Op twee wielen door je buurt

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Meer dan ooit staan we met z’n allen in de file. We verliezen er kostbare tijd. Tijd die we liever spenderen aan ons gezin, onze familie, vrienden en ontspanning. Toch neemt 83% van de Vlamingen nog steeds de wagen voor verplaatsingen van minder dan 5 kilometer. Nochtans biedt fietsen tal van voordelen. Het is gezond, milieuvriendelijk, stimuleert de lokale economie, creëert een solidaire samenleving en zorgt ervoor dat je nieuwe mensen ontmoet. Onze lokale afdelingen zorgen er daarom voor dat Koning Fiets meer dan ooit tevoren regeert over de Vlaamse en Brusselse wegen. Hoe slagen ze hierin?

Onze lokale besturen maken volop de omslag naar een echte fietsgemeente of -stad. De fiets krijgt er een prominente plaats door te investeren in goed onderhouden, kwaliteitsvolle en conflictvrije fietsinfrastructuur zonder te raken aan de ruimte voor de voetgangers. Denk maar aan fietsstraten of fietssnelwegen. Daarnaast lanceren ze heel wat inspirerende projecten om hun inwoners aan te moedigen meer de fiets te nemen en zo tot een echte cultuuromslag te komen. Ontdek er hieronder meer over!

MEER KINDEREN OP DE FIETS

Kids on Wheels

In Dendermonde is er het project Kids on Wheels, een integraal kansenproject op woensdagmiddag. Het leert jongeren onder andere zich te engageren, contact te leggen, samen deel te nemen aan activiteiten, de stad te verkennen en fietsen te herstellen. Jongeren ontlenen fietsen en worden beloond met een stempel op hun spaarkaart wanneer ze die terug inleveren. Eens de spaarkaart vol is, is de fiets van hen. De ouders en andere buurtbewoners worden ook betrokken bij het project.

"Kids on Wheels’ zorgt ook echt voor een sociale meerwaarde bij de jongeren: verschillende culturen en leeftijden komen samen en leren elkaar beter kennen."
Piet Buyse, Burgemeester Dendermonde

De Fietschip

In Bonheiden krijgen de kinderen van alle scholen in de gemeente een gepersonaliseerde chip in het voorwiel of in hun fietshelm. Op die manier worden de fietskilometers van thuis naar school geteld. De gemeente zorgde voor een beloning via dukaten die ze kunnen inruilen op een van de vijf kermissen in de gemeente. Zo steeg het fietsgebruik bij de schoolgaande jeugd van 12 naar maar liefst 62%.

"We willen zoveel mogelijk het autoverkeer vermijden aan de schoolpoorten en het fietsgebruik bij de schoolgaande jeugd stimuleren. De fietschip draagt daar voor een groot stuk toe bij. Maar onze fietsinfrastructuur is er de voorbije jaren ook sterk op vooruitgegaan. Ouders kunnen hun kinderen dus met een gerust hart met de fiets op pad sturen naar school."
Wouter Verhoeven, Schepen van Sport

KORTE VERPLAATSINGEN? DAT DOEN WE DE MET DE (DEEL)FIETS!

Mobit

In de stad Genk zijn ze helemaal mee met de omslag naar een samenleving waarin de fiets en niet langer de wagen regeert. Daarom investeerden ze nog meer in slimme mobiliteit met hun fietsdeelsysteem Mobit, waarmee Genkenaars fietsen kunnen delen met elkaar en korte verplaatsingen maken in de stad. Als gebruiker kan je altijd rekenen op een goede, veilige en onderhouden fiets.

"Via de Mobit-app ontdek je waar de dichtstbijzijnde fiets voor je klaar staat. Als je een fiets gevonden hebt, scan je met diezelfde Mobit-app de QR-code op het slot en kan je rit starten. Eens op je bestemming aangekomen, zet je de fiets op slot en de app zal automatisch het einde van je rit registreren. Je mag overal naartoe fietsen op voorwaarde dat je de fiets achterlaat op een openbare plek op Genks grondgebied. Mobit zorgt dan voor het onderhoud van de fiets. Momenteel worden er op die manier 200 groene deelfietsen verspreid. We dragen zo bij tot de vermindering van het gebruik van de auto en dus van de CO2-uitstoot in onze stad."
Michael D’Hoore, Schepen van Mobiliteit

Deelfietsen

De provincie Vlaams-Brabant lanceerde onlangs een oproep naar de gemeenten uit de Vlaamse Rand rond Brussel om proefprojecten op te zetten die de overstap van de fiets naar het openbaar vervoer stimuleren. Een van de gemeenten die hieraan meedoet, is Tervuren. Zij werken een project uit over deelfietsen, samen met Hoeilaart, Overijse en Sint-Genesius-Rode. Er komen in Tervuren daardoor vijf stations met elk acht deelfietsen, ter hoogte van vier multimodale hotspots waar fietssnelwegen, bus- en tramhaltes, treinstations en overstapparkings samenkomen bij de poorten van het Zoniënwoud.

"In Tervuren mikken we op meer fietsen in het woon-werkverkeer, op meer recreatieve fietsritten naar het Zoniënwoud en naar onze toeristische trekpleisters. Het is een enorme troef om toeristen een fiets te kunnen aanbieden waarmee ze onze gemeente optimaal kunnen bezoeken."
Mario Van Rossum, Toerismeschepen Tervuren

WIJ HEBBEN EEN DEAL!

Sappen trappen in Schilde

Voor Cd&v Schilde ging de ondertekening van de fietsdeal niet zomaar onopgemerkt voorbij. Je kon er je eigen smoothie mixen en maken door te fietsen op de zogenaamde sappentrapper.

"De fiets is goed voor iedereen. Het is goed voor de eigen gezondheid, voor het milieu, en voor de levenskwaliteit in onze gemeente. Deze fietsdeal is een deal die we maken met de inwoners van Schilde en ’s-Gravenwezel om het beleid door een fietsbril te bekijken."
Hans Hanssen, Lijsttrekker

Een fietstocht voor de hele familie in Geraardsbergen

De fietsdeal van CD&V Geraardsbergen werd door de CD&V-kandidaten ondertekend tijdens hun jaarlijkse gezinsfietstocht. Met de deal engageren ze zich om de fiets meer dan ooit centraal te zetten in hun mobiliteitsbeleid.

Fernand Van Trimpont, Eerste Schepen: "Auto’s, fietsers en voetgangers die elkaar (graag) zien. Het is zichtbaar en voelbaar: fietsen zit opnieuw in de lift. Lange tijd werd de fiets alleen van stal gehaald tijdens het weekend, maar meer en meer werknemers ontdekken de fiets ook als vervoermiddel voor het woon-werkverkeer: gezonder, goedkoper en soms zelfs sneller dan de auto."

Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer trok de voorbije weken naar verschillende Antwerpse gemeenten om de ondertekeningen van de deal, en de daarbij horende lokale engagementen en energie, van dichtbij mee te maken.

 

Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.