Ontoegankelijkheid haltes openbaar vervoer onaanvaardbaar

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

90% van onze bus- en tramhaltes zijn niet toegankelijk voor mensen met een motorische beperking zonder assistentie. 73% zijn zelfs niet toegankelijk met assistentie. Vlaams Parlementslid Orry Van de Wauwer verwijst naar het Vlaamse regeerakkoord dat expliciet inzet op de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen met een beperking: “Maar de resultaten blijven uit. Daardoor wordt mensen hun recht op mobiliteit ontnomen.” Van de Wauwer wil een versnelling van de inspanningen door de Vlaamse Regering, De Lijn en de lokale besturen. In een conceptnota legt hij concrete maatregelen aan het parlement voor.

In het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 verbindt de Vlaamse regering zich ertoe te investeren in de toegankelijkheid en bereikbaarheid van stations, perrons, haltes en de voertuigen voor personen met een beperking. Ze belooft ook om lokale besturen te stimuleren aan de hand van het Vademecum Voetgangersvoorzieningen om te investeren in obstakelvrije comfortabele voetpaden en een kwaliteitsvolle publieke ruimte. Orry Van de Wauwer stelt echter vast dat er in het veld weinig vooruitgang wordt geboekt:

Wat de voertuigen betreft zitten we op het juiste spoor, maar zowel de halte-infrastructuur, als de toegankelijkheidsinformatie voldoen absoluut niet. Dit moet echt beter.”

Van de Wauwer legde daarom een conceptnota met concrete voorstellen om snel aan de situatie te verhelpen neer in het Vlaams Parlement.

>> De haltes beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer moeten schoolvoorbeelden zijn. Zij worden versneld toegankelijk gemaakt.

>> Lokale besturen worden nu vrijblijvend gesensibiliseerd om de haltes in hun beheer toegankelijk te maken. Een incentive moet komaf maken met die vrijblijvendheid. Subsidie voor de inrichting van openbaar vervoerhaltes wordt afhankelijk gemaakt van conformiteit aan de toegankelijkheidsvereisten.

>> Naar analogie met onze buurlanden wordt een meerjaarse evaluatie van de toegankelijkheid van onze infrastructuur door een externe partner georganiseerd. De Lijn is daardoor niet langer rechter en partij.

>> Auditieve en visuele halte-aankondiging in voertuigen, en duidelijk waarneembare toegankelijkheidssymbolen aan de haltes en in de voertuigen werken drempelverlagend.

>> Toegankelijkheidsgegevens zijn vandaag eerder uitzonderingsinformatie in de online-routeplanner van De Lijn. De toegankelijkheidssymbolen moeten standaard deel uitmaken van de halte-informatie.

>> Een structureel partnerschap tussen De Lijn en gespecialiseerde partners uit het middenveld (o.a. Inter vzw), zorgt voor een permanente en representatieve toetsing van de prioriteiten en resultaten van het toegankelijkheidsbeleid. Het vervangt de intransparante werking met een door de minister van mobiliteit samengestelde groep individuen. 

>> Tot alle haltes en voertuigen toegankelijk zijn en reservatie voor een rit nodig blijft, moet de reservatieprocedure eenvoudiger en toegankelijker gemaakt worden. Het is niet meer van deze tijd om enkel telefoon of fax aan te bieden als contactmethode. Nieuwe technologieën bieden ruimere en klantvriendelijkere mogelijkheden.

>> De reservatietermijn wordt verkort van 2 naar 1 uur, naar analogie met De Lijn Limburg.

 Orry Van de Wauwer: “Mobiliteit is een basisrecht, ook voor mensen met een beperking. Het Vlaamse openbaar vervoer blijft wat dat betreft ernstig in gebreke en beknot mensen in hun bewegingsvrijheid. Dat is onaanvaardbaar. Vlot naar het werk, een vrije tijdsbesteding, familie of vrienden … Dit moet snel stukken beter kunnen. De tijd van vrijblijvendheid is voorbij. Alle bestuursniveaus moeten aan de slag.”

 

 

CIJFERMATERIAAL 

·     Bus- en tramhaltes

  •  89,56% ontoegankelijk voor personen met een motorische beperking zonder assistentie
  • 73,14% ontoegankelijk voor personen met een motorische beperking met assistentie
  • 95,27% ontoegankelijk voor personen met een visuele beperking
  • 96,44% ontoegankelijk voor personen met een motorische en visuele beperking

·     Voertuigen stads- en streekvervoer (eind 2017)

  • 95,2% van de bussen zijn toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit
  • 53,1% van de trams is rolstoeltoegankelijk
  • Ambitie: tegen 2020 volledige toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers op bussen, en 85% toegankelijkheid op trams

Nieuws

Staatssecretaris Nicole de Moor is tevreden met de doorbraak op Europese top over asiel en migratie

De Europese ministers die bevoegd zijn voor asiel en migratie zijn donderdag tot een akkoord gekomen die de toekomst van het Europees migratiebeleid zal bepalen. De afspraken die gemaakt zijn moeten zorgen voor een gecontroleerd asiel en migratiebeleid.

‘Wat is er in godsnaam mis met twee wettelijke papa’s?’

‘Willen we het krijgen van een biologisch kind niet beperken tot een mogelijkheid voor de happy few, dan moeten we zelf werk maken gelijk speelveld en een gedegen een juridische basis voor altruïstisch draagmoederschap’, aldus cd&v-volksvertegenwoordigers Els Van Hoof en Orry Van de Wauwer.

Decretale verlenging voor alle aflopende vergunningen eindelijk gestemd.

Landbouwers die hun vergunning de voorbije jaren zagen aflopen, kwamen in grote onzekerheid terecht en werden geconfronteerd met vermijdbare kosten. “Met de decretale verlenging van alle aflopende vergunningen zorgen we nu dat er voor hen een oplossing is”, zegt minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v).