Ook levenloos geboren kinderen maken deel uit van de familie

Publicatiedatum

Auteur

Koen Geens

Deel dit artikel

De commissie Justitie heeft het wetsontwerp van Minister van Justitie Koen Geens goedgekeurd die een nieuwe regeling uitwerkt rond de naam en registratie van levenloos geboren kinderen. In de ogen van veel ouders is hun levenloos geboren kind een kind net als alle andere kinderen. Zij vragen dan ook dit kind een plaats te kunnen geven in hun leven door het vrijwillig te laten registreren in de databank van akten van de burgerlijke stand en een naam te kunnen geven.

Pas vanaf 180 dagen zwangerschap is er vandaag een regeling voorzien. Vanaf dan geldt er een aangifteplicht: het levenloos geboren kind kan dan wel enkel een voornaam krijgen. Dat is een zeer harde confrontatie met de pijnlijke realiteit. Een koppel dat hun kind vóór die tijd verliest, kan het zelfs geen voornaam geven.

In de nieuwe wet vragen de ouders vrijwillig de registratie aan van het levenloos geboren kind vanaf 140 dagen na de bevruchting. De ouders zullen ook een voornaam kunnen geven aan hun kind. Voor mensen die een kindje verloren voor deze regelgeving geldt een overgangsbepaling van 1 jaar. Mits een medisch attest van het ziekenhuis kan het kindje geregistreerd worden en een voornaam krijgen.
Zoals vandaag blijft vanaf 180 dagen de registratie verplicht maar zullen de ouders ook een familienaam kunnen geven aan hun kind. Ook hier geldt een overgangstermijn van 1 jaar. Alle geregistreerde kinderen van voor deze regelgeving kunnen retroactief een familienaam krijgen als de ouders dat wensen.

De termijn van 180 dagen is in het licht van de neonatologie achterhaald. Volgens de laatste stand van de medische wetenschap en de Wereldgezondheidsorganisatie kan een kind levensvatbaar geboren worden na een zwangerschapsduur van ten minste 140 dagen.

"Een wetgevend ingrijpen moet tegemoet komen aan de behoefte die bij ouders van een levenloos geboren kind bestaat om dat kind een volwaardige plaats te geven in hun leven. Het feit dat een levenloos geboren kind van minder dan 180 dagen niet kan opgenomen worden in de databank van de Akten van de Burgerlijke Stand en zij dit kind geen voornaam kunnen geven, raakt hen diep." - Koen Geens

"Verder zijn we tevreden dat er ook wordt voorzien in een overgangsregeling van 1 jaar. Op deze manier hopen we het verwerkingsproces van ouders die voor deze nieuwe wetgeving een kind verloren, toch nog de kans tot erkenning te geven indien ze dat wensen." - Sonja Becq

Nieuws

Voer mee campagne in uw provincie!

Tijdens de laatste 2 weken van de campagne trekt onze tourbus door Vlaanderen en Brussel. Zorg dat u erbij bent en ga mee op pad met onze topkandidaten om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om op 9 juni voor zekerheid te kiezen.

Gratis bestaat niet.

De afgelopen weken werden we in de pers om de oren geslagen met maatregelen om de koopkracht van mensen te versterken. Bij linkse partijen kwam het woord ‘gratis’ sneller over de tong gerold dan het water in de Niagara-watervallen stromen kan. Rechtse partijen hadden de mond vol van de in hun ogen heilige graal van 500 euro verschil tussen werken en niet-werken. Ze slaan beiden pijnlijk de bal mis.

cd&v wil met bijkomende investeringen de veiligheid van ons land verzekeren

Cd&v legt een plan op tafel om de internationale veiligheid van ons land te versterken. Blikvangers zijn onder meer het verhogen van het aantal beroepsmilitairen naar 40.000, de aankoop van luchtafweer, een extra fregat en bijkomende F35’s. Cd&v bundelt die voorstellen in een ‘Roadmap voor onze Belgische Defensie’, die 15 concrete punten bevat.