar ook voor energiezuinigere woningen en een verlaagde energiefactuur,” besluit Valerie Taeldeman.

De 10 actiepunten op een rij

 1. EPC+ geeft totaalbeeld over energieverbruik en woonkwaliteit
  Het EPC+ moet verder uitgebreid worden met informatie over de woonkwaliteit zodat het document een totaalbeeld geeft van de toestand van de woning.
 2. Het woonloket
  Elke gemeente beschikt over een woonloket waar de inwoners terecht kunnen met vragen over bouwen, verbouwen en renoveren.
 3. Iedereen kan een beroep doen op de renovatiecoach
  Iedereen met renovatieplannen kan een beroep doen op en zich laten begeleiden door de renovatiecoach.
 4. Renovatiecoach maakt een renovatieadvies
  In overleg met de woningeigenaar maakt de renovatiecoach een renovatieadvies op maat van de woning.
 5. Wijkrenovatie stimuleren
  Het woonloket moet wijkrenovaties in de gemeente stimuleren. Het schaalvoordeel en de burenpremie zorgen daarbij voor een financieel voordeel.
 6. Eén premie en energielening voor iedereen
  De woon- en energiepremies moeten samengevoegd worden in één ondersteuningspakket. Zo moet maar één premie-aanvraag meer ingediend worden, een enorme vereenvoudiging.
 7. Een overheidsfonds om renovaties te financieren
  Iemand met renovatieplannen kan € 30 000 lenen uit een overheidsfonds om de renovatie te financieren. Het bedrag moet pas terugbetaald worden als de woning wordt verkocht.
 8. Renovatiepremie voor verhuurders
  De renovatiepremie is er nu alleen voor de eigenaars van een woning of wie zijn woning verhuurt via een SVK maar de premie moet ook opengesteld worden voor de eigenaar-verhuurders.
 9. Rationalisatie van fiscale maatregelen
  Momenteel bestaan er allerhande fiscale maatregelen inzake wonen, energie en renovatie. Een betere en meer logische afstemming van al deze maatregelen is noodzakelijk.
 10. Lager btw-tarief bij afbraak en heropbouw
  Iedereen die een oude woning afbreekt om een nieuwe te bouwen, moet kunnen bouwen aan 6% BTW in plaats van 21%. Deze regeling bestaat nu alleen voor de centrumsteden.

Nieuws

Cd&v wil ‘koerspact’ met elke gemeente om toekomst wielersport te verzekeren

De start van het wielerseizoen komt eraan; een fantastische periode waar zowat heel Vlaanderen reikhalzend naar uitkijkt. Maar er zijn zorgen over de toekomst van de wielersport.

Vlaams minister Crevits investeert 2 miljoen euro in mentale gezondheidszorg voor aanstaande en jonge moeders

Jonge moeders worden geconfronteerd met grote veranderingen en aanpassingen die niet altijd eenvoudig zijn. Eén op de vijf vrouwen ervaart in de perinatale periode mentale gezondheidsproblemen.

Oppositie weigert wet te stemmen die zorgt voor meer terugkeer

Vandaag staan 4 wetsontwerpen van Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, op de agenda van de plenaire zitting van het parlement om gestemd worden. Die zijn hervormingen die noodzakelijk zijn om tot een gecontroleerd en rechtvaardig migratiemodel te komen, niet in het minst om meer terugkeer te kunnen organiseren. Alweer werd er een advies van de Raad van State gevraagd door de oppositie, terwijl dit er al is geweest en deze geen opmerkingen had.