Ontoegankelijkheid haltes openbaar vervoer onaanvaardbaar

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

90% van onze bus- en tramhaltes zijn niet toegankelijk voor mensen met een motorische beperking zonder assistentie. 73% zijn zelfs niet toegankelijk met assistentie. Vlaams Parlementslid Orry Van de Wauwer verwijst naar het Vlaamse regeerakkoord dat expliciet inzet op de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen met een beperking: “Maar de resultaten blijven uit. Daardoor wordt mensen hun recht op mobiliteit ontnomen.” Van de Wauwer wil een versnelling van de inspanningen door de Vlaamse Regering, De Lijn en de lokale besturen. In een conceptnota legt hij concrete maatregelen aan het parlement voor.

In het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 verbindt de Vlaamse regering zich ertoe te investeren in de toegankelijkheid en bereikbaarheid van stations, perrons, haltes en de voertuigen voor personen met een beperking. Ze belooft ook om lokale besturen te stimuleren aan de hand van het Vademecum Voetgangersvoorzieningen om te investeren in obstakelvrije comfortabele voetpaden en een kwaliteitsvolle publieke ruimte. Orry Van de Wauwer stelt echter vast dat er in het veld weinig vooruitgang wordt geboekt:

Wat de voertuigen betreft zitten we op het juiste spoor, maar zowel de halte-infrastructuur, als de toegankelijkheidsinformatie voldoen absoluut niet. Dit moet echt beter.”

Van de Wauwer legde daarom een conceptnota met concrete voorstellen om snel aan de situatie te verhelpen neer in het Vlaams Parlement.

>> De haltes beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer moeten schoolvoorbeelden zijn. Zij worden versneld toegankelijk gemaakt.

>> Lokale besturen worden nu vrijblijvend gesensibiliseerd om de haltes in hun beheer toegankelijk te maken. Een incentive moet komaf maken met die vrijblijvendheid. Subsidie voor de inrichting van openbaar vervoerhaltes wordt afhankelijk gemaakt van conformiteit aan de toegankelijkheidsvereisten.

>> Naar analogie met onze buurlanden wordt een meerjaarse evaluatie van de toegankelijkheid van onze infrastructuur door een externe partner georganiseerd. De Lijn is daardoor niet langer rechter en partij.

>> Auditieve en visuele halte-aankondiging in voertuigen, en duidelijk waarneembare toegankelijkheidssymbolen aan de haltes en in de voertuigen werken drempelverlagend.

>> Toegankelijkheidsgegevens zijn vandaag eerder uitzonderingsinformatie in de online-routeplanner van De Lijn. De toegankelijkheidssymbolen moeten standaard deel uitmaken van de halte-informatie.

>> Een structureel partnerschap tussen De Lijn en gespecialiseerde partners uit het middenveld (o.a. Inter vzw), zorgt voor een permanente en representatieve toetsing van de prioriteiten en resultaten van het toegankelijkheidsbeleid. Het vervangt de intransparante werking met een door de minister van mobiliteit samengestelde groep individuen. 

>> Tot alle haltes en voertuigen toegankelijk zijn en reservatie voor een rit nodig blijft, moet de reservatieprocedure eenvoudiger en toegankelijker gemaakt worden. Het is niet meer van deze tijd om enkel telefoon of fax aan te bieden als contactmethode. Nieuwe technologieën bieden ruimere en klantvriendelijkere mogelijkheden.

>> De reservatietermijn wordt verkort van 2 naar 1 uur, naar analogie met De Lijn Limburg.

 Orry Van de Wauwer: “Mobiliteit is een basisrecht, ook voor mensen met een beperking. Het Vlaamse openbaar vervoer blijft wat dat betreft ernstig in gebreke en beknot mensen in hun bewegingsvrijheid. Dat is onaanvaardbaar. Vlot naar het werk, een vrije tijdsbesteding, familie of vrienden … Dit moet snel stukken beter kunnen. De tijd van vrijblijvendheid is voorbij. Alle bestuursniveaus moeten aan de slag.”

 

 

CIJFERMATERIAAL 

·     Bus- en tramhaltes

  •  89,56% ontoegankelijk voor personen met een motorische beperking zonder assistentie
  • 73,14% ontoegankelijk voor personen met een motorische beperking met assistentie
  • 95,27% ontoegankelijk voor personen met een visuele beperking
  • 96,44% ontoegankelijk voor personen met een motorische en visuele beperking

·     Voertuigen stads- en streekvervoer (eind 2017)

  • 95,2% van de bussen zijn toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit
  • 53,1% van de trams is rolstoeltoegankelijk
  • Ambitie: tegen 2020 volledige toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers op bussen, en 85% toegankelijkheid op trams

Nieuws

Vlaams minister Crevits investeert 2 miljoen euro in mentale gezondheidszorg voor aanstaande en jonge moeders

Jonge moeders worden geconfronteerd met grote veranderingen en aanpassingen die niet altijd eenvoudig zijn. Eén op de vijf vrouwen ervaart in de perinatale periode mentale gezondheidsproblemen.

Oppositie weigert wet te stemmen die zorgt voor meer terugkeer

Vandaag staan 4 wetsontwerpen van Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, op de agenda van de plenaire zitting van het parlement om gestemd worden. Die zijn hervormingen die noodzakelijk zijn om tot een gecontroleerd en rechtvaardig migratiemodel te komen, niet in het minst om meer terugkeer te kunnen organiseren. Alweer werd er een advies van de Raad van State gevraagd door de oppositie, terwijl dit er al is geweest en deze geen opmerkingen had.

Met uitbreiding project "High Trouble" en gezamenlijke missies naar herkomstlanden wil staatssecretaris de Moor inzetten op de terugkeer van drugscriminelen zonder wettig verblijf

De Moor: “De Dienst Vreemdelingenzaken zal plaatsen voorbehouden in gesloten centra voor drugsdealers zonder papieren. In het kader van het project High Trouble identificeert de politie de grootste overlastplegers in een buurt op voorhand en niet pas bij een actie op het terrein. De politie heeft zicht op de situatie in de buurt en weet door hun terreinkennis wie wijken onveilig maakt. De Dienst Vreemdelingenzaken zal hen in een gesloten centrum plaatsen en alles in het werk stellen om die personen te verwijderen.”